Så jobbar Lundbergs Möbler cirkulärt

Möbeltillverkaren Lundbergs Möbler har mer än 75 års erfarenhet i branschen, men tittar hellre genom framrutan än bakrutan och strävar hela tiden efter att göra möblerna mer cirkulära. Det engagemanget ledde till att de klev på satsningen Kickstart Cirkulär Ekonomi, som genom insikter, lärande och samverkan hjälpt dem att flytta fram positionerna ytterligare i att göra medvetna val och skapa cirkulära flöden.

Lundbergs bord för offentliga miljöer och privata hem finns i över 3000 varianter och är merparten konstruerade för återbruk. Deras främsta miljöargument är att de gör möbler som är motsatsen till slit-och-släng-möbler. Möbler som går att förlänga livslängden på genom bra skötselråd, fungerande reservdelsutbud och kvalitativt återbruk av möblerna. Deras fabrik i Tibro är på 6000 kvadratmeter med ett fullt utvecklat snickeri, ytbehandling och montering.

Sedan 2018 har Lundbergs som krav att alla nya möbler som tas fram ska designas på ett sätt som möjliggör framtida rekonditionering och återbruk, det vill säga att produkten ska vara enkel att ta isär och dela upp utan specialverktyg och på så sätt kunna ge produkten flera liv.

Sluta tänka för mycket – börja göra istället!

Även om Stefan Lundberg alltid haft ett starkt samhällsengagemang och förstått vikten av att värna miljön och jobba hållbart, har det inte alltid varit helt självklart hur dessa frågor kan integreras i verksamheten fullt ut.

Stefan Lundberg, VD Lundbergs Möbler

– Vår delaktighet i projektet Möbelbruket* 2016-2018 blev en ögonöppnare. Vi hade inte tagit några aktiva kliv innan dess. Jag hade länge velat jobba med de här frågorna och genom projektet och Jenny Ekman som var projektledare fick jag verktyg, metoder och ett tänk att direkt applicera på vår verksamhet. Jag lärde mig mycket om hur en möbel ska vara uppbyggd för att kunna cirkulera. Och jag lärde mig också att sluta tänka för mycket och börja göra, fokusera på möjligheter och prova istället för att tänka så mycket kring hinder och utmaningar, säger Stefan Lundberg, VD, Lundbergs Möbler.

* Projektet Möbelbruket drevs av IDC under åren 2016-2018. Efter projektets slut avknoppades verksamheten till att bli Sajkla AB. En plattform för återbruk som jobbar för kommuner, arkitekter, regioner och företag, där Stefan Lundberg är en av grundarna. Sajkla jobbar med att göra det enkelt att ställa om till ett cirkulärt möbelflöde med hjälp av utbildning, klassificering och rekonditionering. De startade 2019 och har gjort över 20 rekondprojekt, lärdomarna från dem översätts direkt in i Lundbergs Möblers verksamhet.

En helt cirkulär produkt – bord av självlåsande skivor

Bordet Funghi, designat av Kaka Arkitekter, är ett bra exempel på cirkulär nydesign. Det består av fyra plywoodskivor som ställs i varandra där monteringsstagen sedan blir en del av bordet och låser det. Det ger en stabilitet  som tillåter en ovanligt stor skiva och underlättar för framtida återbruk genom att det blir enkelt att demontera och rekonditionera. Bordet är ett tydligt exempel på en helt cirkulär produkt där alla delar enkelt kan bytas ut och rekonditioneras.

Cirkulär produktutveckling av befintligt sortiment

Lundbergs har även produktutvecklat tidigare konstruerade produkter i syfte att göra dem mer cirkulära utan att förlora funktion och design. Ett exempel på hur en produktutveckling lett till en förbättring är bordet Arko där benbeslagen tidigare limmades fast i benen vilket ledde till att de höll ihop bra men det blev en enhet då metall och trä inte går att separera på ett skonsamt sätt. Nu har benbeslagen utvecklats så de istället skruvas fast i träet vilket resulterat i en cirkulär produkt där enstaka ben kan skruvas loss för att cirkuleras, repareras och återtillverkas.

Victoria Korth, miljö- och hållbarhetsansvarig på Lundbergs Möbler visar hur cirkulär produktutveckling kan se ut.

Demonteringsgraden avgör livslängden

I en tid när allt fler inredningsprojekt innefattar både återbruk av befintliga möbler och  nya möbler, blir kunskapen om hur trämöbler tillverkas och hur de  kan rekonditioneras en viktig faktor. Lundbergs Möbler erbjuder två tjänster kopplat till återbruksprojekt; rekondanalys (ger information om projektet och förutsättningar) samt rekonditionering (genomförandet). De erbjuder även en återbruksguide där de delar med sig av erfarenheter de byggt upp genom åren guidar användaren att landa i vilken komplexitet återbruksprojektet har och jobba utifrån det.

