Områden vi fokuserar på

Den utveckling vi driver bottnar i tre strategiska fokusområden, för hållbar industriell utveckling.

Med grunden i den sociala hållbarheten jobbar vi med insatser och projekt som handlar om att skapa lönsamma verksamheter. Företag som utvecklas tillsammans med oss ökar sin förmåga att stå emot utmaningar och vara långsiktigt hållbara genom att minimera negativ miljöpåverkan och resursanvändning. Vi vill främja hållbarhet genom hela värdekedjan, för en hållbar framtida industri.

MEDEL FÖR FÖRÄNDRING

Det finns några särskilt viktiga medel för att uppnå förändring och utveckling inom våra fokusområden. De är av stor betydelse i företags utvecklingsresor mot en hållbar framtid.

Globala målen för hållbar utveckling

Allt vårt arbete utgår från de globala målen, hållbar industriell utveckling är vår målsättning i alla insatser och projekt.

Globala målen

Mognadstrappan visar nästa steg

Varje fokusområde har en egen, detaljerad mognadstrappa med prioriterade steg för utveckling. Vi stöttar företag i sin rörelse i trappan, vart än starten sker.

Inom varje fokusområde erbjuder vi en fördjupningsanalys, det tredje steget i vår process. Den mynnar bland annat ut i en bedömning av mognadsgrad hos företaget. Den visar vilket steg vi startar på i den kommande utvecklingsresan och vilka insatser som bör prioriteras i nästa steg.

Klicka på bilden för att se trappan i full storlek.

Det startar inifrån

Det första steget i varje mognadstrappa, oavsett insatsområde, är att undersöka sin egen kultur, beteenden och ledarskap. Det är grunden för framgång och hållbara resultat.

I det steget stöttar vi företag att mejsla ut sin strategi, vision och företagskultur. Vi coachar i frågor kring förändringsledning och ledarskap och tar tillsammans fram en företagsplan.