Nätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs mer om våra nätverk

nätverk
idc-170101-43

IDC West Sweden AB initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan

Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det gör vi genom att ge av den kunskap, den erfarenhet, den kompetens och de kontaktnät vi under ett årtionde byggt upp.

Vi ägs av cirka 150 små och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp genom coachning och långsiktigt lärande, det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om IDC

Några av våra delägare

Prisma Teknik AB
Utveckling och tillverkning av övergångssignaler, mätinstrument och gatubelysning.

Prisma Teknik AB

ÅF-Industry AB
Tjänsteföretag inom teknik och automation.

ÅF-Industry AB

 • 070-379 17 14
 • www.afconsult.com
SMEA Produktion AB

SMEA Produktion AB

 • 0504-61999
Tibro Möbelindustri AB
Tillverkar möbler och flexibla väggar med tex ljuddämpning.

Tibro Möbelindustri AB

Leif Carpmans AB
Tryckning och fyllning av förpackningsprodukter, främst med vätskor. Även tryckning av sportflaskor.

Leif Carpmans AB

 • 0503-321 30
 • www.carpmans.se
Swedish Modules i Emtunga AB
Swedish Modules har utvecklat och tillverkat modulära miljöer med högt funktionellt och tekniskt innehåll i sin fabrik i Emtunga sedan 1974.  De har medverkat i flera hundra krävande projekt över hela världen och deras kunder finns inom sjukvård och läkemedel, industri och energi, datacenter, offshore och fastighet.

Swedish Modules i Emtunga AB

Fredrik Mogensen AB
Tillverkning och försäljning av maskiner för sorteringsuppgifter.

Fredrik Mogensen AB

Karlsborgs Plåtproduktion AB
Laserskärning av rör och plåt, stansning, plåt- och rörbockning, kantpressning, svetsning och pulverlackning.

Karlsborgs Plåtproduktion AB

Mimo Production AB

Mimo Production AB

BS Verkstäder AB
BS Verkstäder grundades 1978 av Lars-Göran Schiller och Rolf Beijbom. Deras specialområde är underhåll och ombyggnad av järnvägsfordon och deras ambitionen är att alltid kunna erbjuda helhetslösningar. Produktionsanläggningen i Falköping består bland annat av ett rundstall med 24 platser, en huvudverkstad med två 120 meter långa spår, ett 600 meter långt provspår på bangården, samt en tvätt- och målningshall. BS Verkstäder är kvalitets- och miljöcertifierat enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. De har även certifikat för svetsning av järnvägsfordon och komponenter enligt EN 15085.

BS Verkstäder AB

Skaraverken AB
Finmekanisk tillverkning av komponenter och produkter, främst i små och medelstora serier med högt teknikinnehåll.

Skaraverken AB

 • 0511-269 00
 • www.skaraverken.se
LEAX Arkivator Sweden AB
Tillverkar komplexa produkter, mekaniska komponenter och delsystem till verkstadsindustrin, med skärande bearbetning.

LEAX Arkivator Sweden AB

 • 0515-72 36 00
 • www.leax.se
Vedum Kök & Bad AB
Tillverkar kök och badrumsinredning.

Vedum Kök & Bad AB

 • 0512-576 00
 • www.vedum.se
Skara Modell & Prototyp AB
Tillverkning av gjuterimodeller, formverktyg och prototyper i olika material. Fräsning, vakuumgjutning och friformsframställning.

Skara Modell & Prototyp AB