Finansiärer

Vår verksamhet finansieras till största delen av offentliga medel från olika finansiärer. Vårt utvecklingsarbete ger effekt på både den enskilda delägaren och på regionen i stort.

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

 

 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden är en EU-fond som syftar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Europeiska Regional Utvecklingsfonden finansierar projekten ASSAR, Catalyst, Digiresan 2.0, Omställningslyftet,  3D-Action, ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Västra Götalandsregionen

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, social hållbarhet, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för Västra Götalandsregionens insatser. Västra Götalandsregionen finansierar projekten ASSAR, Catalyst, Industriell Dynamik, Digiresan 2.0, Kompetensnavet Skaraborg, Industriell Dynamik, 3D-Action, ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborg Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. I det gemensamma utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundets strukturerats i tre utvecklingsområden varav regional utveckling är ett. Grunden i arbetet är den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt vår delregionala utvecklingsstrategi Skaraborg 2030. Skaraborgs Kommunalförbund finansierar projekten ASSARCatalyst, Innovationsboost och Kompetensnavet Skaraborg. 

Skövde Kommun

skovde_logo_red_76-hogFinansierar projektet ASSAR.

 

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdraget att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vinnova finansierar projekten Nästa generations drivlineproduktion, steg 3, Produktionslyftet och REFUSE

Sparbanksstiftelsen Lidköping

Finansierar IDCs närvaro på Bahnhof Cowork i Lidköping. Att fysiskt vara på plats och nära företagen är viktigt! IDCs coachande insatser som bygger på hjälp till självhjälp sker i mycket nära relation med företagen inom industrin. Genom att vara på plats i Lidköping och därmed västra delen av Skaraborg räknar vi med att ytterligare kunna stärka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen i denna del av regionen