Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

Tidigare har företag i både Skaraborg och Fyrbodal svarat på en enkät för att ange utbildningsbehov. Utifrån det har Fenixz upphandlat kurser och utbildningar. Utbildningarna är helt gratis för dig, som litet eller medelstort företag, och som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för.

Utbildningar uppdateras löpnade

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan.

För att anmäla dig till utbildningarna behöver du delta i projektet Fenixz (helt kostnadsfritt). Hör av dig till Susanne Yngve så berättar hon mer.
E-post:
Telefon: 0500 – 50 25 17

Här hittar du ett urval av de utbildningar som erbjuds

Här hittar du alla utbildningar som erbjuds via Fenixz

Fler utbildningar under hela 2022

Arbetsmarknaden går igenom en stor förändring och spås utvecklas åt ett helt nytt håll under de närmsta decennierna. Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens på IDC,  är projektkoordinator för Fenixz i Skaraborg. Hon berättar mer om varför det är viktigt att industriföretag jobbar med kompetensutveckling.

—  Nu är det viktigare än någonsin att lyckas behålla de anställda och få dem att vilja stanna i företaget samt att lyckas attrahera kandidater efter dagens marknad. För individen blir det viktigare att kompetensplanera för ständigt lärande och utveckling. Genom projekt Fenixz kan du nu stärka upp såväl företagsledning och övriga medarbetare inom olika områden såsom truckutbildning, HR grund, prissättningsteori, hållbarhets kommunikation och digital marknadsföring. Genom projektet Fenixz kommer fler utbildningar att erbjudas inom olika områden under hela 2022, säger Susanne Yngve.

Om projektet Fenixz

Genom projektet Fenixz ges industriföretag möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom behovsanpassad kompetensomställning. Projektet syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag. Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.


IDC och projektet Fenixz

Projektet Fenixz ska stärka deltagande kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts.

Fenixz  finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen. Kompetens+  finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Är du som företagare inte redan med i Fenixz och resan mot högre kompetens? Kontakta Susanne Yngve för mer information.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis SIBAB Interiör - årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2022 gick till SIBAB Interiör AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

17 november, 2022 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Leading Lights 2023 och EIT Manufacturing

I januari 2023 intog EIT Manufacturing och Leading Lights 2023 ASSAR Industrial Innovation Arena. Under dagen låg fokus på utmaningar…

20 januari, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

24 januari, 2023 — Lästid 2 min