Yrkestrainee Skaraborg

Projektet syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildning genom att delar av kurser förläggs på arbetsplatser. Utbildningsupplägget ska tas fram inom projektperioden och i nära samarbete med partnerföretag.

Målet är att ta fram utbildningsupplägg på befintliga utbildningar inom teknik och tillverkning där relevanta delar förläggs på en arbetsplats och lärande sker i traineeform. Det görs genom att översätta kurser och mål till en sådan kontext att särskilda utbildningsdelar kan förläggas till en arbetsplats och genomföras genom att studenten utför arbetsuppgifter. Målet är att under projekttiden skapa ett nytt utbildnings-upplägg inom åtminstone en befintlig kurs. I förlängningen kan det nya utbildningsupplägget komma att erbjudas som ordinarie studieväg.

Trainee som utbildningsform

De främsta metoderna och lärdomarna från tidigare projekt kommer att tas tillvara i satsningen, såsom WISER vid Högskolan i Skövde och Co-op vid Högskolan Väst. Genom projektet kommer trainee som utbildningsform sättas i en ny kontext och nya modeller för samverkan kommer att tas fram.

Studenterna kommer få lön och arbeta ute på företag i kursgenomförande vilket är helt nytt och förekommer ej i dagens högskoleutbildningar. Minst ett nytt utbildningsupplägg som kombinerar teoretisk undervisning och praktisk undervisning i traineeform kommer att tas fram.

Effekter av projektets genomförande

Projektet också främjar det livslånga lärande och innebär en helt ny form av samverkan mellan lärosäten, näringsliv, forskningsbolag och näringslivsföreträdare kommer att ta form. Den kommer att möjliggöra testning, validering och utveckling av modeller för AIL att spridas i ett större geografiskt område. Insatserna kommer att stärka industrins kompetensförsörjning och därmed skapa förutsättningar för långsiktiga konkurrensfördelar för företag och kommuner.

Erfarenhetsutbyten mellan aktörer i regionerna Skaraborg och Fyrbodal utvecklas vilket stärker innovationsförmåga och möjlighet att attrahera investeringar i hela området. Samverkan bidrar till ökad pedagogisk förmåga för lärarkollegiet vid högskolor och universitet, att utbilda till framtida industri med hållbarhetsfokus och konkurrenskraft. Dessutom kommer upplägget att locka en ny målgrupp av studenter till högre utbildning.

Projektdeltagare, från vänster: Lotten Svensson, Projektledare Lektor Industriell Ekonomi. Jan Andren, Fabrikschef Cidan. Susanne Yngve, Industriell utvecklare IDC. Mikael Harlén, Universitetslektor i matematik och Avdelningschef Avdelningen för produktutveckling och design HIS Skövde. Miranda Kedjebäck Programansvarig Ingenjörsprogrammet. HIS. Patrik Kåhre VD LMV Olle Bergman HR Volvo Powertrain. Fotograf är Rebecka Thor, Högskolan i Skövde.

Målgrupp och samverkan

Studenter och företag i Skaraborg och Fyrbodal.
Mer information om projektet på Högskolan i Skövdes hemsida.
Mer information om projektet på Västsvenska Handelskammarens hemsida.

Finansiär

Vinnova.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om Yrkestrainee Skaraborg.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

NYHETER OM PROJEKTET YRKESTRAINEE SKARABORG

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Lärande på industriföretag minskar klyftan mellan teori och praktik

Som ett delmoment i en kurs genomförde ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde praktik på Volvo Group, CIDAN Machinery AB och…

8 december, 2023 — Lästid 5 min

Projekt

Yrkestrainee Skaraborg stärker banden mellan utbildning och tillverkningsindustri

För att stärka banden mellan industri och utbildning startar Högskolan i Skövde projektet Yrkestrainee Skaraborg. Ingenjörsstudenter får under utbildningen möjlighet…

21 mars, 2023 — Lästid 2 min