AVSLUTAT PROJEKT

Datemats

Projektet Datemats vill förbättra kunskap och tekniköverföring på ett designdrivet sätt. 

Projektet Datemats syftar till att överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod för studenter med blandad bakgrund (design och teknik) inom området Emerging Materials and Technologies (EMT). Projektet syftar även till att öka kunskaps- och tekniköverföringar från akademi och forskningscentrum till industrin. IDC West Sweden AB är en av flera samverkanspartners i Europa.

Nya material och teknologier utgör en nyckelfaktor för att uppnå bättre prestanda och innovativa lösningar. EMTs står i framkant i flera sektorer och är en av de viktigaste elementen genom vilka industrier stimulerar innovationsprocesser och främjar kreativitet. EMTs landskap kräver nya tvärvetenskapliga förhållningssätt inom utbildning, industri och näringsliv. Genom att fokusera på designmetoder, entreprenörskap, sociokulturella faktorer och innovationspotentialer hos EMTs, bidrar projektet Datemats till stärka kunskapstriangeln genom att länka utbildning med forskning och innovation och stimulera den sociala och ekonomiska utvecklingen .

Mål med projektet Datemats

De snabba förändringarna inom EMTs landskap ger en stora möjligheter till en öppen innovationsstrategi där kunskapsintensiva SMF (små och medelstora företag) och universitet spelar en viktig roll för att förverkliga de potentiella ekonomiska fördelarna. Datemats syftar till att skapa innovation i högre utbildningsmodeller och kunskapsöverföringsmetoder. Initiativet kommer att:

  • Överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod inom EMTområdet för studenter med blandad bakgrund (design och teknik), öka deras entreprenörsförmåga och ta itu med behoven hos företag som är relaterade till EMT;
  • Främja kunskap och tekniköverföring från akademin och forskningscentran till industrin på ett designrikt sätt. Det sker genom utveckling av nya riktlinjer och tillvägagångssätt.

För att uppnå målen genomför Datemats flera aktiviteter och arbetar med att skapa flera utdata:

  • Undervisningsmetoder och träningsramar, metodik och riktlinjer som adresserar EMT
  • Workshops adresserade till företagsledare och nystartade företag inom specifika EMT-områden
  • Skapa möjligheter för studenter och akademisk personal att mötas över ämnes- och landsgränser.
4 EMTs områden

Datemats undersöker och fokuserar på fyra specifika områden för EMTs utifrån universitetens verksamhetsområden, kompetens och expertis.

  • Kroppsnära, integrerad, uppkopplad och smart teknologi koordinerad av Polytechnic of Milan
  • Avancerade växande och självläkande EMTs – koordinerad av Köpenhamns Tekniska Högskola
  • Kol- & Nanotech EMTs – samordnas av Tecnun Navarra University
  • Bio- & träbaserade EMTs – samordnas av Aalto University

De utvecklade metoderna för varje EMTområde kommer att representera en förbättring av utbildning kring nya färdigheter för industriell design och ingenjörsstudenter. Datemats ska involvera yrkesverksamma och intressenter i olika branscher under hela projektet för att upptäcka de mest värdefulla metoderna för att överföra kunskaper inom sin intressentgrupp.

Samverkanspartners

Projektet är uppbyggt kring ett tvärvetenskapligt konsortium för att stödja utbyte av god praxis, ömsesidigt lärande och utveckling av gemensamma resultat. Gruppen omfattar totalt tio partner som förbinder sex länder från hela Europa: Finland, Sverige, Danmark, Italien, Spanien och Portugal. För att garantera resultatets vetenskapliga relevans är fyra högskolor med kurser inom design och teknik en del av konsortiet i syfte att dela och överföra sin expertis inom fyra specifika EMTområden. Dessutom möjliggör involvering av privata organ som fungerar som materialbibliotek, industriell utveckling och affärscentra, kunskapsöverföring och designcentra ett inkluderat perspektiv som förbinder konsortiet med den relevanta målgruppen.

Nyhetsbrev från Datemats

Här samlar vi nyhetsbrev som berör projektet.

Teckna dig för nyhetsbrev

Läs nyhetsbrev #1

Läs nyhetsbrev #2

Läs nyhetsbrev #3

Läs nyhetsbrev #4

Läs nyhetsbrev #5


Logotype EU

Projektet DATEMATS (Kunskaps- och tekniköverföring av framväxande material och teknologier genom ett designdrivet överenskommelsesnummer: 600777-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-KA) har samfinansierats av Europeiska unionens Erasmus + -program.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Christian eller Petter om du vill veta mer om projektet. Du kan även läsa mer på projektets hemsida.

Läs mer på Datemats hemsida