Fenixz

Kompetensutveckling för människa och företag

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektets syfte och mål – kompetensomställning för att möta nya behov

Målsättningen är att skapa en stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Målet är även att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag i kombination med ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits.

Effekter av deltagande i projektet – mer attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts. De generellt låga utbildningsnivåerna i de 29 kommunerna kommer att höjas och små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att förbättras och små och medelstora företag ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv.  Det leder till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Här kan du läsa mer om projektet

Målgrupp

Ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

 

Samverkansparter

Projektet genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund, IDC koordinerar projektet i Skaraborgsområdet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.


Fenixz genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Insikter med ID | Medarbetare

Insikt med IDC: Skaraborgs möjligheter i produktrevolutionen som pågår

Detta är en krönika med reflektioner från rapporten ACCELERATING CHANGE- HOW GLOBAL MEGATRENDS ARE TRANSFORMING EUROPE’S AUTOMOTIVE INDUSTRY ECOSYSTEM, publicerad…

16 juni, 2021 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Stort intresse för nätverket Cirkulär kommun

Cirkulär ekonomi, främst med fokus på möbler och arbetskläder, är högt på agendan i många kommuner. Sedan i november 2020…

15 juni, 2021 — Lästid 5 min

Medarbetare

Välkommen Gunnar Bäckstrand

Gunnar Bäckstrand jobbar som chef för teamet Tillämpad Innovation på IDC sedan april 2021. I en intervju berättar han om…

14 juni, 2021 — Lästid 6 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Energieffektiviseringsföretagen, EEF – en förening för energieffektivisering

Energieffektiviseringsföretagen, EEF jobbar mycket mot industrin gällande energieffektivisering, det handlar om att spara energi och minska underhållskostnader samtidigt som det…

14 juni, 2021 — Lästid 1 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Grattis årets produktionstekniker och produktionstekniska studenter

Årets produktionstekniker är Mika Tolonen på Partex Marking Systems AB. Priset för årets produktionstekniska student gick till Johan Melin och…

11 juni, 2021 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Projekt | Samverkan

ASSAR – ett bollplank för industrin

För att möta de globala trenderna och utmaningarna som industrin står inför växte ASSAR fram; en arena som stödjer den…

8 juni, 2021 — Lästid 3 min

Tips från IDC

Cecilia tipsar: Nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader

I januari 2022 väntas Boverkets nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader träda i kraft. De nya reglerna innebär att…

8 juni, 2021 — Lästid 3 min

Johan Lundahl - industriell dynamik

IDCs erbjudande | Projekt

Industriell Dynamik — fri rådgivning för industrin

Står du inför en utmaning och behöver experthjälp? Vi på IDC är en del av expertnätverket Industriell Dynamik. Små och…

31 maj, 2021 — Lästid 4 min

Projekt

Hållbar Interiör – projekt för hållbarhetscertifiering av interiörer

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny certifiering för inredningsprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar…

28 maj, 2021 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Produktionstekniska dagen 2021

Torsdagen den 27 maj arrangerades Produktionstekniska dagen 2021 och även detta år var det ett helt och hållet digitalt event…

27 maj, 2021 — Lästid 11 min

IDCs erbjudande

Prova på Diploma Utbildningar

Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 250 diplomerade kurser på sin webbportal. Vi erbjuder…

27 maj, 2021 — Lästid 1 min

Delägare | Projekt

Migus väg från liten verkstad till fabrik

För att kunna växla upp sin kapacitet och kvalitetssäkra sin produktion har Migu Mekaniska genomfört en produktionsanalys som resulterade i…

24 maj, 2021 — Lästid 10 min

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17