AVSLUTAT PROJEKT

Circular Hub

En plattform för cirkulär ekonomi.

Västsverige ligger idag i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Plattformen vill lyfta projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulära affärsmodeller och öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Visionen är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi för textil, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag.

Inom ramen för Circular Hub erbjuds Självskattningsverktyget CISAT, Coachhtimmen, EcoDesign Studio samt kunskap och nätverk. Här kan du läsa mer om projektets totala erbjudande. 

Projektet bidrar till ett ökat intresse för Västsverige inom EU och internationellt och bygger på en kontinuerlig och dynamisk process för cirkularitet och hållbarhet. Projektet kommer genom sina insatser leda till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt hos företag samt nyetableringar. 

Målgrupp

Målgruppen är små- och medelstora företag i mode-, textil-, möbel- och inredningsbranschen som är nyfikna på att ta steget mot en cirkulär framtid, i Västra Götaland och Halland.

Gå till Circular Hubs hemsida

Här kan du läsa nyheter om Circular Hub

Finansiärer

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Park Borås. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund.

Science Park Borås inriktar sig på att arbeta med projektets del om cirkulärt mode och IDC inriktar sig på delen om hållbara miljöer. Fokus ligger på arbete inom Västra Götalandsregionen samt samverkan med Halland. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi.