Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

Tidigare har företag i både Skaraborg och Fyrbodal svarat på en enkät för att ange utbildningsbehov. Utifrån det har Fenixz upphandlat kurser och utbildningar. Utbildningarna är helt gratis för dig, som litet eller medelstort företag, och som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för.

Utbildningar uppdateras löpnade

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan.

För att anmäla dig till utbildningarna behöver du delta i projektet Fenixz (helt kostnadsfritt). Hör av dig till Susanne Yngve så berättar hon mer.
E-post:
Telefon: 0500 – 50 25 17

Här hittar du ett urval av de utbildningar som erbjuds

Här hittar du alla utbildningar som erbjuds via Fenixz

Fler utbildningar under hela 2022

Arbetsmarknaden går igenom en stor förändring och spås utvecklas åt ett helt nytt håll under de närmsta decennierna. Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens på IDC,  är projektkoordinator för Fenixz i Skaraborg. Hon berättar mer om varför det är viktigt att industriföretag jobbar med kompetensutveckling.

—  Nu är det viktigare än någonsin att lyckas behålla de anställda och få dem att vilja stanna i företaget samt att lyckas attrahera kandidater efter dagens marknad. För individen blir det viktigare att kompetensplanera för ständigt lärande och utveckling. Genom projekt Fenixz kan du nu stärka upp såväl företagsledning och övriga medarbetare inom olika områden såsom truckutbildning, HR grund, prissättningsteori, hållbarhets kommunikation och digital marknadsföring. Genom projektet Fenixz kommer fler utbildningar att erbjudas inom olika områden under hela 2022, säger Susanne Yngve.

Om projektet Fenixz

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Projektet syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.


IDC och projektet Fenixz

Projektet Fenixz ska stärka deltagande kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts.

Fenixz  finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetens+  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Är du som företagare inte redan med i Fenixz och resan mot högre kompetens? Kontakta Susanne Yngve för mer information.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min