Medel för förändring

Vi har ringat in några särskilt viktiga medel för att uppnå förändring och utveckling inom våra fokusområden. De är av stor betydelse i företags utvecklingsresor mot en hållbar framtid.

Digitalisering

Digitalisering är ett medel, en förutsättning och en möjliggörare för att uppnå hållbara företag och försörjningskedjor. Digitala lösningar kan öka de affärsmässiga möjligheterna. Att systematiskt arbeta med sin data lägger grunden för att styra och leda verksamheten på ett faktabaserat sätt. Det leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet samt mer hållbara investeringar och beslut.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer om möjligheterna!
Här ser du vilka medarbetare som har ett särskilt fokus inom just detta område.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 16

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 21

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 14

Kompetens

Kompetens är en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Det är ett viktigt medel i att säkra kompetensförsörjningen för den tillverkande industrins omställning för framtiden. Vi stöttar företag i att identifiera och kartlägga sina kompetensbehov och med våra metoder ger vi företag en ökad förståelse inom strategisk kompetensförsörjning. Det handlar om att säkerhetsställa verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov. För det krävs innovation, anpassningsförmåga och flexibilitet hos både företag och medarbetare givet den snabba förändringstakt som råder. Idag råder konkurrens om kompetens inom industrin, därför är det viktigt att företag jobbar med att attrahera, utveckla, behålla och belöna kompetens.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer om möjligheterna!
Här ser du vilka medarbetare som har ett särskilt fokus inom just detta område.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 28

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 10

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 11

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

0500-50 25 21

Marie Hult

Industriutvecklare tillverkning | Energiomställning, Kompetens & Digitalisering

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 21

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 24

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 17

Anpassade produkter

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt till att exempelvis bli mer cirkulär. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett hållbart och cirkulärt sätt. Vi hjälper företag att se över sin produktutvecklingsprocess och få insikt i nya sätt att skapa värde, förstå sina användares behov, generera och utvärdera idéer, insikt och tillgång till innovativa material, produktionsanpassning eller hur man konstruerar miljömässigt mer hållbara produkter. Det kan också handla om att komplettera produkterna med andra erbjudanden.

GRUNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Allt vårt arbete utgår från de globala målen. Hållbar utveckling utgår från tre dimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.