Europeiska Socialfonden logotyp

AVSLUTAT PROJEKT

KOMPETENSNAVET

Ett utvecklingsprojekt som gör skillnad

Kompetensnavet var ett utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora tillverkande företag i Västra Götalandsregionen. Projektets syfte var att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri. Projektets finansiärer var Europeiska Socialfonden och genomfördes i samverkan mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Fler än 100 företag fick  möjlighet att genomgå utvecklingsprogrammet för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Projektets syfte och mål – strategisk kompetensförsörjning

Kompetensnavets hade som övergripande mål att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri. Deltagande företag ska efter projekttidens slut arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av sin affärsutveckling samt för en hållbar verksamhet.

Tack vare Kompetensnavet har vi fått draghjälp att rulla ut vår värdegrund och fått en värdefull skjuts i vårt fortsatta arbete.

Anette Odqvist, Skandia Elevator AB

Hör Skaraverken berätta om sin utvecklingsresa i Kompetensnavet
Beskrivning av projektet – en lärande organisation

Utvecklingsprogrammet berörde ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald. Kompetensnavet gav förutsättningar att utveckla kvinnor och män med olika bakgrund i företaget och ökade möjligheten till delaktighet i företagets vision och mål.

Kunskap att rekrytera rätt kompetens

Projektet ökade även förutsättningarna för företag att rekrytera rätt kompetens när behov uppkommer. Utöver direkta lärdomar startade projektet även lokala nätverk och strategiska fördelar som hjälper företagen att stå sig i konkurrensen och vara hållbara över tid. Kompetensnavet jobbade med att utmana föreställningar om kompetens och använder normkritik som ett verktyg för att i framtiden ha rätt kompetens i vår tillverkande industri.

Effekt för företagen – ökad lönsamhet

En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Det är tydligt att företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa. En plan för kompetensförsörjning ger en mer effektiv och hållbar affärsverksamhet. Fokus läggs på lärandemiljöer, jämställdhet och mångfald, hållbarhet samt att skapa inkluderande arbetsplatsmiljöer.

Seminarium Attraktiv Arbetsgivare med Anna Dhyre

Seminarium med tema Attraktiv Arbetsgivare. Föreläser gör Anna Dhyre.

Upplägg och genomförande – åtta moduler

Kompetensnavets utvecklingsprogram byggde på en pedagogisk lärprocess bestående av åtta moduler. Varje modul hade ett tema med tillhörande uppgifter som deltagande företag arbetade med på hemmaplan. I varje modul ingick även en kunskapshöjande programträff med nogsamt utvalda föreläsare. Kompetensnavets coacher fanns som stöd för programmets deltagare genom hela processen. Det coachande stödet gav en lärande process där fokus hela tiden låg på hjälp till självhjälp. Med ett coachande förhållningssätt förs  kunskap och kompetens över till företagens medarbetare under implementeringsprocessen med syfte att de själva ska äga kunskapen vid projektets slut.

Projektet genomfördes 2015-10-01 – 2018-09-30.

Målgrupp och samverkanspartners

Kompetensnavet vände sig till företag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Projektet drivs av IDC West Sweden AB i samverkan med IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Logotyp IUC SjuhäradLogotyp IUC Väst


Finansiärer

Kompetensnavet är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Europeiska Socialfonden logotyp


Informationsbroschyr

Läs mer i en informationsbroschyr om Kompetensnavet.

Visa PDF


NYHETER OM PROJEKTET KOMPETENSNAVET

Delägare | Information

Skövdes industriföretag öppnar upp för unga

I mitten av oktober öppnar ett femtontal företag i Skövde upp dörren för högstadieelever. Ett viktigt initiativ för att öka…

18 oktober, 2023 — Lästid 4 min

Projekt

Om Kompetensnavet Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg…

23 augusti, 2023 — Lästid 4 min

Projekt

Avslutning och Best Practice för Kompetensnavet

I juni hade det sista gänget i Kompetensnavets utvecklingsprogram sin avslutande Best Practice. Det firades lite extra med diplomutdelning efter…

21 augusti, 2018 — Lästid 3 min

Information | Projekt

5 saker att tänka på vid strategisk kompetensutveckling

När en verksamhet jobbar med strategisk kompetensförsörjning är det viktigt att det ingår som en del av affärsutvecklingen för att…

26 april, 2018 — Lästid 5 min

förändringsledning

Projekt

Förändringsledning ur ett nytt perspektiv

Kompetensnavet har i höst startat upp den andra omgången av sitt utvecklingsprogram. Torsdagen den 26 oktober var det dags för…

31 oktober, 2017 — Lästid 2 min

Best Practice Kompetensnavet (3) - sidbredd

Projekt

Best Practice - full fart framåt

Torsdagen den 28 september hölls Best Practice, den sista modulen i Kompetensnavets utvecklingsprogram. Deltagarna i denna programomgång har nu nått…

28 september, 2017 — Lästid 3 min

kompetensnavet rätt rekrytering

Projekt

Kompetensnavets fjärde kickoff

I slutet av augusti startade Kompetensnavets fjärde och sista utvecklingsprogram. Den första programträffen har temat ”Attraktiv Arbetsgivare”. Under lite mer…

28 augusti, 2017 — Lästid 3 min