Industry In West

Industry In West stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognadstrappor inom fyra prioriterade insatsområden.

Insatsområdena är resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering och aktiviteterna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas holistiskt. Alla deltagande företag gör som första steg en kartläggning av strategi, vision och kultur i verksamheten, aktiviteter kopplat till dessa områden följer sedan utvecklingen genom projektet i alla insatsområden.

Projektets syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resurseffektivt och miljömedvetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmodeller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Erbjudande till deltagande företag

Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Det är grunden för framgång och hållbara resultat. Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas inom fyra insatsområden;

Utveckling genom planerade aktiviteter och effekter följs i mognadstrappor

Företagens nuläge och önskat läge lägger grunden för insatserna som tar dem uppåt framåt i mognadstrappor inom respektive insatsområde. Insatserna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas parallellt inom flera områden utifrån ett helhetsperspektiv. Metodiken är densamma oavsett insatsområde och bygger på en kostnadsfri och inledande behovsinventering följt av en företagsanalys och kartläggning av företagets vision, strategi, kultur och förmåga till förändring. Efterföljande steg handlar om inspiration och insikt, fördjupningsanalys och mognadsmätning vilka landar ut i handlingsplaner och aktiviteter. Företagen får löpande coachning och uppföljning via katalyserande samtal av industriutvecklare inom olika insatsområden.

Trappan leder vidare till innovation för hållbar omställning

Trappans översta två steg har fokus på kommersialisering av ny kunskap och ökad innovationskapacitet. I de stegen samverkar Industry In West tätt med projektet Innovationsboost som syftar till att driva innovation för hållbar omställning. Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets behov och tekniska och digitala framsteg kommer att nyttjas för att skapa minskad användning av resurser. Projektet Innovationsboost är ett samverkansprojekt mellan Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC som erbjuder aktiviteter för ett ökat fokus på cirkularitet och energiomställning där samverkan mellan företag, forskare och experter är centralt. I huvudsak inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena och ASSAR Labs där ett cirkulärt lab byggs upp, en lärmiljö som möjliggör visualisering av innovativa idéer samt utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet.

 

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Projektet präglas av gemensamma arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar som exempelvis Catalyst och Digiresan 2.0, och genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas i Industry In West ett nytt unikt helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är tillverkande små och medelstora företag (SME) och hela dess värdekedja. Projektets insatser sker i huvudsak genom coachning ute hos SME, små och medelstora tillverkande industriföretag. Det leder till bestående förmågor och beteenden hos industriföretagen och är en möjliggörare för industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande i Västsverige. Målgrupp för samverkan i projektet är även stora företag (OEM), utbildningsväsendet, institut och företagsfrämjande aktörer.

Projektägare är IDC West Sweden och projektet drivs i samverkan mellan IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College, TEK Kompetens och IUC Halland.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Läs IDCs pressmeddelande om Industry In West

Läs pressmeddelande från Västra Götalandsregionen om Industry In West

 

Finansiärer

Projektet Industry In West finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondenVästra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Marie, projektledare, om du vill veta mer om projektet Industry In West.

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

NYHETER OM PROJEKTET INDUSTRY IN WEST

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

En del av vårt erbjudande | Katalyserande samtal

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning längs med vägen av våra erfarna industriutvecklare. Vi använder en kraftfull coachningsmetod som…

12 januari, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Delägare | Information

Skövdes industriföretag öppnar upp för unga

I mitten av oktober öppnar ett femtontal företag i Skövde upp dörren för högstadieelever. Ett viktigt initiativ för att öka…

18 oktober, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nya möjligheter för industriföretag i Västsverige

Vi är verkligen stolta över att nu öppna upp för deltagande i våra två nya och betydelsefulla projekt som kommer…

26 september, 2023 — Lästid 6 min

Information | Press | Projekt

93 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i "Industry In West"

Vi kan nu tillkännage att samverkansprojektet ”Industry In West” är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för Västsvensk industri från…

25 augusti, 2023 — Lästid 4 min