REFUSE

Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem

Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Projektet syftar till att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för bearbetningssystem genom att utveckla och demonstrera systematiska och virtuella modellbaserade metoder som ska användas i den svenska fordonsindustrin för att tillsammans specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara och cirkulära bearbetningssystem för flera generationer av produktmodeller. Målsättningen är att projektet ska ge ny kunskap, nya metoder och best practice och guidelines.

– Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. Detta tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, Säger Carin Rösiö, universitetslektor på Jönköpings Tekniska Högskola och projektledare för Refuse.

Projektinnehåll

Projektets förväntade resultat är att bidra till den gröna och digitala omställningen genom att:

  • möjliggöra ett fullständigt livscykelperspektiv där systemen avsiktligt är designade för effektiva rekonfigurationer och återanvändning under hela livscykeln,
  • stärka samverkanskompetenser mellan flera aktörer i värdekedjan,
  • förbättra kunskap och implementering av rekonfigurerbarhet och cirkularitet,
  • förbättra fordonsindustrins förmåga att använda modularisering i design,
  • förbättra kunskapen om användningen av virtuella modeller för utforskning och utvärdering av olika rekonfigurationsscenarier.

Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

Samverkanspartners

De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aurobay, AC Floby, Leax, AFRY och Scania. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. Jönköpings tekniska högskola är huvudsökande till Refuse, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS) och IDC.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning.

Finansiärer

Projektet finansieras av Vinnova.

 

 

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars eller Lars om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 09

Lars Almestål

Industriutvecklare innovation

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 09

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10