5 saker att tänka på vid strategisk kompetensutveckling

Vi på IDC har gått Kompetensnavets utvecklingsprogrammet, dels för att utvecklas internt i verksamheten, men också för att det ger oss en bättre förståelse för de utmaningar våra delägare kan stå inför, vilket gör att vi lättare kan ge exempel och coacha dem vidare. Jeanette Lundell, coach i Kompetensnavet, tipsar om hur man kommer vidare i utvecklingen efter utbildningen.

Hur jobbar vi vidare efter Kompetensnavet?

Efter projekttidens slut är tanken att deltagande företag ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av sin affärsutveckling samt för en hållbar verksamhet. Men vad ska man tänka på i sitt fortsatta interna arbete för att det inte ska stanna av? Jeanette Lundell som är coach i Kompetensnavet ger tips och berättar utifrån den utvecklingsresa som vi på IDC har gjort.

Fem viktiga bitar:

Jeanette Lundell Kompetensnavet

Jeanette Lundell

1.       Hitta rutiner

Efter programmet gäller det att fortsätta jobba med alla delar från utbildningen och inte tro att man är färdig. Det är nu den stora utmaningen kommer med att hitta metoder för att få de olika stegen att bli en del av vardagsrutinerna. Här kommer också HUR in. Hur ska vi göra och vad innebär de olika delarna i Kompetensnavet för oss?

2.       Värdegrund och arbetsplatskultur

En av de viktigaste delarna att jobba vidare med är företagets värdegrund och arbetsplatskultur. Har du inte en kultur som gynnar utveckling och lärande och som tillåter medarbetare att testa och göra fel och göra om, då kommer du aldrig till lärandet. Man måste ha en bra arbetsplatskultur för att kunna jobba med allas lika värde, att alla är med och bidrar oavsett kön, erfarenheter och bakgrund. Man behöver komma överens om vad som menas med olika värdesatser och sedan följa upp det och ha det aktualiserat. Vad det innebär att ha roligt på jobbet kanske inte betyder samma för alla på företaget. Har man lagt tid på värdegrundsarbetet är det lättare att kunna jobba vidare med de olika delarna ur kompetensnavets program.

 97% av det vi tänkte igår tänker vi idag med.

Jeanette Lundell om hur läraktiga vi är.

3.       Reflektera över lärandet och lär av varandra

Lärande och kompetenskartläggning är viktiga delar som behöver hållas uppdaterat hela tiden eftersom kompetens och kunskapsutbyte sker fortlöpande. För oss på IDC innebär det även att våra delägare får ny kunskap och ställer nya krav på oss, då behöver vi ligga steget före för att kunna hjälpa dem. Den kunskap vi har nu behöver utvecklas för att den ska vara attraktiv även om tre år. Försök hitta tillfällen i vardagen att reflektera över lärandet. Så mycket som 97% av det vi tänkte igår tänker vi idag med. Det gäller att utsätta sig för att tänka nytt, lära nytt hela tiden och att lära av varandra och våga utbyta både positiva och negativa erfarenheter.

4.       En genomarbetad rekryteringsprocess

Hur en rekrytering går till har nog alla företag ganska klart för sig, men man behöver jobba mer med hela rekryteringsprocessen. Ofta blir det så att man behöver anställa någon med kort varsel och risken är då att man hoppar över viktiga steg. Det är bra om processen finns nedskriven så att man kan gå tillbaka och göra den bättre efter hand.

Många särskiljer de mjuka frågorna, som till exempel personalfrågor och arbetsplatskultur, från  ”den riktiga verksamheten”; produktionen. Men detta går ju hand i hand och börjar man baka ihop delarna, det är då ”magic happens”!

Jeanette Lundell om betydelsen av att jobba med mjuka värden.

5.       Utse ansvarig och fortsätt öva

Det är över lag lättare om en ansvarig utses som tar ansvar för att till exempel arbetet med värdegrunden verkligen blir av. Självklart ska fler vara delaktiga under arbetets gång men med en ansvarig som kan driva det vidare. De som gått kompetensnavets program har gjort en del korta övningar under resan, dessa är väldigt bra att göra igen, för att bli påmind om det man lärt sig. Viktigt att komma ihåg är att detta är ett långsiktigt arbete som tar tid och man ser inte resultat på en gång.

Hur kommer IDCs resa i Kompetensnavet våra delägare till fördel?

Utbildningen har gett oss alla på IDC djupare insikt och kunskap i strategisk kompetensförsörjning, vilket gör att vi kommer kunna stötta företagen vidare i deras utveckling i de här frågorna. Vi lever som vi lär och blir mer stödjande i frågor som vi själva jobbat med.

En hållbar industri

Kompetensnavets utvecklingsprogram drivs i syfte att deltagande företag ska utveckla hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri.

Läs om Kompetensnavet

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Tips från IDC

IDC tipsar: Energieffektiviseringsföretagen, EEF – en förening för energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen, EEF jobbar mycket mot industrin gällande energieffektivisering, det handlar om att spara energi och minska underhållskostnader samtidigt som det…

14 juni, 2021 — Lästid 1 min

Information

Vi söker medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

Vi söker just nu Industriutvecklare och Kommunikationsansvarig – är det dig vi söker? IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag…

14 juli, 2021 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Insikter med IDC

Tre tydliga trender just nu - så påverkar de industrin i Skaraborg

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri. Några…

6 juli, 2021 — Lästid 9 min

News

New project gives power to ASSAR - the knowledge node for electric drive systems manufacturing

The project “ReactEU Energy Storage & Power Electronics”, starting in June 2021, is granted funding by the Swedish Agency for…

29 juni, 2021 — Lästid 3 min