5 saker att tänka på vid strategisk kompetensutveckling

När en verksamhet jobbar med strategisk kompetensförsörjning är det viktigt att det ingår som en del av affärsutvecklingen för att bygga en hållbar organisation. Men vad ska man tänka på i sitt interna arbete för att arbetet inte ska stanna av?

Under tre år drevs projektet Kompetensnavet i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri. Ämnen som berördes var till exempel värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald. Jeanette Lundell var coach i Kompetensnavet och förklarar fem viktiga grundstenar man som företag behöver jobba kontinuerligt med.

Fem viktiga bitar:

Jeanette Lundell Kompetensnavet

Jeanette Lundell

1.       Hitta rutiner

Efter programmet gäller det att fortsätta jobba med alla delar från utbildningen och inte tro att man är färdig. Det är nu den stora utmaningen kommer med att hitta metoder för att få de olika stegen att bli en del av vardagsrutinerna. Här kommer också HUR in. Hur ska vi göra och vad innebär de olika delarna i Kompetensnavet för oss?

2.       Värdegrund och arbetsplatskultur

En av de viktigaste delarna att jobba vidare med är företagets värdegrund och arbetsplatskultur. Har du inte en kultur som gynnar utveckling och lärande och som tillåter medarbetare att testa och göra fel och göra om, då kommer du aldrig till lärandet. Man måste ha en bra arbetsplatskultur för att kunna jobba med allas lika värde. Att alla är med och bidrar oavsett kön, erfarenheter och bakgrund och att komma överens om vad som är viktigt för oss. Det kan till exempel vara hur vi samarbetar och inkluderar alla på vår arbetsplats. Sedan är det viktig att följa upp det och ha det aktualiserat. Har man lagt tid på värdegrundsarbetet är det lättare att kunna jobba vidare med de olika delarna ur Kompetensnavets program.

 97% av det vi tänkte igår tänker vi idag med.

Jeanette Lundell om hur läraktiga vi är.

3.       Reflektera över lärandet och lär av varandra

Lärande och kompetenskartläggning är viktiga delar som behöver hållas uppdaterat hela tiden eftersom kompetens och kunskapsutbyte sker fortlöpande. För oss på IDC innebär det även att våra delägare får ny kunskap och ställer nya krav på oss, då behöver vi ligga steget före för att kunna hjälpa dem. Den kunskap vi har nu behöver utvecklas för att den ska vara attraktiv även om tre år. Försök hitta tillfällen i vardagen att reflektera över lärandet. Så mycket som 97% av det vi tänkte igår tänker vi idag med. Det gäller att utsätta sig för att tänka nytt, lära nytt hela tiden och att lära av varandra och våga utbyta både positiva och negativa erfarenheter.

4.       En genomarbetad rekryteringsprocess

Hur en rekrytering går till har nog alla företag ganska klart för sig, men man behöver jobba mer med hela rekryteringsprocessen. Ofta blir det så att man behöver anställa någon med kort varsel och risken är då att man hoppar över viktiga steg. Det är bra om processen finns nedskriven så att man kan gå tillbaka och göra den bättre efter hand.

Många särskiljer de mjuka frågorna, som till exempel personalfrågor och arbetsplatskultur, från  ”den riktiga verksamheten”; produktionen. Men detta går ju hand i hand och börjar man baka ihop delarna, det är då ”magic happens”!

Jeanette Lundell om betydelsen av att jobba med mjuka värden.

5.       Utse ansvarig och fortsätt öva

Det är över lag lättare om en ansvarig utses som tar ansvar för att till exempel arbetet med värdegrunden verkligen blir av. Självklart ska fler vara delaktiga under arbetets gång men med en ansvarig som kan driva det vidare. De som gått kompetensnavets program har gjort en del korta övningar under resan, dessa är väldigt bra att göra igen, för att bli påmind om det man lärt sig. Viktigt att komma ihåg är att detta är ett långsiktigt arbete som tar tid och man ser inte resultat på en gång.

Hur kommer IDCs resa i Kompetensnavet våra delägare till fördel?

Utbildningen har gett oss alla på IDC djupare insikt och kunskap i strategisk kompetensförsörjning, vilket gör att vi kommer kunna stötta företagen vidare i deras utveckling i de här frågorna. Vi lever som vi lär och blir mer stödjande i frågor som vi själva jobbat med.

En hållbar industri

Kompetensnavets utvecklingsprogram drevs i syfte att deltagande företag ska utveckla hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri. Arbetet drivs nu vidare genom projektet Catalyst.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Nu finns det möjlighet för företag som tagit kliv i frågan om cirkulär omställning att ta plats i arenan ASSAR…

18 december, 2023 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min