Produktionslyftets fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Det valda fokusområdet måste vara av strategisk betydelse för företaget och engagera på ledningsnivå. En förutsättning är också att området kan matchas med en lämplig expert som kan arbeta i samverkan med en av Produktionslyftets erfarna coacher.

Genomförande

Programmet genomförs under 10 månader med seminarier och coachning på företaget varannan vecka under det första halvåret, därefter var fjärde vecka. Totalt 20 besöksdagar budgeteras.

I fortsättningsprogrammet arbetar vi med högre tempo och förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning från början av arbetet från företagets sida jämfört med första gången. För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:

  • En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete
  • Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete
  • En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet
  • Egna från start resurser att avsätta i utvecklingsarbetet
Praktisk information

Kostnad
34 000 kronor per månad i 10 månader plus rese- och traktamentskostnader. Priser exklusive moms.

Målgrupp
Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet, eller som kan visa att de på annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.

Kollektivavtal
För att antas till programmet måste företaget ha kollektivavtal eller vara villigt att teckna ett sådant.

När
Startar löpande efter överenskommelse.

Hämta pdf med presentation av fortsättningsprogrammet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik eller Johan om du vill veta mer om Produktionslyftets fortsättningsprogram.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15