Vårt erbjudande

IDC West Sweden AB är utvecklingsbolaget för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ses ofta som en kopplingsdosa där industriföretagens behov aktivt identifieras och kopplas samman med resurser som möjliggör utveckling. Genom oss får företag tillgång till hjälp till självhjälp, det som krävs av företagen är en vilja att utvecklas, för en hållbar framtida industri. Vi har jobbat för att stötta tillverkande industriföretag i Skaraborg i över tio år. Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag och drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att göra nytta för våra delägare.

BLI DELÄGARE DU MED

Som delägare i IDC West Sweden AB är du med och påverkar regionens industriella utveckling. Delägarskapet innebär dessutom en rad förmåner. Gör som fler än 160 andra företag och teckna delägarskap du med!

Lärandeflöden vi jobbar utifrån

Genom lärandeflöden i kombination med våra insatser får företag en komplett utvecklingsresa tillsammans med oss.

COACHNING UTE I FÖRETAG. Industriutvecklare från IDC besöker företag för att ge råd och stöd. Det kan handla om att identifiera och lösa problem, utveckla strategier eller implementera nya processer. Coachningen syftar till att öka företagens effektivitet och konkurrenskraft och en stor del handlar om att lyssna till deras behov och idéer om lösningar genom katalyserande samtal. Här jobbar i huvudsak medarbetare inom avdelningen företagsutveckling.

NÄTVERKANDE. Genom våra nätverk samarbetar företag och bygger relationer med varandra och andra aktörer i innovationssystemet och värdekedjan för att öka sin innovationskraft och skapa en mer hållbar industri. Genom att delta i nätverk får du tillgång till kunskap, teknik, kontakter och resurser. Det leder till nya samarbeten, produktutveckling och ökad konkurrenskraft på marknaden. Vikten av att knyta kontakter och jobba över hela värdekedjan är avgörande för att skapa en hållbar och innovativ industri som kan möta framtidens utmaningar. Läs mer om våra nätverk.

LÄRANDE I INNOVATIONSMILÖ. I ASSAR Industrial Innovation Arena lär sig företag om nya teknologier och metoder för att driva innovation och implementera nya idéer. Genom att utforska och samarbeta i innovationsmiljön ökar företagen sin förmåga att implementera innovationer och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Våra medarbetare i avdelningen Tillämpad innovation möter företagen här och fokus ligger på att ta nya idéer och teknologier och omsätta dem i praktiken för att öka sin konkurrenskraft och skapa mervärde för kunderna. Material och produkt står i fokus och genom Material ConneXion Skövde och ASSAR Labs överförs ny teknik och metodik till företag.

Analys & coachning

Företag får tillgång till unika arbetssätt med olika verktyg, metoder, analyser och processer som anpassas till den egna situationen i samverkan med oss.

Vår arbetsmodell utgår från filosofin ”hjälp till självhjälp”, vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser. Vår modell bygger på delarna; Behovsbild, Analys, Nästa steg. Alla företag får coachning längs med vägen av våra industriutvecklare, i form av katalyserande samtal. Det är så vi driver utveckling och skapar hållbart värde.

Läs mer om analys & coachning

Fokusområden & mognadstrappa

Den industriella utveckling vi driver bottnar i tre strategiska fokusområden.

Med grunden i människan, social hållbarhet, jobbar vi med insatser och projekt som handlar om att skapa lönsamma verksamheter som kan stå emot utmaningar och vara långsiktigt hållbara. Vi vill främja hållbarhet genom hela värdekedjan genom att fokusera på resurseffektiv produktion, cirkularitet och energiomställning i våra insatser.

Läs mer om Fokusområden & mognadstrappan

Nätverk

Samverkan i allt vi gör.

Deltagare från industriföretag runt om i Skaraborg klustras och inspireras i våra nätverk. Genom erfarenhetsutbyte, dialog och omvärldsbevakning  stärks företagen och nätverkens innehåll och agenda är alltid behovsbaserad.  Vi erbjuder nätverk inom områden som VD/omvärld, HR, jämställdhet och produktionsteknik.

Läs mer om våra nätverk

Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag utvecklings- och fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

Produktionslyftets  företagsprogram har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även företag från andra branscher är välkomna att delta. Här tillämpas principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.

Läs mer om Produktionslyftet

ASSAR Industrial Innovation Arena

Mötesplatsen där du som arbetar inom tillverkningsindustri och teknikföretag kan hitta relevanta kontakter.

ASSAR är innovationsarenan där du tar del av aktiviteter som stärker ditt företag och samtidigt bidrar in med det ditt företag är bra på. I ASSAR erbjuds möjligheter att kika på ny teknik, ny forskning och nya lösningar för industrin. Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Läs mer om ASSAR Industrial Innovation Arena

ASSAR Labs

ASSAR Labs är initiativet som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden.

I de produktionstekniska laboratorierna i ASSAR Labs, en del av ASSAR Industrial Innovation Arena, är ambitionen att bygga kunskap om de kommande tillverkningsmetoderna och teknikerna. Här har företag möjlighet att testa olika tillverkningsmetoder, samt ge input på vad nästa steg bör innebära.

Läs mer om ASSAR Labs

Material ConneXion Skövde

IDC West Sweden AB driver den skandinaviska noden av det globala företaget Material ConneXion.

Material ConneXion är ett av världens största materialbibliotek som idag består av ca 11 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. Det är källan till innovativa material och hållbar produktutveckling och använder materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor för att skapa inspiration och information som leder till innovation. Vare sig det gäller produktidéer, uppslag till cirkulära affärsmodeller eller nya materialval.

Läs mer om Material ConneXion Skövde

Övriga tjänster

Majoriteten av de utvecklingsprojekt vi driver riktar sig i huvudsak mot små och medelstora tillverkande industriföretag (SMF eller oftare använt SME)

Men vi jobbar för hela industrin, även de större företagen och aktörer i hela värdekedjan. Alla våra tjänster finns tillgängliga även för stora företag men kräver en investering.

Läs mer om våra övriga tjänster