Nätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs mer om våra nätverk

nätverk
idc-170101-43

IDC West Sweden AB initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan

Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det gör vi genom att ge av den kunskap, den erfarenhet, den kompetens och de kontaktnät vi under ett årtionde byggt upp.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp genom coachning och långsiktigt lärande, det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om IDC

Några av våra delägare

S:t Eriks AB

S:t Eriks AB

 • 0771-50 04 00
 • www.steriks.se
Moelven Töreboda AB
Tillverkning av limträbalkar

Moelven Töreboda AB

 • 0506-481 00
 • www.moelven.se
Daloc AB
Tillverkning av dörrar i metall.

Daloc AB

 • 0506-190 00
 • www.daloc.se
Facctory AB
Tillverkar skräddarsydda inredningar åt offentliga miljöer som butiker, hotell och restauranger.

Facctory AB

Samhall AB
Omställning av medarbetare, samt tjänster till industriföretag inom bemanning, städ och servicetjänster.

Samhall AB

 • 020-57 25 72
 • www.samhall.se
Rotage AB
Komponentleverantör av laserskurna och stansade plåtprodukter på den skandinaviska marknaden.

Rotage AB

 • 0512-298 50
 • www.rotage.se
Svetsbolaget Conrad & Co AB

Svetsbolaget Conrad & Co AB

 • 0501-165 10
 • www.conrad-co.se
Ecco Finishing AB
Ecco Finishing i Skara tillverkar industriella produkter för sprutmålning av färg och andra flytande material. Sortimentet omfattar till exempel färgsprutor, pumpar, blästrar, och finns för högtrycksmålning och lågtrycksmålning. Ecco har även pistoler för karosstätning inom fordonsproduktion.  Företaget har nära 90 års erfarenhet av professionell ytbehandling och produkterna säljs idag till ytbehandlingsindustrin över hela världen.

Ecco Finishing AB

 • 0511-134 45
CC Pack AB
Tillverkning av formar och förpackningar för livsmedelsindustrin av främst aluminium, kartong och papp.

CC Pack AB

 • 0504-198 80
 • www.ccpack.se
Peab Sverige AB, region Trollhättan
Entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt maskinuthyrning.

Peab Sverige AB, region Trollhättan

 • 073-337 32 64
 • www.peab.se
Elektroautomatik i Sverige AB
Maskinbyggare och systemleverantör inom automation.

Elektroautomatik i Sverige AB

Woodcontrol Scandinavia AB
Utvecklar och tillverkar trä - och metallbearbetande verktyg samt fuktmätningsutrustning.

Woodcontrol Scandinavia AB

Furhoffs Rostfria, AB
Utveckling och tillverkning av rostfria produkter samt andra legeringar.

Furhoffs Rostfria, AB

Autokaross i Floby AB
Autokaross i Floby AB tillverkar och säljer systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst-fordon, fordonsinredningar och brandfordon. Verksamheten startade i Floby 1918 med tillverkning av trätofflor. Med trä som råmaterial började man under början på 30-talet tillverka hytter och flak på dåtidens bussar och lastbilar. De utför även montering och service av sina produkter, samt säljer reservdelar och komponenter.

Autokaross i Floby AB