Lärande på industriföretag minskar klyftan mellan teori och praktik

Som ett delmoment i en kurs genomförde ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde praktik på Volvo Group, CIDAN Machinery AB och Dafgårds AB under oktober. Det visade sig finnas utmaningar i att balansera både högskole- och företagskrav. Men studenterna och deras handledare betonar att ett nära samarbete för att koppla samman teori och praktik är både behövt och uppskattat.

Projektet Yrkestrainee Skaraborg syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildning genom att delar av kurser förläggs på arbetsplatser. Utbildningsupplägget ska tas fram inom projektperioden och i nära samarbete med partnerföretag. Målet är att ta fram utbildningsupplägg på befintliga utbildningar inom teknik och tillverkning där relevanta delar förläggs på en arbetsplats och lärande sker i traineeform.

– Genom att vi på IDC deltar i projekt som Yrkestrainee kan vi stödja våra företag att ta fram den utbildning som ligger i linje med deras behov, säger Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens och delprojektledare i Yrkestrainee Skaraborg på IDC. 

Fem studenter har gjort dagspraktik hos företag

Under oktober har ingenjörsstudenter inom produktionsteknik vid Högskolan i Skövde fått genomföra praktiska moment inom en förbättringskurs i sin utbildning i årskurs tre. Upplägget, som ingår i projektet Yrkestrainee Skaraborg, har förberetts med handledarutbildning och möte mellan industri och lärare för att samordna och få gapet mellan teori och praktik att överbryggas. Ett stödjande verktyg för uppföljning, LoopMe, har förevisats och här har projektuppgiften kunnat kommuniceras. Fem studenter har deltagit i dagspraktik under fem veckor ute på företagen Volvo Group, CIDAN Machinery AB och Dafgårds AB.

Förståelse för industrins förutsättningar

Den stora vinsten med att komma ut under utbildningen är att få förståelse för industrins förutsättningar och att kunna förstå komplexiteten i uppgifterna och att det är en skillnad på teori och praktik.

– Det brukar komma som en chock att komma ut från en utbildning och rakt ut i industrin, nu kommer den erfarenheten tidigare och kan öka förståelsen för uppdraget, säger Torbjörn Andersson som varit handledare vid Volvo Group.

Minman Yuan, student på Högskolan i Skövde, uttrycker att hon tycker det har varit lätt att komma ut på arbetsplatsen och att få hjälp av handledarna. Att saker och ting inte har varit som de ska eller brukar har gjort att alla moment inte kunnat gå att utföra.

– Det är svårt att balansera kraven. Det är olika saker vi ska göra för Volvo och för Högskolan, berättar hon.

Pierre Björkenor som också studerar på Högskolan i Skövde, har en tanke kring att koncentrera tiden för praktiken.

– Teori och praktik hänger ihop och här behöver vi vara väl förberedda och kanske ha tränat mer i labb innan vi gick ut, säger Pierre.

Minska gapet mellan teori och praktik

Studenterna avslutar sin praktik med att presentera sina resultat av frekvensstudier för sina handledare ute på företagen. Uppgiften kommer i framtiden delas upp så att studenterna kan hantera en mindre uppgift så att de ska hinna klart.

Victor Hedén, adjunkt i automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde, är kursansvarig och håller i det laborationsmoment som varit grund för uppgiften ute på företagen. Victor arbetar gärna än mer nära kontakterna hos företagen för att underlätta och minska gapet mellan teori och praktik.

– En konkret insats vi kan göra är att förbereda mer i eget labb innan studenterna kommer ut för att skapa trygghet i uppgiftens utförande, säger Victor.

Uppföljning av kursmomenten kommer göras i december då företrädare för företagen, lärare och IDC West Sweden AB samt Västsvenska Handelskammaren kommer att träffas. Ny planering för våren och hösten 2024 kommer göras för att prova nya kursmoment och med fler studenter.

Nära samarbete bygger relevanta utbildningar

Handledaren Torbjörn Andersson vid Volvo Group berättar att det inte har varit ett helt optimalt upplägg och praktiken har hamnat mitt i ett problemlösningstillfälle vilket gjort att kursmomenten fick skötas mellan varven. Ett medskick för framtiden är att lägga praktiken mer samlat så att studenterna får bättre möjlighet att få prova och få handledning där också resultat kan komma fram. Den genomförda testomgången visar på gapet mellan teori och praktik och ett sätt att förbereda studenterna är än mer träning i laboratorium innan kursmoment genomförs ute på företagen.

Trots utmaningar så är budskapet entydigt – närmare samarbete för att bygga relevanta utbildningar behövs och fler steg för att skapa detta är betydelsefullt.

– Arbetsintegrerat lärande som pedagogisk metod är något som alla deltagare har uppskattat. Sedan behöver själva ”hur:et” utvecklas för att skapa sammanhållande perioder med möjlighet att utföra hela uppgifter, avslutar Lotten Svensson, projektledare för Yrkestrainee Skaraborg.

BILDER FRÅN BESÖK HOS DE DELTAGANDE FÖRETAGEN

Om Yrkestrainee Skaraborg

Projektet syftar till att öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildning genom att delar av kurser förläggs på arbetsplatser. Utbildningsupplägget ska tas fram inom projektperioden och i nära samarbete med partnerföretag. Målet är att ta fram utbildningsupplägg på befintliga utbildningar inom teknik och tillverkning där relevanta delar förläggs på en arbetsplats och lärande sker i traineeform. Projektet drivs av Högskolan i Skövde tillsammans med Högskolan Väst, IUC Väst, Västsvenska Handelskammaren och IDC West Sweden. Projektet möjliggörs via finansiering från Vinnova.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om vår delaktighet i Yrkestrainee Skaraborg.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min