Delrapport 2: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Det råder fortsatt brist på kompetens för industriföretagen i Skaraborg. Under de kommande åren räknar Skaraborgs industriföretag dessutom med att öka mängden medarbetare med 16-20 %.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Kompetensnavet Skaraborg kan nu presentera Delrapport 2 om kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag. Rapporten bygger på intervjuer med 51 företag från alla Skaraborgs kommuner.

– Skaraborg finns i Sveriges starkaste industriregion. Att det går bra för våra industriföretag och att de ser ljust på framtiden är väldigt viktigt för hela Skaraborg, säger Theres Sahlström, ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds direktion.

– Rapporten lyfter vikten av ett fungerande samarbete mellan utbildningsanordnare och industrin, vilket är högt prioriterat i vårt arbete, säger Daniel Andersson, vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds direktion.

Stark industri med kompetensutmaning

Rapporten stärker det som konstaterades redan i Delrapport 1, som släpptes i oktober 2023: Skaraborg industri är stark men står inför en kompetensutmaning. Det går inte att förlita sig på att kunna rekrytera den kompetens företagen söker utan blir allt viktigare att kunna vidareutbilda sin befintliga personal så dessa kan ta på sig nya roller. Läs Delrapport 1 här.

Rusta för framtiden med stärkt kompetens

Utbildningsanordnare behöver möta upp med utbildningar som efterfrågas av de olika branscherna för att tillsammans med industrin rusta för framtiden. En kommande batterifabrik i Mariestad kommer att öka behovet av dessa utbildningar ytterligare. Ökat fokus på automation kommer också att ställa krav på nya kunskaper hos befintliga medarbetare vilket innebär ett nytt utbildningsbehov.

– För Kompetensnavet innebär resultatet att vi intensifierar arbetet med att ta fram en struktur för fördjupad dialog med olika branscher, för att identifiera och samlat presentera vilka behov arbetslivet i Skaraborg har. Kompetensnavets roll som motor, mäklare och mötesplats i dialogen mellan utbildningssystemet och de som ska anställa är viktig för att vi ska få till en bättre matchning över tid, säger projektledare Johan Lindell.

Attraktiva arbetsgivare inom industrin

Att skapa attraktivitet för arbete inom industrin är också en nyckel för att företagen ska klara sin kompetensförsörjning. Detta är ett gemensamt ansvar för både utbildningssystemet och arbetsgivarna.

Läs rapporten i sin helhet

Om Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra Kompetensforum Skaraborg (övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), branschråd, IDC, Högskolan i SkövdeArbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Läs mer om Kompetensnavet Skaraborg

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars, Anna eller Susanne om du vill veta mer om Kompetensnavet Skaraborg.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 28

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min