Nästa Generations Drivlineproduktion

En del i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, steg 3 – implementering

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

Omställningen kräver förmåga till snabb och effektiv omställning av produktionen för att säkra produktion av de nya produkterna i Sverige.

Projektets syfte och mål – hållbar serieproduktion

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Lyfta och sprida förmåga i hela leverantörsstrukturen

Projektet lyfter nu förmågan som är byggd i tidigare steg (läs mer om Nästa generations drivlineproduktion – steg 2), genom att ta vid där det tidigare projektet slutade och därifrån både praktisera och sprida. Särskild lärdom från parallella initiativ är vikten av att säkra att möjligheten med omställningen till hela leverantörsstrukturen, något som präglar projektet.

Effekt för företagen – effektiv produktion av elektriska drivlinor i Sverige

I detta tredje steg av projektet ligger fokus på att testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta.

Upplägg och genomförande – hög grad av samverkan

Projektet har fyra arbetsområden, där de tre första ger det fjärde vilket är målsättningen – en god förmåga till hållbar serieproduktion. Områdena är samverkan, arbetssätt, labbverksamhet och serietillverkning. Särskilt fokus ligger på samverkan och flera  projektparters deltar för detta steg, där skapas en gemensam kunskapsfront som kommer att användas i fordonsindustrins transformation. Stort arbete kommer i detta steg att läggas på leverantörskedjan i omställningen. Det tredje arbetspaketet, labbverksamhet, handlar om att testa tekniska möjligheter och arbetssätt i en verklig miljö. Det fjärde arbetspaketet serietillverkning kommer att ha sitt fokus på att skapa en förmåga till en effektiv och hållbar produktion.

Center of excellence – ASSAR Industrial Innovation Arena

Nyckeln till framgång ligger i projektets arbetssätt, och spridning av projektresultatet sker i konsortiet och vidare ut till externa intressenter. En grundbult i projektet är anknytningen till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, där ett produktionstekniskt testlabb byggts upp under projektets två första steg. År 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera ytterligare 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlabbet. ASSAR kommer genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser vara ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer. Fokusområden är statorer, rotorer, inverters, transmissioner, kompletta elektriska maskiner och batterier och lagringssystem för elektrisk energi.

Det produktionstekniska labbet i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målgrupp och samverkanspartners

Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning. Projektpartners är:

AFRY
Automotive Components Floby AB
AB Dahréntråd
Högskolan i Skövde
Koenigsegg Automotive AB
Leax Group AB
Lunds tekniska högskola
Precomp Solutions AB
• Powertrain Engineering Sweden AB
RISE IVF AB
Science Park Skövde AB
Surahammars Bruks AB
Tekniska Högskolan i Jönköping
Volvo Lastvagnar
Volvo Penta
Volvo Personvagnar
Xylem Water Solutions Manufacturing AB

210201 Pressrelease Nästa generations drivlineproduktion


Finansiärer

Projektet Nästa generations drivlineproduktion, steg 3 – implementera finansieras av Vinnova.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Projektaktiviteter

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet Nästa generations drivlineproduktion steg 3 – implementering. I detta tredje steg av projektet ligger fokus på att testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta.

Publicerad: 2022-06-07

Analysverktyg för rekonfigurerbarhet

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) har i projektet Nästa generations drivlineproduktion sett ett behov av att förstå och mäta cirkuläritet och rekonfigurerbarhet i produktionsutrustning för Hairpin-utrustning. Genom att mäta rekonfigurerbarheten finns möjlighet att kartlägga produktionsutrustningens hantering av förändringar, öka dess livslängd och minska klimatavtrycket. Tack vare ett analysverktyg framtaget av JTH genomfördes under våren 2022 ett test av Hairpin-utrustningen i ASSAR, både på maskin- och fixturnivå.

Resultatet av analysen har visat att Hairpin-utrustningen har en hög nivå av rekonfigurerbarhet och cirkuläritet. Det betyder att utrustningen effektivt kan hantera introduktion av nya produkter. I en jämförelse mellan förväntat och uppmätt behov av rekonfigurerbarhet finns ingen större skillnad. Det visar på att de fysiska resultat som framkommit i projektet Nästa generations drivlineproduktion effektivt kan realiseras.

Analysverktyget kan användas på alla typer av produktionsprocesser för att möta rekonfigurerbarhet och cirkuläritet. Resultatet kan även användas som diskussionsunderlag för hur rekonfigurerbarhet och cirkuläritet kan förbättras.

Ser du som part i projektet behov av att genomföra en analys och utvärdering av rekonfigurerbarhet och cirkuläritet? Kontakta Carin Rösiö på Tekniska Högskolan i Jönköping för mer info.

Carin Rösiö:

Publicerad: 2022-02-18

Snabbfakta och filmer om hållbara produktionssystem

Hur utvecklar man sin produktion på bästa sätt? Vad innebär en rekonfigurerbar produktion? Hur går produktutveckling till ur ett livscykelperspektiv och hur blir man kostnadseffektiv i omställningen av produktionssystem?

Inom ramen för projektet Nästa generations drivlineproduktion har Tekniska Högskolan i Jönköping tagit fram material inom fyra områden som vägleder industrin i omställningen; Agil projektmetodik, rekonfigurerbar produktion, hållbarhet ur ett livscykelperspektiv och linjebalansering som underlag för investeringsbeslut.

Läs snabbfakta och se filmer

Publicerad 2022-02-02

ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

CT-skanner på ASSAR Lab.

