Europeiska Socialfonden logotyp

KOMPETENSNAVET

Avslutat projekt

Ett utvecklingsprojekt som gör skillnad

Kompetensnavet var ett utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora tillverkande företag i Västra Götalandsregionen. Projektets syfte var att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri. Projektets finansiärer var Europeiska Socialfonden och genomfördes i samverkan mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Fler än 100 företag fick  möjlighet att genomgå utvecklingsprogrammet för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Projektets syfte och mål – strategisk kompetensförsörjning

Kompetensnavets hade som övergripande mål att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri. Deltagande företag ska efter projekttidens slut arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av sin affärsutveckling samt för en hållbar verksamhet.

Tack vare Kompetensnavet har vi fått draghjälp att rulla ut vår värdegrund och fått en värdefull skjuts i vårt fortsatta arbete.

Anette Odqvist, Skandia Elevator AB

Hör Skaraverken berätta om sin utvecklingsresa i Kompetensnavet
Beskrivning av projektet – en lärande organisation

Utvecklingsprogrammet berörde ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald. Kompetensnavet gav förutsättningar att utveckla kvinnor och män med olika bakgrund i företaget och ökade möjligheten till delaktighet i företagets vision och mål.

Kunskap att rekrytera rätt kompetens

Projektet ökade även förutsättningarna för företag att rekrytera rätt kompetens när behov uppkommer. Utöver direkta lärdomar startade projektet även lokala nätverk och strategiska fördelar som hjälper företagen att stå sig i konkurrensen och vara hållbara över tid. Kompetensnavet jobbade med att utmana föreställningar om kompetens och använder normkritik som ett verktyg för att i framtiden ha rätt kompetens i vår tillverkande industri.

Effekt för företagen – ökad lönsamhet

En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Det är tydligt att företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa. En plan för kompetensförsörjning ger en mer effektiv och hållbar affärsverksamhet. Fokus läggs på lärandemiljöer, jämställdhet och mångfald, hållbarhet samt att skapa inkluderande arbetsplatsmiljöer.

Seminarium Attraktiv Arbetsgivare med Anna Dhyre

Seminarium med tema Attraktiv Arbetsgivare. Föreläser gör Anna Dhyre.

Upplägg och genomförande – åtta moduler

Kompetensnavets utvecklingsprogram byggde på en pedagogisk lärprocess bestående av åtta moduler. Varje modul hade ett tema med tillhörande uppgifter som deltagande företag arbetade med på hemmaplan. I varje modul ingick även en kunskapshöjande programträff med nogsamt utvalda föreläsare. Kompetensnavets coacher fanns som stöd för programmets deltagare genom hela processen. Det coachande stödet gav en lärande process där fokus hela tiden låg på hjälp till självhjälp. Med ett coachande förhållningssätt förs  kunskap och kompetens över till företagens medarbetare under implementeringsprocessen med syfte att de själva ska äga kunskapen vid projektets slut.

Projektet genomfördes 2015-10-01 – 2018-09-30.

Målgrupp och samverkanspartners

Kompetensnavet vände sig till företag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Projektet drivs av IDC West Sweden AB i samverkan med IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Logotyp IUC SjuhäradLogotyp IUC Väst


Finansiärer

Kompetensnavet är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Europeiska Socialfonden logotyp


Informationsbroschyr

Läs mer i en informationsbroschyr om Kompetensnavet.

Visa PDF


Vill du veta mer?

Kompetensnavet sträcker sig utanför Skaraborg till Sjuhärad och Fyrbodal som en effekt av vår samverkan med IUC Väst och IUC Sjuhärad. Därför finns våra medarbetare i detta projekt både i Skövde, Borås och Trollhättan. Hör av dig till någon av oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Kontorschef

0500-50 25 25

Agneta Larsson

Kontorschef

Jag började som projektledare på IDC i september 2017. Tidigare har jag jobbat i olika projekt, med Teknikcollege, både lokalt och regionalt och i grunden är jag gymnasielärare.

Mina styrkor är att jag är tydlig, prestigelös och nyfiken. Det jag gillar med jobbet på IDC är att det ger mig möjlighet att bidra till att vända delägarnas utmaningar till möjligheter, att vara en del i att arbeta för en starkare region samt att stötta medarbetarna i den ständiga utvecklingsresa som vi som utvecklingsbolag befinner oss i.

På min personliga bild har jag med mig en ”fjärilsblomma”,  jag fick mamman till den av några elever under mitt första år som lärare och har tagit skott och planterat om den i omgångar sedan dess. Jag gillar blommor, gillar att se saker växa och att vårda dem. Så när jag inte jobbar är jag gärna hemma och påtar i trädgården, tränar, är med familjen eller läser böcker.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Industriell utvecklare

0500-50 25 20

Inger Rydén

Industriell utvecklare

Min resa på IDC startade i augusti 2011 som produktionsanalytiker. Sedan dess har jag varit projektledare för Projekt Inredia, startat upp projekt Möbelbruket samt arbetat i projekt Kompetensnavet med fokus mot strategisk kompetensförsörjning och jämställdhet.

Det absolut roligaste och mest givande med att jobba på IDC är att få möta människor ute i våra delägarföretag och få vara en del av deras utveckling framåt. Som bonus får jag utlopp för kreativitet och idéer samt en stark personlig utvecklingsresa. Viktiga ingredienser som passar min nyfikenhet och prestigelöshet bra.

Som du kanske kan gissa dig till av mitt personliga foto så gillar jag träning. Efter jobbet hittar du mig som instruktör på Friskis & Svettis där jag leder gruppträningspass. Hälsa och välmående ligger mig varmt om hjärtat och just nu utforskar jag hur vi människor fungerar mentalt och hur vi kan öka vår psykiska hälsa.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Industriell utvecklare

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriell utvecklare

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 19