Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra demografiska faktorer, där allt fler försörjs av allt färre i arbetsför ålder? Hur möter vi konkurrensen i en alltmer globaliserad värld – och hur långt kan globaliseringen gå, innan planetens resurser säger stopp?

Vad som än sker kommer näringlivet att kräva nya kompetenser – inom områden som vi bara kan ana idag.

Kompetensforum identifierar kompetensbehov

Kompetensforum Skaraborgs huvuduppgift är att identifiera kompetensbehov och föreslå samarbeten som stödjer den långsiktiga planen för kompetensförsörjning i Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Forumets huvudsyfte är att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som bäst stödjer planen för kompetensförsörjning.

Industrins kompetensbehov

IDC deltar i aktivt i Kompetensforum och bidrar med industrins röst in i systemet för utbildning och kompetensomställning, vilket gör att det skapas utbildningar utefter industrins nuvarande och kommande behov. Susanne Yngve sitter med i Kompetensforum och jobbar med strategisk kompetensförsörjning på IDC. Hon ser några områden som kommer få större fokus inom kort.

Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens på IDC.

—  Industrins kommande kompetensbehov ser vi baseras på den omställning som bland annat fordonsindustrin genomgår nu. Här ligger fokus framför allt på att få kompetens inom automation och elektrifiering. Vi ser också en ökad digitalisering. Genom omvärldsbevakning gentemot våra företag och vår omvärld kan vi vara framsynta och påverka vårt utbildningsystem och vara med så det tillkommer utbildningar som motsvarar vårt kommande behov, säger Susanne Yngve.

Hur ser det ut i Skaraborg?

IDC är delaktiga i baland annat projekten Fenixz, Framrutan och Kompetens+ som alla jobbar aktivt med kompetensförsörjning för att möta framtiden. Genom projekten stöttar vi företagen genom olika utbildningsinsatser, men tar också in behov som vi slussar vidare till rätt aktör som till exempel arbetsförmedling, skolor med mera. Susanne berättar vad som utmärker Skaraborg och hur vi jobbar för att vara en hållbar arbetsmarknadsregion år 2030.

— Vår styrka i Skaraborg är att det finns en uttalad gemensam politisk vilja att Skaraborg ska vara en samlad och hållbar arbetsmarknadsregion år 2030. Med en stark omvärldsbevakning och ett gott samarbete mellan parter och en vilja att tänka nytt och annorlunda kan vi lyckas. Viktigt är att få till rätt utbildningsnivå för rätt arbetsuppgift så att den matchar de verkliga behov som finns, förklarar Susanne.

Tre gemensamma nämnare

Nyligen genomförde Kompetensforum det som kallas Kompetensanalys Skaraborg som är en strategisk analys för framtidens kompetensbehov. Utifrån det samlade underlaget analyserades mönster och likheter och tre gemensamma kompetensutmaningar kunde identifieras;

  • Rätt utbildningar för nya tider
  • Matchning av utbud och efterfrågan
  • Vem gör vad? – Roller och ansvarsfördelning
Handlingsplan för att möta prioriterade frågor

Catarina Carlehed är Kompetensförsörjningsstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund och berättar att Kompetensforums nästa steg blir att skapa en handlingsplan.

— Utifrån de identifierade kompetensutmaningarna ska vi nu skapa en handlingsplan. Uppdraget för de ingående parterna i Kompetensforum är att skapa samarbeten och se till att satsningar startar som kan möta prioriterade frågor. Här är industrins kompetensomställning en central fråga, men även digitaliseringen som redan nu kräver gemensam kraftsamling för efterfrågade kompetenser i såväl offentlig sektor som privata näringslivet, säger Catarina Carlehed.

Läs Kompetensanalys Skaraborg 2021

Om Kompetensforum

Kompetensforum faciliteras av Skaraborgs Kommunalförbund och består av representanter från kommunala sektorer: kommunchefer, utbildning, näringsliv, arbetsmarknad och HR samt andra organisationer som verkar för kompetensförsörjningen i Skaraborg: Västsvenska Handels-kammaren, IDC, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen.


IDC och kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning innebär att man säkerhetsställer verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov. IDC coachar företag i att identifiera och kartlägga sina kompetensbehov för att ge en ökad förståelse inom strategisk kompetensförsörjning. I några av de projekt vi är med och driver ligger fokus på just kompetensutveckling.

Genom projektet Fenixz erbjuds industrin kostnadsfria utbildningar och kurser. Dessa är framtagna utifrån en behovskartläggning där industrin angett sitt utbildningsbehov.

Framrutan drivs för att hjälpa leverantörer att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån den utveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon.

Projektet Kompetens+ ger företag chansen att förstärka sin verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga tjänstepersoner som drabbats av uppsägningar på grund av coronapandemin.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om hur IDC stöttar industrin inom strategisk kompetensförsörjning.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min