Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i höstens utbildningar, framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarn riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

I våras svarade företag i Skaraborg och Fyrbodal på en enkät för att ange  utbildningsbehov. Utifrån det har nu Fenixz upphandlat kurser och utbildningar. Utbildningarna är helt gratis för ditt företag som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för.

Dessa kurser är klara

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan.

Här hittar du utbildningar och anmälan

Här hittar du Fenixz hemsida

Hittills är följande fyra kurser klara:

Fler utbildningar under 2021 och hela 2022

Arbetsmarknaden går igenom en stor förändring och spås utvecklas åt ett helt nytt håll under de närmsta decennierna. Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens på IDC,  är projektkoordinator för Fenixz i Skaraborg. Hon berättar mer om varför det är viktigt att industriföretag jobbar med kompetensutveckling.

—  Nu är det viktigare än någonsin att lyckas behålla de anställda och få dem att vilja stanna i företaget samt att lyckas attrahera kandidater efter dagens marknad. För individen blir det viktigare att kompetensplanera för ständigt lärande och utveckling. Genom projekt Fenixz kan du nu stärka upp såväl företagsledning och övriga medarbetare inom olika områden såsom Office 365/Teams, IT-säkerhet, Hållbarhets Kommunikation och Digital Marknadsföring. Genom projektet Fenixz kommer fler utbildningar att erbjudas inom olika områden hösten 2021 och under hela 2022, säger Susanne Yngve.

Om projektet Fenixz

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Projektet syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.


IDC och projektet Fenixz

Projektet Fenixz ska stärka deltagande kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts.

Fenixz  finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetens+  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Är du som företagare inte redan med i Fenixz och resan mot högre kompetens? Kontakta Susanne Yngve för mer information.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Kronprinsessparet besökte ASSAR

Onsdagen den 25 augusti besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Västra Götalands län för att i pandemins spår uppmärksamma lokala insatser…

25 augusti, 2021 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nycklar för ett framgångsrikt ledarskap

Dagens snabba förändringstakt ställer nya förväntningar på ledarskap. Det kan handla om att våga visa sårbarhet, mod och empati. Ett…

7 oktober, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

Partex hållbarhetsarbete gynnar både företaget och omvärlden

Att som företag jobba strategiskt med hållbarhet har blivit mer och mer vanligt. Kanske för att begreppet och vad det…

23 september, 2021 — Lästid 8 min

Information | Projekt

Kraftsamling elektrifiering - se uppstarten

En historisk omställning från fossila bränslen till förnybar energi behövs. I Västra Götaland ligger fokus på stärkt samverkan och samordnat…

13 september, 2021 — Lästid 4 min