Resurseffektiv Produktion

Med standardiserade arbetssätt och systematik utvecklar vi resurseffektiv produktion. Att resurseffektivisera sin produktion handlar om lönsamhet och om att vara redo för förändring och omställning.

Utgångspunkter är standardiserat arbetssätt, systematik, Lean, effektiva produktionsprocesser och automation. Inom området inkluderas även underhåll och logistik i ett värdeflödesperspektiv. Det handlar om att gå från icke värdeskapande processer till att det man gör skapar ett värde, en ökad medvetandegrad och målsättning för ett ökat engagemang samt ökad delaktighet. En viktig förutsättning är framgångsrik förändringsledning.ikon för resurseffektiv produktion

Stabila produktionssteg och faktabaserade beslutsunderlag

Med säkra arbetssätt och metoder ökar företags förmåga att göra rätt från början vilket ger direkt effekt. En mer resurseffektiv produktion skapar trygga och stabila produktionssteg tillsammans med faktabaserade beslutsunderlag. Det leder i sin tur till klokare resonemang kring resurser. Det leder även till ökad lönsamhet genom kostnadsbesparingar på både material och råvara samt genom minskade produktionskostnader i och med mer effektiva processer.

Effektiv produktionsplanering

Bättre och mer effektiv produktionsplanering minskar produktionen mot lager vilket ökar lönsamheten. Resurseffektivitet kan även indirekt leda till konkurrensfördelar genom att det frigör tid för exempelvis mer långsiktigt och strategiskt arbete, riskeliminering, utveckling och innovation.

När du tar utvecklingskliv inom resurseffektiv produktion ökar din kunskap står du bättre rustad i förändring och omställning. Våra utgångspunkter är Lean, automation, additiv tillverkning, underhåll och logistik.

Minskad miljöpåverkan och ökad attraktionskraft

Effektivare produktionssteg minskar också energipåverkan som i sin tur kan minska miljöpåverkan. Genom att jobba fokuserat och med hållbarhetsfrågorna i sin produktion och skapa tydliga processer för en mer jämställd och inkluderande verksamhet ökar attraktionskraften gentemot den kompetens företag söker idag. Att utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete är även varumärkesbyggande i relation till kunder och leverantörer. Resurseffektiv produktion skapar insikter som bidrar till en hållbar utveckling för kommande generationer. Företag får ett mer fokuserat arbetssätt i hållbarhetsaspekterna och en djupare förståelse och samsyn kring de egna behoven i alla led genom att utvecklas inom det här området.

Pågående insatser inom området

Produktionslyftet, Industry In West, Innovationsboost, Nästa generations drivlineproduktion, REFUSE, ASSAR Labs, Nästa generations laborationsmiljö och Industriell Dynamik.

Några av de experter vi samverkar med

RISE, Högskolor och akademi, IUC-bolag, Science Parks och branschorganisationer.

GRUNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Allt vårt arbete utgår från de globala målen. Hållbar utveckling utgår från tre dimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer om möjligheterna!
Här ser du vilka medarbetare som har ett särskilt fokus inom just detta fokusområde.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 28

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24

NYHETER OM RESURSEFFEKTIV PRODUKTION

Delägare | Projekt

Seminarium med Furhoffs Rostfria

Den 27 januari entrade Furhoffs Rostfria scencen på ASSAR Industrial Innovation Arena. Det var det allra första företaget att g…

9 februari, 2023 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Kickoff för projektet REFUSE

Nyligen startade projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smarta tekniska lösningar…

13 januari, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | IDCs erbjudande

Produktionsanalys hos AKRON

Akron utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, motorer och fläktlösningar för industri. Huvudkontor och tillverkning ligger i…

1 januari, 2023 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

Hjo-Verktyg digitaliserar för effektivare produktion

Digitalisering är en viktig del för att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig. Hjo-Verktyg har genom projektet Digiresan utvecklat sin…

18 maj, 2022 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Snabbfakta och filmer om hållbara produktionssystem

Hur utvecklar man sin produktion på bästa sätt? Vad innebär en rekonfigurerbar produktion? Hur går produktutveckling till ur ett livscykelperspektiv…

18 februari, 2022 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

Lean i praktiken hos Åkerstedts Verkstad

Åkerstedts Verkstad AB i Kvänum bygger industrifläktar i alla storlekar och former. För några år sedan gick samtliga medarbetare introduktionskurser…

18 augusti, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

Migus väg från liten verkstad till fabrik

För att kunna växla upp sin kapacitet och kvalitetssäkra sin produktion har Migu Mekaniska genomfört en produktionsanalys som resulterade i…

24 maj, 2021 — Lästid 10 min

Projekt

Rekonfigurerbar produktion - ett produktionssystem anpassat för variation

Tillverkande företag behöver hitta konkurrenskraftiga lösningar för att effektivt hantera växlande volymer, kundanpassningar och frekventa introduktioner av nya produktvarianter. Ett…

19 maj, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

Förbättringsarbete ger JB Villan effektivare tillverkning

JB Villan i Gudhem valde att ingå delägarskap med IDC under hösten 2020. Ett utvecklingsarbete startades nästan omgående då de…

8 mars, 2021 — Lästid 7 min

Delägare | IDCs erbjudande

Kommunikation, förbättringsarbete och företagsanalyser ger Sibab Interior snabb utveckling

För ungefär ett år sedan genomförde IDC en företagsanalys hos Sibab Interior AB. Vi har träffat Tove Sventoft, operativ ledare…

14 september, 2020 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Så arbetar Skandia Elevator med agila arbetsmetoder

Vad innebär agila metoder och hur kan ett tillverkande industriföretag jobba agilt? Några av parterna i projektet UDI, nästa generations…

26 augusti, 2019 — Lästid 7 min