Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet stödjer och samordnar insatser för kompetensomställning i Skaraborg, inledningsvis med ett särskilt fokus på fordonsindustrins behov, för att trygga kompetensförsörjningen i delregionen.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren. Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling. Kompetensnavets mål är att:

  • Etablera effektiva och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för insamlande, analys, kommunikation och leverans av kompetensutvecklingsåtgärder
  • Genom samverkan med arbetslivet bidra till en vidareutveckling av utbildningssystemets förmåga att möta kontinuerligt förändrade behov.
  • Säkerställa genomförande av efterfrågestyrda kompetensutvecklingsåtgärder.
Inledningsvis särskilt fokus på fordonsindustrin

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Därför är det naturligt att Kompetensnavet i det inledande skedet fokuserar särskilt på branschen.

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra Kompetensforum Skaraborg (övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars, processledare Kompetensnavet Skaraborg, om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET kompetensnavet skaraborg

Projekt

Delrapport 2: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Det råder fortsatt brist på kompetens för industriföretagen i Skaraborg. Under de kommande åren räknar Skaraborgs industriföretag dessutom med att…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Rapport: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i…

13 november, 2023 — Lästid 2 min

Medarbetare

Vi välkomnar fyra nya medarbetare!

Under hösten och vintern har fyra nya medarbetare startat upp sina resor här på IDC. Vi är glada att hälsa…

7 december, 2022 — Lästid 9 min

Projekt

Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en…

16 november, 2022 — Lästid 4 min