Nätverk VD/Omvärld

Det här nätverket syftar till att skapa ökade förutsättningar för att utveckla deltagarnas affärer och i förlängningen ökad lönsamhet.

Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverksträffar hålls två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter och är till för dig som är VD inom den tillverkande industrin i Skaraborg.

Hör Jan Kristoffersson, VD på Prodma, berätta om sin syn på nätverkande och om nyttan med nätverket VD/Omvärld:


Nätverket HR Ledarskap och Medarbetarskap drivs inom ramen för IDC West Swedens Basverksamhet.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer eller bli del av nätverket!

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM NÄTVERKET VD/OMVÄRLD

volvo penta flygfoto

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverket VD/Omvärld möttes på Volvo Penta

I slutet av januari träffades deltagare i nätverket VD/Omvärld på Volvo Penta i Vara. Syftet med nätverket är att skapa ökade…

19 februari, 2018 — Lästid 2 min

kvänum logotyp

Delägare | Nätverk

Nätverksträff hos Kvänum Kök

Ett av IDCs nätverk, VD/Omvärld, träffades i februari hos Kvänum Kök för inspiration och erfarenhetsutbyte. En helt klart lyckad och…

9 februari, 2017 — Lästid 1 min