Europeiska Socialfonden logotyp

KOMPETENSNAVET

Avslutat projekt

Ett utvecklingsprojekt som gör skillnad

Kompetensnavet är ett utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora tillverkande företag i Västra Götalandsregionen. Projektet drivs i syfte att säkra attraktiva arbetsplatser för en hållbar framtida industri. Projektet är EU-finansierat av Europeiska Socialfonden och genomförs i samverkan mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Fler än 100 företag kommer få möjlighet att genomgå utvecklingsprogrammet för att bli en attraktiv arbetsgivare. Deltagande är kostnadsfritt.

Projektets syfte och mål – strategisk kompetensförsörjning

Kompetensnavet har som övergripande mål att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri. Syftet är att deltagande företag efter projekttidens slut ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av sin affärsutveckling samt för en hållbar verksamhet.

Deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Beskrivning av projektet – en lärande organisation

Utvecklingsprogrammet berör ämnen som exempelvis värdegrund, kompetenskartläggning, medarbetarskap, delaktighet, utbildningar, jämställdhet och mångfald. Kompetensnavet ger förutsättningar att utveckla kvinnor och män med olika bakgrund i företaget och öka möjligheten till delaktighet i företagets vision och mål.

Kunskap att rekrytera rätt kompetens

Projektet ökar även förutsättningarna för företag att rekrytera rätt kompetens när behovet uppkommer. Utöver direkta lärdomar erbjuder projektet även lokala nätverk och strategiska fördelar som hjälper företagen att stå sig i konkurrensen och vara hållbara över tid. Kompetensnavet jobbar med att utmana föreställningar om kompetens och använder normkritk som ett verktyg för att i framtiden ha rätt kompetens i vår tillverkande industri

Seminarium Attraktiv Arbetsgivare med Anna Dhyre

Seminarium med tema Attraktiv Arbetsgivare. Föreläser gör Anna Dhyre.

Effekt för företagen – ökad lönsamhet

En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Det är tydligt att företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa. En plan för kompetensförsörjning ger en mer effektiv och hållbar affärsverksamhet. Fokus läggs på lärandemiljöer, jämställdhet och mångfald, hållbarhet samt att skapa inkluderande arbetsplatsmiljöer. Vi genomför en kartläggning av ert företags behov för att kunna stötta på bästa sätt.

Planerat upplägg och genomförande – åtta moduler

Kompetensnavets utvecklingsprogram bygger på en pedagogisk lärprocess bestående av åtta moduler. Varje modul har ett tema med tillhörande uppgifter som deltagande företag arbetar med på hemmaplan. I varje modul ingår även en kunskapshöjande programträff med nogsamt utvalda föreläsare. Kompetensnavets coacher finns som stöd för programmets deltagare genom hela processen. Det coachande stödet ger en lärande process där fokus hela tiden ligger på hjälp till självhjälp. Coacherna gör inte jobbet åt deltagande företag utan för över kunskap och kompetens till företagens medarbetare under implementeringsprocessen med syfte att de själva ska äga kunskapen vid projektets slut.

Projektet löper 2015-10-01 – 2018-09-30.

Målgrupp och samverkanspartners

Kompetensnavet vänder sig till företag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Projektet drivs av IDC West Sweden AB i samverkan med IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Logotyp IUC SjuhäradLogotyp IUC Väst


Finansiärer

Kompetensnavet är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Europeiska Socialfonden logotyp


Informationsbroschyr

Läs mer i en informationsbroschyr om Kompetensnavet.

Visa PDF


Vill du veta mer?

Kompetensnavet sträcker sig utanför Skaraborg till Sjuhärad och Fyrbodal som en effekt av vår samverkan med IUC Väst och IUC Sjuhärad. Därför finns våra medarbetare i detta projekt både i Skövde, Borås och Trollhättan. Hör av dig till någon av oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Kontorschef

0500-50 25 25

Agneta Larsson

Kontorschef

Jag gjorde min första dag som projektledare för Kompetensnavet den 4 september 2017. Tidigare arbetade jag vid Skaraborgs kommunalförbund med utveckling av teknikcollege och som projektledare.

Mina styrkor är att jag är tydlig och rak på sak, kombinerat med en förmåga att se möjligheter, behov och kompetens. Det gör det lätt att koppla samman människor.

IDC med tre ord skulle för mig bli samverkan, möjligheter och kunskap….. och ett fjärde, delaktighet i kunskapsspridning.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Industriell utvecklare

Anna Lindström

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

Industriell utvecklare

Daniel Walter

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

Industriell utvecklare

0500-50 25 20

Inger Rydén

Industriell utvecklare

Det absolut roligaste med mitt jobb är att få se olika verksamheter, läsa av deras behov och att få vara en del av utvecklingen i Skaraborgs industri. Det är samtidigt väldigt personligt utvecklande. Man får med sig mycket genom IDC, både kunskap, utveckling och möjligheter.

Jag började här i augusti 2011 och jobbade då som produktionsanalytiker och har sedan dess varit bland annat projektledare för Inrediaprojektet, startat upp Möbelbruket och idag jobbar jag med verksamhets- och kompetensutveckling i Kompetensnavet.

Som det kanske går att gissa sig till av mitt personliga foto så ägnar jag mycket tid åt träning. Efter jobbet hittar ni mig som instruktör på Friskis & Svettis där jag leder gruppträningspass.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 20

Industriell utvecklare

Kristina Nyström

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

Industriell utvecklare

0705-59 99 33

Pia Nurro

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0705-59 99 33