REFUSE

Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Projektet syftar till att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för bearbetningssystem genom att utveckla och demonstrera systematiska och virtuella modellbaserade metoder som ska användas i den svenska fordonsindustrin för att tillsammans specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara och cirkulära bearbetningssystem för flera generationer av produktmodeller. Målsättningen är att projektet ska ge ny kunskap, nya metoder och best practice och guidelines.

– Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. Detta tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, Säger Carin Rösiö, universitetslektor på Jönköpings Tekniska Högskola och projektledare för Refuse.

Projektinnehåll

Projektets förväntade resultat är att bidra till den gröna och digitala omställningen genom att:

  • möjliggöra ett fullständigt livscykelperspektiv där systemen avsiktligt är designade för effektiva rekonfigurationer och återanvändning under hela livscykeln,
  • stärka samverkanskompetenser mellan flera aktörer i värdekedjan,
  • förbättra kunskap och implementering av rekonfigurerbarhet och cirkularitet,
  • förbättra fordonsindustrins förmåga att använda modularisering i design,
  • förbättra kunskapen om användningen av virtuella modeller för utforskning och utvärdering av olika rekonfigurationsscenarier.

Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

Samverkanspartners

De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aurobay, AC Floby, Leax, AFRY och Scania. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. Jönköpings tekniska högskola är projektägare till REFUSE, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS) och IDC.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning.

Finansiärer

Projektet finansieras av Vinnova.

 

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Carin Rösiö, Docent Produktionssystem om du vill veta mer.
Telefon: 036 10 16 38
E-post:

Eller till Lars här på IDC:

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

REFUSE – projektaktiviteter

Projektet handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet REFUSE. Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

I projektet deltar sex industriparter, två akademiska parter och IDC:

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Carin Rösiö, docent i produktionssystem på Jönköpings Tekniska Högskola.
Telefon: 036 10 16 38
E-post: 

NYHETER OM PROJEKTET refuse

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Kickoff för projektet REFUSE

Nyligen startade projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smarta tekniska lösningar…

13 januari, 2023 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Snabbfakta och filmer om hållbara produktionssystem

Hur utvecklar man sin produktion på bästa sätt? Vad innebär en rekonfigurerbar produktion? Hur går produktutveckling till ur ett livscykelperspektiv…

18 februari, 2022 — Lästid 7 min