AVSLUTAT PROJEKT

Kompetens+

Hjärntillskott för SME-företag och startups

Projektet Kompetens+ ger företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga tjänstepersoner som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin.

Projektets syfte och mål – skapa nya jobb i regionen

Syftet med projektet är att koppla ihop startups/SME och innovationsmiljöer med erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar via trygghetsrådet, dvs de personer som nu går ut i arbetslöshet. Detta kommer att öka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft, och i slutändan få hjulen att rulla snabbare och bidra till att nya jobb skapas och kompetenser stannar kvar i regionen.

 

Effekter av deltagande i projektet

Deltagandet i Kompetens+ är frivilligt, kan variera mellan några timmar upp till fyra månader och ska vara värdefullt för båda parter. Projektet uppmuntrar de som vill stödja företag i en ny bransch då rotation av kompetens är nyttigt för alla inblandade parter. Ett diversifierat näringsliv med bransch överskridande samarbeten ökar både näringslivets och samhällets motståndskraft vid framtida kriser. Deltagande företag har även möjlighet att delta i workshops, nätverksträffar och labb för att hitta nya lösningar, dela med sig av utmaningar och utvecklas.

Målgrupp och samverkanspartners

Målgrupp för projektet är primärt SME och startups med vilja och behov att ta tillvara på regionens kompetens. Det handlar till stor del om företag som har drabbats av konsekvenserna av coronapandemin och som har vilja och förutsättningar att komma tillbaka när situationen igen återgår till det normala.

 

Projektets samverkanspartners:

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Kriterier

Kriterier som gäller för kompetensresurser som deltar.
De ska vara uppsagda men ej hunnit börja gå på A-kassa (dvs ha fått ett paket eller förlängd uppsägningstid av något slag). Uppdraget är frivilligt/ideellt, det ingår ingen ersättning från företaget. TRR står för olycksfall/ansvarsförsäkring. Så länge pandemin pågår sker allt samarbete digitalt.

Förtydligande om vilka kriterier som gäller för företagen som deltar.
Företaget måste vara införstådda med att det inte handlar om gratis arbetskraft utan om en resurs som ska bidra till ökad innovationskraft. Tex. Mentorskap, coachning, bollplank. Företaget får inte ta in en kompetensresurs om de permitterat personal med samma uppgifter.
Tjänsterna som projektet erbjuder motsvarar 21 000 kronor och företaget behöver intyga att de inte mottagit annat stöd som överskrider regler för försumbart stöd (200 000 Euro).


Kompetens+ ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner och samverkar med Trygghetsrådet (TRR). Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och är ett samverkansprojekt inom Göteborgsregionens Kompetensnav.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om Kompetens+

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

NYHETER OM PROJEKTET kompetens+

Delägare | IDCs erbjudande

Nystedts om vision och kompetensutveckling

Nystedts Mekaniska är leverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer. De är specialister på legotillverkning, ofta i korta till medellånga…

14 december, 2022 — Lästid 4 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslager har som affärsidé försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd…

16 november, 2022 — Lästid 6 min

IDCs erbjudande | Projekt

Här hittar du kompetensen som kan utveckla ditt företag

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt. Särskilt om man är…

14 december, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra…

24 november, 2021 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Projekt

Ett gyllene tillfälle - vi kopplar ihop dig med kompetensen som kan utveckla ditt företag

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt. Särskilt om man är…

23 februari, 2021 — Lästid 5 min