AVSLUTAT PROJEKT

Kickstart cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där du får inspiration för hur ditt företag ställer om för ökad klimat- och affärsnytta. Företagen kommer under tre träffar att uppmuntras till att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete.

Kickstart cirkulär ekonomi är ett initiativ från Delegationen för cirkulär ekonomi som riktar sig till små och medelstora företag. Målsättningen är att ge företagen nya insikter kring cirkulär ekonomi och få dem att se sin verksamhet och​ utmaningar med nya ögon. Men även att få små och medelstora företag att påbörja eller fortsätta den egna resan mot mer cirkuläritet och utöka samarbetet mellan företag kring området cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi för hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar beskrivas i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, som alla måste samverka för att utvecklingen ska bli hållbar. Cirkulär ekonomi är ett medel för att uppnå denna hållbara utveckling.

För att nå en hållbara utveckling är omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi en viktig del. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning. Produkters värde bevaras mycket längre än i dag, och företag kan skapa lönsamhet.

Tre träffar

För ditt företag kanske cirkulär ekonomi handlar om att förstå er värdekedja och hur den påverkar ditt företag och din omvärld?
Kickstart cirkulär ekonomi är en engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen med inspirationsföreläsningar, workshops och diskussioner. Erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning inom området cirkulär ekonomi. Pilotprojektet kommer att engagera cirka 40 företag och drivas av SuPr, som är noden för hållbar produktion i Sverige vid Södertälje Science Park, med stöd av forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare. RISE ansvarar för konceptutvecklingen inom projektet och kommer att arrangera ett fåtal träffar runt om i Sverige tillsammans med bland annat oss på IDC.

Hämta information som PDF

Workshop i Skövde

Det kostar inget att delta i Kickstart cirkulär ekonomi, men antalet platser är begränsade till 10 företag. Träffarna sker på Material Connexion i Skövde och innebär att
ditt företag investerar i en heldag och två halvdagar med workshops kring cirkulär ekonomi.

  • Tillfälle 1: 9 november, kl 09.00-16.00. Heldag med inspiration och workshops för nya perspektiv och idéer.
  • Tillfälle 2: 23 november, kl 13.00-16.00. Workshops för att identifiera företagens möjligheter.
  • Tillfälle 3: 7 december, kl 09.00-12.00. Företagens redovisning och utbyte av erfarenheter.

Du får en hemuppgifter mellan träffarna för att påbörja interna processer och tankar.

Du deltar med andra företag med max två deltagare per företag. Vi uppmuntrar er som deltar att gärna ha en jämlik representation utifrån ålder, kön och bakgrund.
Kickstart cirkulär ekonomi är kostnadsfritt för deltagande företag. Vi bjuder på lunch under heldagen och lättare förtäring vid de andra två tillfällena. 

Hör av dig till Kjell Edqvist om du vill delta på träffarna. Ange vilket företag och namn på vilka personer (max två per företag) som kommer.
E-post:
Telefon: 0500-50 25 16

Ett deltagande kommer att ge
  • Nya insikter kring cirkulär ekonomi, se er verksamhet och era utmaningar med nya ögon.
  • Påbörja eller fortsätta er resa mot ett mer cirkulärt tänk.
  • Öka förståelse för hur cirkulär ekonomi ger er ökad konkurrensfördel och ökad lönsamhet.
  • Möjlighet till fortsatt support, stöd och tillgång till nationellt nätverk.
  • Utökat samarbete mellan företag inom området cirkulär ekonomi.

Hämta inbjudan till workshop som PDF


Partners i projektet är Delegationen för cirkulär ekonomi, RISE, SuPr. Pilotprojektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Kjell om du vill veta mer om Kickstart cirkulär ekonomi.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

NYHETER OM PROJEKTET kickstart cirkulär ekonomi

Delägare | Projekt

Klimatneutral popcornproduktion är målet för Sundlings

Sundlings är Nordens ledande leverantör av popcorn och snacks till biografer och arenor och även en innovativ producent av premiumprodukter…

7 augusti, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | Projekt

Så jobbar Lundbergs Möbler cirkulärt

Möbeltillverkaren Lundbergs Möbler har mer än 75 års erfarenhet i branschen, men tittar hellre genom framrutan än bakrutan och strävar…

13 januari, 2023 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Preppa för påtryckningar med cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där företag under vintern 2022 fått inspiration kring…

19 december, 2022 — Lästid 15 min

Projekt

Vad innebär cirkulär ekonomi för dig?

Satsningen Kickstart cirkulär ekonomi erbjuder företag möjligheten att utforska vad cirkulär ekonomi för en hållbar omställning innebär i den egna…

22 september, 2022 — Lästid 2 min