AVSLUTAT PROJEKT

Fenixz

Kompetensutveckling för människa och företag

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektets syfte och mål – kompetensomställning för att möta nya behov

Målsättningen är att skapa en stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Målet är även att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag i kombination med ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits.

Effekter av deltagande i projektet – mer attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts. De generellt låga utbildningsnivåerna i de 29 kommunerna kommer att höjas och små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att förbättras och små och medelstora företag ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv.  Det leder till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Här kan du läsa mer om projektet

Målgrupp

Ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

 

Samverkansparter

Projektet genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund, IDC koordinerar projektet i Skaraborgsområdet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.


Fenixz genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

NYHETER OM PROJEKTET FENIXZ

Delägare | IDCs erbjudande

Nystedts om vision och kompetensutveckling

Nystedts Mekaniska är leverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer. De är specialister på legotillverkning, ofta i korta till medellånga…

14 december, 2022 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora…

30 augusti, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra…

24 november, 2021 — Lästid 5 min

Press

Fenixz kompetensomställer Skaraborgs industriföretag

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Det är ett samverkansprojekt mellan Skaraborgs Kommunalförbund och…

19 april, 2021 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Ett gyllene tillfälle - vi kopplar ihop dig med kompetensen som kan utveckla ditt företag

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt. Särskilt om man är…

23 februari, 2021 — Lästid 5 min

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17