Allt vårt arbete utgår från de globala målen

Den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Hållbar industriell utveckling är vår målsättning i alla insatser och projekt. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Källa: Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se)

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner. Källa: 11. Vad betyder hållbar utveckling? – Globala målen (globalamalen.se)

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Gro Harlem Brundtlands definition av hållbar utveckling, från rapporten “Vår gemensamma framtid”, 1987

FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBAR INDUSTRIELL UTVECKLING

För att driva utveckling för en hållbar framtida industri har vi identifierat tre fokusområden som ger oss riktning.

De Globala målen – designade av svenska Jakob Trollbäck. https://www.globalamalen.se av svenske