Nätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs mer om våra nätverk

nätverk
idc-170101-43

IDC West Sweden AB initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan

Vi är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det gör vi genom att ge av den kunskap, den erfarenhet, den kompetens och de kontaktnät vi under ett årtionde byggt upp.

Vi ägs av cirka 150 små och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp genom coachning och långsiktigt lärande, det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om IDC

Några av våra delägare

Volvo Penta, AB
Tillverkning och handel av motorer för marint och industriellt bruk.

Volvo Penta, AB

 • 0512-328 00
 • www.volvopenta.com
Dava Foods Sweden AB (Svenska Lantägg AB)
Sorterar, packar och distribuerar färska ägg samt tillverkar och säljer äggprodukter.

Dava Foods Sweden AB (Svenska Lantägg AB)

Peab Sverige AB, region Trollhättan
Entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt maskinuthyrning.

Peab Sverige AB, region Trollhättan

 • 073-337 32 64
 • www.peab.se
Stolfabriken i Tibro AB
Tillverkar stolar i modern design såväl som i klassisk 1700-talsstil.

Stolfabriken i Tibro AB

Cornelis Mekaniska AB
Servar och reparerar bearbetningsmaskiner för träindustrin. Bearbetning av legoarbeten.

Cornelis Mekaniska AB

 • www.cornelismek.se
Skrothandlarn Götene AB
Levererar återvinningstjänster. Hanterar och sorterar metaller, byggavfall ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skrothandlarn Götene AB

Leif Åhl Verkstad AB
Utvecklar bland annat oljeavskiljningsprodukter, vattenrenare och korgliftar.

Leif Åhl Verkstad AB

Brodit AB
Tillverkning av hållare och fästen för tekniska produkter till fordonsbranschen.

Brodit AB

 • 0505-109 00
 • www.brodit.se
Cejn AB
Tillverkning och handel av snabbkopplingar för tryckluft, gas, vatten och hydraulik.

Cejn AB

Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB
Gjutning och bearbetning av seg- och gråjärn samt  plåt- och svetsningsarbeten i främst rostfritt.

Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB

Electrolux – Mariestad Factory, AB
Tillverkning av vitvaror.

Electrolux – Mariestad Factory, AB

 • 0501-610 00
 • www.electrolux.com
Nystedts Smides & Mekaniska Verkstad AB
Tillverkar svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer.

Nystedts Smides & Mekaniska Verkstad AB

Leif Carpmans AB
Tryckning och fyllning av förpackningsprodukter, främst med vätskor. Även tryckning av sportflaskor.

Leif Carpmans AB

 • 0503-321 30
 • www.carpmans.se
Moelven List AB
Producerar sågade och hyvlade trävaror, paneler, listverk och träkomponenter för snickeriindustri.

Moelven List AB

 • 010-122 52 10
 • www.moelven.se