ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen.

Projektet syftar till att bredda det produktionstekniska laboratoriet i ASSARs teknikbas till att inkludera system för energilagring och kraftelektronik. Fokus är på att skapa en bred kunskapsbas inom testning, inklusive test av produktionsupplägg i förkommersiella serier, verifiering av produktionsmetoder, samt forskning och simulering kring produktionssystem i olika delar av värdekedjan. På sikt är målet att uppnå en långsiktigt etablerad och säkrad produktion av eldrivlinor i regionen, med mångårigt säkrad sysselsättning inom fordonsbranschen och dess försörjningskedja.

Beskrivning av projektet – sprida förmåga i hela leverantörsstrukturen

Projektet vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet utgår från de möjligheter och slutsatser som kommer av redan genomförda projekt inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena, via Högskolan i Skövde samt inom ramen för samverkan med IDCs delägarföretag.

Välkommen att testa utrustningen i ASSAR-Lab

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-scanner och en produktionslinje för Hairpins.

Inom vilka ytterligare teknikområden/tillverkningsmetoder ­kopplade till eldrivlina, kraftelektronik och energilagring ­ser du det som värdefullt att få stöd i via ASSAR Lab? Vad ser du behov av att testa som nästa steg från ditt företags synvinkel? Hör av dig med dina tankar till Caroline Johansson Thim på IDC West Sweden AB. Du är också varmt välkommen till ASSAR Lab för att titta på de test­möjligheter vi erbjuder i dagsläget och komma med dina tankar om nästa steg.

Du kan också lämna din intresseanmälan för att testa dina egna produkter i ASSAR Lab.

Läs mer om ASSAR LabLämna intresseanmälan

Effekt för företagen – effektiv produktion av elektriska drivlinor i Sverige

Kopplat till fordonsindustrin och den kunskapsnod som ASSAR Industrial Innovation Arena idag är med internationell lyskraft, kommer detta projekt bidra till visionen om att skapa ett nationellt center för forskning och utveckling inom produktionsprocesser för kompletta elektriska drivlinor. Projektet stöttar tydligt grön omställning och hållbarhet genom utveckling av tillverkningsmetoder för elektriska drivlinor. Digital omställning och innovation stöttas i de nya möjligheter som skapas med AI i de nya tillverkningsprocesserna. Projektet är specifikt inriktat på fordonsbranschen och gynnar samverkan mellan ett flertal parter; IDC som projektsammanhållande, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde AB samt OEMr som bistår med kunskap för att stötta SME att vara konkurrenskraftiga inom nya tillverkningstekniker.

Bygger förmåga och integrerar i hela värdekedjan
Kunskapen som byggs inom projektet kommer regionens tillverkningsindustri och teknikbolag till dels genom samverkan i den öppna labb-miljön i ASSAR Industrial Innovation Arena och genom workshops och seminarier.

Center of excellence – ASSAR Industrial Innovation Arena

En grundbult i projektet är anknytningen till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, där det produktionstekniska testlabb byggts sedan starten 2018. År 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera ytterligare 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlabbet. I början av 2021 beviljades även ett Vinnovafinansierat UDI Steg 3 för utvecklingen av hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige; Nästa generations drivlineproduktion. ASSAR är genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer. Fokusområden är statorer, rotorer, inverters, transmissioner, kompletta elektriska maskiner och batterier och lagringssystem för elektrisk energi.

Det produktionstekniska labbet i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Målgrupp och samverkanspartners

Projektets primära målgrupp är särskilt små och medelstora tillverkande företag och teknikbolag i Västra Götaland och Halland, med fokus i projektet på kompletta värdekedjor med inriktning mot fordonsindustri, eldistribution och laddinfrastruktur. Det handlar om komponentleverantörer, maskinleverantörer, verktygsmakare, företag inom recycling med flera.

Läs pressmeddelande som PDF


Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom React EU och Västra Götalandsregionen.

 

Om du vill veta mer

Kontakta Caroline om du vill veta mer om projektet

Delägare | Projekt

Skandia Elevator testar ASSAR Labs

Skandia Elevator i Arentorp är branschledande inom transport av spannmål och tillverkar och levererar utrustning över hela världen. Nyligen besökte…

25 maj, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

I ASSAR Industrial Innovation Arena finns ett antal labb för olika applikationer där man utvecklar många av de produktionsprocesser som…

10 februari, 2023 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Biobaserade skruvkorkar testas i ASSAR Labs

Blue Ocean Closures AB i Karlstad jobbar med hållbar, fiberbaserad materialteknik och innovation. De vill minska mängden plast i våra…

8 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nimo testar CT-skanning för att upptäcka rost

Kan en CT-skanning hjälpa oss att se in i framtiden? Att upptäcka rost innan den syns på ytan, eller se…

18 oktober, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Labs

ASSAR Labs möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

ToWe Elektronik kvalitetssäkrar sin tillverkning i ASSAR Labs

ToWe Elektronik jobbar med konstruktion och produktion av framför allt kretskort. De tog chansen att analysera ett av sina kretskort…

30 mars, 2022 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Nytt projekt ger kraft åt ASSAR – kunskapsnoden för elmotortillverkning

Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik beviljas finansiering av Tillväxtverket genom React EU och Västra Götalandsregionen och startar i juni 2021…

29 juni, 2021 — Lästid 4 min