SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många år. Bara under det senast året har de genomfört förbättringsarbeten inom Lean, en analys för strategisk kompetensförsörjning och nu senast en övning med verktyget SMED.

Part Precision Sweden AB grundades 2011 med en passion för finmekanik och precisionsdelar med höga krav. De omsätter runt 50 miljoner kronor och hjälper företag över hela världen att vara konkurrenskraftiga inom områden som medicinteknik och högkvalitativ precisionsmekanik. Filosofin bygger på att leverera hög kvalitet när som helst, vara öppna för innovation och deras kärnvärden – respekt, lyhördhet, proaktivitet och öppenhet – delas av ca 30 medarbetare .

Pål Harrysson, Produktionschef Part Precision i Mariestad.

– Vi har haft ett långt samarbete med IDC som har varit ett stöd i vår leanresa under flera år. Vi har haft ett upplägg med Lean Intro som sedan utvecklats i steg där vi fokuserat på förbättringsarbeten, 5S och nu senast även metoden SMED. Part Precision grundades 2011 och det är först nu på senare år som vi vuxit oss stora nog att vara redo att ta det här steget att implementera Lean filosofi, och med hjälp av SMED ser vi enorma förutsättningar att bli mer effektiva i att göra omställningar, säger Pål Harrysson, Produktionschef på Part Precision.

SMED – en del i implementeringen av Leanfilosofin

Som en delaktivitet i arbetet med att resurseffektivisera sin produktion såg de ett behov av att se över alla moment i omställningsprocessen i sina maskiner. De har flera svarvar i sin produktion som alla ställs om utefter samma standard. Här identifierades fina möjligheter att eliminera flaskhalsar och på det sättet skapa möjligheter att planera sin produktion bättre under dagskiften. Som ett naturligt steg efter den Lean Intro de genomfört i företaget tog de IDC till hjälp för att utföra en SMED-övning.

SMED står för Single-Minute Exchange of Die och är en metod som fokuserar på att minimera tiden det tar att byta verktyg och utrustning i övergången från att producera en produkt till en annan. Genom att effektivisera den omställningsprocessen spar företag tid och ökar sin produktivitet.

Verktyget SMED hjälper företag att minska sina omställningstider avsevärt, vilket resulterar i ökad effektivitet och minskade kostnader. De diskussioner vi haft under arbetet med Lean Intro har visat på en del stopptid i produktionen hos Part Precision, som vi med hjälp av SMED vill identifiera och eliminera. Det är ett verktyg som inte bara är enkelt att förstå utan också praktiskt att implementera, analysen visar tydligt vilka moment företaget tjänar mest på att effektivisera, berättar Oskar Jonzon, industriutvecklare tillverkning, IDC.

– Vi följde den nuvarande standard de har i en av svarvarna för att se vad varje moment krävde i tid, och de förändringar analysen ledde till går sedan att applicera på alla svarvande maskiner i produktionen. Insatsen leder inte bara till en förbättrad effektivitet utan frigör även tid att fokusera mer på att utveckla kärnverksamheten och därmed även leverera högre kvalitet till kunderna, kompletterar Johan Lundahl, industriutvecklare tillverkning, IDC.

Inte bara tid – effektiviserar hela processen

Det är viktigt att notera att SMED inte bara handlar om att minska tidsåtgången för varje moment, utan också om att effektivisera hela omställningsprocessen. SMED-övningar genomförs med fördel regelbundet för att kontinuerligt förbättra produktions- och resurseffektiviteten.

– Johan och Oskar har varit väldigt kunniga och inspirerande och lett oss igenom övningarna på ett bra sätt. De höll en dragning för hela personalen och började sedan att mäta varje delmoment. Mätningen följdes upp med ytterligare en dragning där de presenterade vad de hittat och hur de rekommenderar oss att gå vidare, berättar Pål.

Övningen innefattar att identifiera och eliminera onödiga steg och aktiviteter samt att använda bästa praxis för att uppnå snabba och smidiga omställningar.

– För vår del har vi en ganska hög bemanning på dagtid och en lägre bemanning på kvällar och vi behöver därför en processtabilitet innan dagpersonalen går hem, maskinerna behöver gå stadigt tills dess och då behöver vi vara duktiga på att ställa dem. Blir vi mer effektiva kan vi även köra mindre batchstorlekar och på det sättet även minimera lagerkostnader och inkurransrisker, fortsätter Pål.

Målsättning klar och uppföljning planerad

SMED-övningar genomförs med fördel regelbundet för att kontinuerligt förbättra produktions- och resurseffektiviteten.

– Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp för att ta arbetet vidare med rätt aktiviteter, vi kommer att följa upp med en ny mätning om ett par månader och målsättningen är att reducera den inre ställtiden med 70%, avslutar Pål.

Vi hjälper dig ta nästa steg!

Vill du också effektivisera din produktion med hjälp av verktyget SMED? Tveka inte att höra av dig! Vi är medvetna om att varje företag är unikt och att utmaningarna varierar både mellan företag och över tid. Därför arbetar vi tillsammans med varje företag för att anpassa lösningar och utveckla nästa steg som passar den egna verksamheten.

Inom projektet Industry In West finns flera möjligheter att ta nästa steg på din utvecklingsresa så väl inom Resurseffektiv Produktion som våra andra insatsområden Cirkularitet, Energiomställning och Digitalisering. Vi jobbar med mognadstrappor inom varje område där det alltid finns ett nästa steg att ta för just ditt företags utveckling. Kontakta oss så ser vi tillsammans hur vi kan hjälpa er att nå ett mer hållbart företagande.


Aktiviteten arrangeras inom ramen för Industry In West. Ett samverkansprojekt mellan Västsveriges IUC-bolag: IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College, TEK Kompetens och IDC West Sweden. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Oskar eller Johan om du vill veta mer om resurseffektiv produktion och Marie om du vill veta mer om Industry In West.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning | Digitalisering & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min