Kickoff för projektet REFUSE

Nyligen startade projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smarta tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

REFUSE är ett treårigt projekt som startade 1 nov 2022 och finansieras av VINNOVA. Kickoff för projektet hölls på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde i januari 2023. Projektet ska specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara cirkulära bearbetningssystem.

Carin Rösiö.

—  Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. REFUSE tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, säger Carin Rösiö, docent i produktionsteknik på Högskolan i Jönköping och projektledare för REFUSE.

I projektet deltar sex industriparter, två akademiska parter och IDC:

De som deltog under kickoffen presenterade sina verksamheter och sina respektive förväntningar på projektet. Flera av de deltagande belyste värdet i att göra resan mot en mer rekonfigurerbar och cirkulär produktion tillsammans över hela värdekedjan. Förutsättningarna förändras, kraven på flexibla produktionssystem ökar och det gäller att hitta lösningar att bygga produktion på ett smart sätt.

Flera röster belyste även vikten av att kunna motivera hållbara investeringar med hjälp av de metoder, guidelines och verktyg som kommer att tas fram inom projektet. Samverkan och nätverk var också återkommande i dialogen kring förväntningar på projektet.

Bilder från kickoff för projektet REFUSE.

Cirkularitet som medel för hållbarhet

Begreppet cirkularitet kan appliceras inom flera områden, exempelvis produkt, material och produktionslösningar. Inom REFUSE kommer fokus att vara på produktionssystem och hur vi kan återanvända och förlänga livslängden på dem. Arbetet görs i syfte att uppnå hållbar utveckling kopplat till Agenda2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Rekonfigurerbara produktionssystem för ökad cirkularitet

Rekonfigurerbarhet handlar om att jobba med moduler. Att bygga upp strukturen på sitt produktionssystem med modulära system möjliggör att det går att bygga om och förändra produktionen vid behov, vilket är värdefullt när man vet att förändringar kommer men man vet inte riktigt hur de ser ut. Det innebär att både hårdvara och mjukvara enkelt kan anpassas till förändringar. Då kan dess resurser nyttjas bättre, man kan snabbare introducera nya produkter och bättre möta marknadens och kundernas föränderliga krav. Ett rekonfigurerbart produktionssystem innebär även att man kunna lägga till utrustning utan att det kräver omfattande inverkan på övriga delsystem av produktionssystemet

Läs mer om rekonfigurerbar produktion

Projektets inriktning – rekonfigurerbar produktion i praktiken

REFUSE handlar om att hitta vägar att tillämpa rekonfigurerbar produktion i praktiken. Projektet befinner sig i en uppstartsfas och mycket beror på de behov och förväntningar som finns hos deltagande företag, men tydliga målsättningar och inriktning finns på plats. Det handlar om att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för produktionssystem genom att utveckla och demonstrera systematiska och virtuella modellbaserade metoder. Delar av den teoretiska kunskap som tas fram i projektet kommer även att mynna ut i virtuella modeller där metoderna kan testas innan de tillämpas i praktiken.

Några målsättningar i projektet

  1. Skapa kunskap och referensramar kring hur rekonfigurerbarhet och cirkularitet kan appliceras i utveckling, design och användning av produktionssystem.
  2. Utveckla metoder för att analysera, mäta och ekonomiskt försvara rekonfigurerbarhet och cirkularitet i produktionssystem.
  3. Ta fram metoder, koncept och detaljerade lösningar för cirkulära produktionssystem.
  4. Demonstrera utveckling och användning av cirkulära produktionssystem med hjälp av virtuella modeller och utifrån det ta fram goda exempel.
  5. Etablera samarbetsmodeller för utveckling och användning av rekonfigurerbara och cirkulära produktionssystem för de deltagande parterna.
Samverkan och spridning till tillverkningsindustrin

Att dela erfarenheter och skapa en plattform för samverkan och relationsbyggande mellan OEM, mindre tillverkande företag och leverantörer är en förutsättning för att nå målsättningarna i projektet. Resultat från projektet kommer att spridas genom undervisning, forskningsartiklar och seminarier för att nå ut med nyvunnen kunskap.

Lars Tööj, IDC West Sweden AB.

—  Det känns otroligt spännande att vara del i ett projekt där vi samverkar och lär oss mer om hur vi kan tillämpa rekonfigurerbara produktionssystem sett till hela värdekedjan, så vi kan ta fram användbara guidelines för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Jag ser fram emot goda exempel på hur det här praktiskt kan gå till som kan bli till nytta och stärka konkurrenskraften för hela tillverkningsindustrin, säger Lars Tööj, IDC West Sweden AB.

Resultatet kommer att stödja fordonsindustrins transformation och möjliggöra steg mot att lösa våra globala utmaningar. I slutet av projektet kommer guidelines, arbetssätt, metoder och verktyg finnas på plats som med fördel kan spridas och användas av fler branscher, anpassade även för små och medelstora företag. Genom IDCs medverkan i projektet kommer kunskapen nå hela den tillverkande industrin i Skaraborg och leda till en ökad förmåga och stärkt konkurrenskraft.


Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet. Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning. Projektet finansieras av Vinnova.


Om fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen #fordonsindustrins transformation.

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Carin Rösiö, docent i produktionsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola.
Telefon: 036 10 16 38
E-post: carin.rosio@ju.se

Eller till Lars eller Lars här på IDC:

 

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Tips från IDC

Fredrik tipsar: Coachingprogram i cirkulär utveckling

Nu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt coachingprogram som erbjuds av LIGHTer i samarbete med RE:Source, Sweco och SVID…

4 april, 2024 — Lästid 1 min