Fenixz

Kompetensutveckling för människa och företag

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektets syfte och mål – kompetensomställning för att möta nya behov

Målsättningen är att skapa en stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Målet är även att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag i kombination med ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits.

Effekter av deltagande i projektet – mer attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts. De generellt låga utbildningsnivåerna i de 29 kommunerna kommer att höjas och små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att förbättras och små och medelstora företag ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv.  Det leder till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Målgrupp

Ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

Samverkansparter

Projektet genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund, IDC koordinerar projektet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.


Fenixz genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

IDCs erbjudande | Projekt

Ett gyllene tillfälle - vi kopplar ihop dig med kompetensen som kan utveckla ditt företag

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt. Särskilt om man är…

23 februari, 2021 — Lästid 5 min

Information | Samverkan

Ny utbildning på Högskolan i Skövde möter industrins efterfrågan

Industrin blir mer och mer digitaliserad. Behovet av personal som har kunskap inom områdena produktion, automatisering och IT ökar. Och…

22 februari, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Så jobbar vi med affärssystem i framtiden

Hur ser framtidens affärssystem ut och hur kan vi möta de förändringar som pågår? Under en temadag i affärssystem fick…

22 februari, 2021 — Lästid 3 min

Information | Medarbetare

Hej och välkommen Caroline

Caroline Johansson Thim började som ny medarbetare här på IDC i oktober 2020. Caroline jobbar som projektkoordinator vilket innebär ett…

18 februari, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

ASSAR får fortsatt finansiering 2021-2022

ASSAR Industrial Innovation Arena får fortsatt finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR) för åren 2021-2022. Målet med projektet är att fortsätta…

15 februari, 2021 — Lästid 3 min

Information | Tips från IDC

Fredrik tipsar: Ansökningsperioder till Klimatklivet under 2021

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom…

15 februari, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Hjälper företag att öka informationssäkerheten

Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap och Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi, båda vid Högskolan i Skövde, forskar om informationssäkerhet. Under…

12 februari, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

Brodit jobbar smart med utveckling

Under pandemin erbjuder ASSAR helt digitala industrifrukostar som riktar sig till tillverkande företag och teknikbolag i olika delar av Skaraborg…

12 februari, 2021 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Industriklivet ger bidrag till projekt som minskar växthusgasutsläpp

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller…

10 februari, 2021 — Lästid 1 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Därför utmanar PLS delar av sin affärsmodell

Under två dagar har PLS AB tillsammans med IDC arbetat igenom sin affärsmodell. PLS kände behov av att strukturera sin…

9 februari, 2021 — Lästid 6 min

Projekt

Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

I början av februari medverkade Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, VD Science Park Skövde…

8 februari, 2021 — Lästid 4 min

Samverkan | Tips från IDC

IDC tipsar: Studentkraft — vad kan en student göra för dig?

Via Studentkraft kan du anlita Skaraborgs mest drivna studenter. Uppdraget ska vara tillfälligt, på deltid och ska kunna genomföras vid…

5 februari, 2021 — Lästid 3 min

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet

Industriell utvecklare

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriell utvecklare

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17