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Lab erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk.

ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-skanner och en produktionslinje för Hairpins.

Läs mer om demonstratorerna på ASSAR Lab

Publicerad 2021-12-20

Snabbfakta omvandlare

Här kan du läsa en snabbfakta om hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Snabbfaktan är framtagen för projektet Nästa generations drivlineproduktion och är en sammanfattning av rapporten ”Inverter” skriven av Philip Abrahamsson, Postdoktor, Industriell elektroteknik och automation och Mats Alaküla, Professor, Industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten ger en överblick över hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Syftet är att öka förståelsen kring den här komponenten i en fordonsdrivlina.

Läs hela snabbfaktanLäs rapporten i sin helhet

Publicerad 2021-11-08

Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för hairpin-konfiguration som alla beräknas stå färdiga runt årsskiftet.

Läs artikeln om installationen

Publicerad 2021-07-07

Projektet besökte Koenigsegg

Teamet i Nästa generations drivlineproduktion besökte nyligen Koenigsegg Automotive AB. Företaget är mycket utvecklings- och utmaningsdrivet och deras framfart inom sportbil- och elmotortillverkningen sker i hög hastighet på flera sätt. Det blev ett intressant besök för alla parter.

Publicerad 2021-05-07

Projektaktiviteter april och maj 2021

Erfarenhetsutbytet och samverkan har ökat tack vare att alla forskarparter och leverantörer presenterat sina förmågor under en workshop den 20 maj och vi börjar förstå var kunskapsfronten finns i konsortiet. Vi har identifierat minst tre tillkommande insatsområden där operativt stöd ges riktat till tillverkande parter från forskarparter. Arbetet är fortsatt agilt och förväntas vara så under hela projektet.

Publicerad 2021-04-12

Besök i produktionstekniskt laboratorie på ASSAR

AC Floby beöker laboratoriet på ASSAR.

Nyligen gjorde AC Floby ett besök i det produktionstekniska laboratoriet på ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka möjligheterna till samarbete. Under besöket fick de även en demonstration av den utrustning för lasersvetsning och värmebehandling av produkter som finns installerad på ASSAR. En installation som genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde. Projektet nästa generations drivlineproduktion gör det nu möjligt för fler komponenttillverkare att samarbeta i det produktionstekniska laboratoriet.

Är du intresserad av samarbete kring laboratoriet i ASSAR? Kontakta;
Fredrik Karlsson:
Tor Larsson

Publicerad: 2021-04-15

Projektaktiviteter februari och mars 2021

Alla företagsparter har haft första möten med projektet där vi gått igenom våra arbetspaket, förväntningar och fått god feedback. Planen är att vi i kvartal 2 startar upp företagsmöten per part för att ta fram företagens egna visioner, kopplat till projektet. Vi startar även upp vårt erfarenhetsutbyte och  samverkan för att skapa oss en bild av var kunskapsfronten finns i konsortiet. Arbetet är sökande för att finna ut de frågor som projektet ska besvara.

Publicerad 2021-06-02

Koenigsegg besöker laboratoriet på ASSAR

Koenigsegg Automotive besöker ASSAR Industrial Innovation Arena för att se den produktionsutveckling av elektrifierade drivlinor som finns där. Under besöket utforskades även vad höstens kommande installationer ger för möjligheter till produktionsutveckling.

Högskolan i Skövde höll en introduktion av laseranläggningen och el-motorlaboratoriet visades av Powertrain Engineering Sweden. Koenigseggs besök är ett av flera samverkansbesök inom ramen för Vinnova-projektet ”Nästa generationens drivlinor”, ett UDI-projekt i steg 3.

Publicerad: 2021-04-30

Projektets vision

Under en workshop  den 18 mars formulerades en gemensam vision för projektet:

Projektets vision är att bidra till en hållbar framtid genom att vara världsledande för produktion av resurseffektiva, omställningsbara, hållbara och cirkulärt anpassade produktionssystem för framtidens drivlinor i Sverige genom samarbete.

NYHETER OM PROJEKTET nästa generations drivlineproduktion

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Nästa Generations Drivlineproduktion – Now and Then

Ett hundratal deltagare kom för att lära sig mer om övergången till produktion av elektriska drivlinor, och stegen som behöver…

12 maj, 2023 — Lästid 11 min

Information | Projekt

Snabbfakta och filmer om hållbara produktionssystem

Hur utvecklar man sin produktion på bästa sätt? Vad innebär en rekonfigurerbar produktion? Hur går produktutveckling till ur ett livscykelperspektiv…

18 februari, 2022 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Lamas examensarbete om elmotorer gav jobb på Volvo

Lama Awawda är student vid Högskolan i Skövde och har skrivit ett examensarbete om elmotorer. Under andra terminen på Högskolan…

15 november, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för…

8 november, 2021 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Kraftsamling elektrifiering - se uppstarten

En historisk omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs. I Västra Götaland ligger fokus på stärkt samverkan och samordnat…

13 september, 2021 — Lästid 4 min

Projekt

Rekonfigurerbar produktion - ett produktionssystem anpassat för variation

Tillverkande företag behöver hitta konkurrenskraftiga lösningar för att effektivt hantera växlande volymer, kundanpassningar och frekventa introduktioner av nya produktvarianter. Ett…

19 maj, 2021 — Lästid 3 min

Projekt

Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

I början av februari medverkade Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, VD Science Park Skövde…

8 februari, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen…

1 februari, 2021 — Lästid 3 min