Nätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs mer om våra nätverk

nätverk
idc-170101-43

IDC West Sweden AB initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan

Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det gör vi genom att ge av den kunskap, den erfarenhet, den kompetens och de kontaktnät vi under ett årtionde byggt upp.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp genom coachning och långsiktigt lärande, det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om IDC

Några av våra delägare

Cejn AB
Tillverkning och handel av snabbkopplingar för tryckluft, gas, vatten och hydraulik.

Cejn AB

Fx Airguns AB
Tillverkare av högkvalitativa luftvapen och tillbehör. Har genomfört Kompetensnavets programträffar.

Fx Airguns AB

  • 0506-321 90
  • www.fxairguns.se
SA Möbler AB
Tillverkar kontorsmöbler och inredning för företag.

SA Möbler AB

Tibro Möbelindustri AB
Tillverkar möbler och flexibla väggar med tex ljuddämpning.

Tibro Möbelindustri AB

Bala Agri AB
Bala Agri AB tillverkar vedmaskiner samt vagnar och andra jordbruksprodukter. Även legoarbeten inom svets och lackering.

Bala Agri AB

Moelven Wood AB
Köpa och sälja förädlade trävaror, moderbolag.

Moelven Wood AB

Unionen
Tjänstemanna- och ledarfacket i Sverige.

Unionen

  • 0500-45 84 70
  • www.unionen.se
UW-Elast AB
Företaget konstruerar, tillverkar och säljer produkter av polymera material.

UW-Elast AB

AQ Enclosure Systems AB
Utveckling, tillverkning och avancerad montering av såväl tunnplåtsdetaljer som kompletta maskinsystem.

AQ Enclosure Systems AB

  • 0504-101 17
  • www.aqg.se
Nimo-Verken AB
Tillverkning av produkter till klädvårdsrummet såsom torkskåp.

Nimo-Verken AB

S:t Eriks AB

S:t Eriks AB

  • 0771-50 04 00
  • www.steriks.se
Cleano Production AB
Utvecklar och producerar kemisk-tekniska produkter, främst hygien- och rengöringsprodukter.

Cleano Production AB

Vantec System AB
Levererar kunskap och teknik inom livsmedel.

Vantec System AB

Emballator Tectubes Sweden AB
Emballator Tectubes utvecklar förpackningstuber, förpackningsmaterial och plastartiklar för förpackningsindustrin, men tar även fram nya förpackningsmaterial med olika egenskaper. De har snart 100 år i branschen och ett brett kontaktnät vilket gör att de hjälper till i hela processen från idé till slutprodukt.  

Emballator Tectubes Sweden AB

  • 0503-32600
  • tectubes.com