En viktig lärdom för Lundbergs är att demonteringsgraden visat sig vara avgörande för möbelns livslängd. Den påverkar möjligheten att reparera och rekonditionera samt produktens möjlighet att bli en del av det cirkulära möbelflödet. Helst vill Lundbergs undvika ha ett eget cirkulärt flöde för en produkt som rekonditioneras, och istället få in även rekonditionerade produkter i den ordinarie produktkionslinan. För ta kliv i den riktningen har de börjat med att visualisera hur flödet ser ut.

Vägen till ett eget cirkulärt flöde

– Den stora skillnaden på ett linjärt flöde och ett cirkulärt flöde är att starten på det cirkulära flödet kräver mycket anpassning. Startsträckan är längre då vi behöver utforska hur vi ska ta oss an en produkt som ska rekonditioneras eller repareras och var i produktionsflödet den ska dockas in. Målsättningen för en effektiv hantering är att hitta produktens väg in i den linjära produktionen så tidigt som möjligt, säger Stefan Lundberg.

Victoria Korth, miljö- och hållbarhetsansvarig på Lundbergs Möbler.

Produkter som ska rekonditioneras behöver behandlas mer utifrån ett individperspektiv jämfört med nyproduktion då de kan ha utsatts för olika saker under sin livstid och behöver därmed hanteras på olika sätt. Vissa möbler kan behöva repareras i snickeriet medan andra kan gå direkt till ytbehandling. På så sätt behöver flödet anpassas i högre grad, även om alla produkter ska in i den ordinarie produktionen vid någon punkt. Det är inte helt okomplicerat att kombinera hantverk och produktionseffektivisering inom trä- och möbelbranschen till att börja med, och att addera även ett cirkulärt flöde på det gör det hela än mer komplext.

– Vi har layoutat två flöden, dels den linjära produktionen för nytillverkning och dels den cirkulära produktion vi jobbar i vid rekonditionering av produkter. Kan vi få en stor del av rekonditioneringsprocessen in i vårt ordinarie produktionsflöde så blir det en mer prisvärd lösning. Det gäller att få in rekonditioneringen i en så automatiserad process som möjligt, säger Victoria Korth, miljö- och hållbarhetsansvarig på Lundbergs Möbler.

Arbetet med att öka graden av cirkulära flöden i sin produktion görs i samverkan med Sajkla AB, en plattform för återbruk och rekonditionering av befintliga möbler.

Co2-beräkning – varje möbels klimatpåverkan

Klicka för att öppna PDF i webbläsare. Co2-uträkningarna bygger på resultaten från projektet Möbelbruket och rapporten Cirkulära Möbelflöden – Hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler.

Det är viktigt för Lundbergs att både känna till och redovisa en produkts klimatpåverkan, varje möbels miljöredovisning finns publicerad på deras webb.

– Vi har alltid strävat efter att vara transparenta samtidigt som vi hela tiden är öppna för förbättringar gällande vår miljöredovisning. Vi har jobbat mycket med cirkulär design och det vi levererar idag kan cirkuleras om tio år, det kostar inte så mycket men spelar stor roll redan nu. Det är viktigt för mig att det går att förstå hur vi har tänkt och jag är stolt att vi har modet att prova oss fram, säger Stefan.

– Nästa stora steg är att i ännu mer detalj förstå hur vi påverkar vår miljö och hur vi ska ta oss an framtiden. Jag drömmer om att om fem år jobbar vi konsekvent med att sänka Co2-utsläppen i vår produktion och i hela vår värdekedja, fortsätter Stefan Lundberg.

Lundbergs bästa tips

– Jag skulle säga att modet är bland det viktigaste, våga testa! Det är en helt ny bransch som växer fram kopplat till cirkularitet och återbruk och det gäller att vara nyfiken och i framkant. Kraven på hållbarhet kommer att spilla över på alla företag, stora som små, och ju tidigare man kommer igång och jobbar med frågorna desto bättre. Att vara lyhörd och omvärldsbevaka även i andra branscher än sin egen är ett bra sätt att få inspiration och idéer kring hur du som företagare kan utveckla just din affärsmodell och ditt värdeerbjudande på ett hållbart sätt, säger Stefan Lundberg.

Läs mer om Kickstart Cirkulär Ekonomi och företagen som deltog.

Stefan Lundberg, VD, Lundbergs Möbler berättar mer om hur de jobbar med cirkularitet. 

Vill du också lära dig mer om cirkularitet och hållbar omställning?

Hör av dig till Kjell om du vill prata möjligheter gällande cirkularitet och hållbar omställning. Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi är slut men vi har fler möjligheter där företag kan ta steg inom dessa områden, ett exempel är Omställningslyftet som har ett brett erbjudande kopplat till hållbar omställning.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min