Produktionslyftets fortsättningsprogram

För företag som redan har medverkat i utvecklingsprogrammet erbjuds ett nästa steg. Siktet är då inställt på ett specifikt område som företaget behöver förbättra, till exempel klimat och hållbarhet, ledarskap, produktutveckling, kundutveckling, sälj, ny fabrik eller nytt affärsområde.

Det valda fokusområdet måste vara av strategisk betydelse för företaget och engagera på ledningsnivå. En förutsättning är också att området kan matchas med en lämplig expert som kan arbeta i samverkan med en av Produktionslyftets erfarna coacher.

Genomförande

Programmet genomförs under 10 månader med seminarier och coachning på företaget varannan vecka under det första halvåret, därefter var fjärde vecka. Totalt 20 besöksdagar budgeteras.

I fortsättningsprogrammet arbetar vi med högre tempo och förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning från början av arbetet från företagets sida jämfört med första gången. För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:

  • En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete
  • Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete
  • En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet
  • Egna från start resurser att avsätta i utvecklingsarbetet
Praktisk information

Kostnad
34 000 kronor per månad i 10 månader plus rese- och traktamentskostnader. Priser exklusive moms.

Målgrupp
Programmet är öppet för företag som tidigare genomgått utvecklingsprogrammet, eller som kan visa att de på annat sätt byggt upp motsvarande drivkraft och kompetens.

Kollektivavtal
För att antas till programmet måste företaget ha kollektivavtal eller vara villigt att teckna ett sådant.

När
Startar löpande efter överenskommelse.

Hämta pdf med presentation av fortsättningsprogrammet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik, Johan eller Oskar om du vill veta mer om Produktionslyftets fortsättningsprogram.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24