Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarn riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

I våras svarade företag i Skaraborg och Fyrbodal på en enkät för att ange  utbildningsbehov. Utifrån det har Fenixz upphandlat kurser och utbildningar. Utbildningarna är helt gratis för ditt företag som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för.

Dessa kurser är klara

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan. Just nu finns utbildning inom bland annat;

  • Truckutbildning
  • HR Grundkurs
  • Prissättningsteori
  • Cirkulär ekonomi
  • Coachande ledarskap
  • Digital marknadsföring
  • Hållbarhetskommunikation
  • Office 365

Här hittar du alla utbildningar och anmälan

Läs mer på Fenixz hemsida

Fler utbildningar under hela 2022

Arbetsmarknaden går igenom en stor förändring och spås utvecklas åt ett helt nytt håll under de närmsta decennierna. Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens på IDC,  är projektkoordinator för Fenixz i Skaraborg. Hon berättar mer om varför det är viktigt att industriföretag jobbar med kompetensutveckling.

—  Nu är det viktigare än någonsin att lyckas behålla de anställda och få dem att vilja stanna i företaget samt att lyckas attrahera kandidater efter dagens marknad. För individen blir det viktigare att kompetensplanera för ständigt lärande och utveckling. Genom projekt Fenixz kan du nu stärka upp såväl företagsledning och övriga medarbetare inom olika områden såsom truckutbildning, HR grund, prissättningsteori, hållbarhets kommunikation och digital marknadsföring. Genom projektet Fenixz kommer fler utbildningar att erbjudas inom olika områden under hela 2022, säger Susanne Yngve.

Om projektet Fenixz

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Projektet syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.


IDC och projektet Fenixz

Projektet Fenixz ska stärka deltagande kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts.

Fenixz  finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetens+  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Är du som företagare inte redan med i Fenixz och resan mot högre kompetens? Kontakta Susanne Yngve för mer information.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Nätverk

PT Nätverk besökte AB Volvo

AB Volvo i Skövde har öppnat upp för guidade turer igen och Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att besöka F-fabriken, E-fabriken…

13 april, 2022 — Lästid 2 min

Projekt | Samverkan

Exjobbare bygger billig AGV med öppen källkod

Kan vi bygga AGV:er (Automated Guided Vehicles) billigare och med öppen källkod, för att på så sätt få en ökad…

20 maj, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab!

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

11 april, 2022 — Lästid 1 min

Delägare | Projekt

Så utvecklas Hjo-Verktyg genom digitalisering

Digitalisering är en viktig del för att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig. Hjo-Verktyg har genom projektet Digiresan utvecklat sin…

18 maj, 2022 — Lästid 4 min