Nätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs mer om våra nätverk

nätverk
idc-170101-43

IDC West Sweden AB initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan

Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det gör vi genom att ge av den kunskap, den erfarenhet, den kompetens och de kontaktnät vi under ett årtionde byggt upp.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp genom coachning och långsiktigt lärande, det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om IDC

Några av våra delägare

Moelven Vänerply AB
Producerar sågade och hyvlade trävaror, paneler, listverk och träkomponenter för snickeriindustri.

Moelven Vänerply AB

Tibro Möbelindustri AB
Tillverkar möbler och flexibla väggar med tex ljuddämpning.

Tibro Möbelindustri AB

Vantec System AB
Levererar kunskap och teknik inom livsmedel.

Vantec System AB

Ecco Finishing AB
Ecco Finishing i Skara tillverkar industriella produkter för sprutmålning av färg och andra flytande material. Sortimentet omfattar till exempel färgsprutor, pumpar, blästrar, och finns för högtrycksmålning och lågtrycksmålning. Ecco har även pistoler för karosstätning inom fordonsproduktion.  Företaget har nära 90 års erfarenhet av professionell ytbehandling och produkterna säljs idag till ytbehandlingsindustrin över hela världen.

Ecco Finishing AB

  • 0511-134 45
Zinkano, AB
Legoytbehandling med elektrolytiska pläteringar, huvudsakligen zink och zinklegeringar, samt även kompletterande montering.

Zinkano, AB

Ingvar Persson AB
Jobbar ständigt med att utveckla nya anläggningar och maskinenheter för sågintag och timmersorteringar samt kringutrustningar för biproduktshantering.

Ingvar Persson AB

  • 0502-175 40
  • www.ipab.se
S:t Eriks AB

S:t Eriks AB

  • 0771-50 04 00
  • www.steriks.se
RMIG Sweden AB
Perforering och kantpressning av ståldetaljer.

RMIG Sweden AB

  • 0501-682 00
  • www.rmig.com
Daloc Futura AB
Verkstadsindustri, moderbolag.

Daloc Futura AB

  • 0506-191 50
  • www.daloc.se
Part Precision Sweden AB
Tillverkar och producerar design, prototyp till fullskalig produktion av precisiionsprodukter inom medicinteknik och industri.

Part Precision Sweden AB

Tibro Såg AB
Sågverk som sågar mindre dimensioner av stock.

Tibro Såg AB

Skara Modell & Prototyp AB
Tillverkning av gjuterimodeller, formverktyg och prototyper i olika material. Fräsning, vakuumgjutning och friformsframställning.

Skara Modell & Prototyp AB

Moelven Wood AB
Köpa och sälja förädlade trävaror, moderbolag.

Moelven Wood AB

AnVa RM Komponenter
Förädlar plåt och rör som idag finns i fordon, offentliga miljöer och butiks- och restauranginredningar.

AnVa RM Komponenter

  • 0503-105 10