Fenixz

Kompetensutveckling för människa och företag

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektets syfte och mål – kompetensomställning för att möta nya behov

Målsättningen är att skapa en stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov. Projektet kommer att leda till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. Målet är även att stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag i kombination med ett livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Insatserna leder även till ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser brutits.

Effekter av deltagande i projektet – mer attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Förväntade effekter är att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska ha tillgodosetts. De generellt låga utbildningsnivåerna i de 29 kommunerna kommer att höjas och små och medelstora företag har stärkt sin konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden kommer att förbättras och små och medelstora företag ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv.  Det leder till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet samt ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

Här kan du läsa mer om projektet

Målgrupp

Ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

 

Samverkansparter

Projektet genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund, IDC koordinerar projektet i Skaraborgsområdet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.


Fenixz genomförs i samverkan mellan Fyrbodals Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Nätverk | Projekt

Friska arbetsplatser - en av nycklarna för framgång

Nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap träffas ungefär fem gånger per år. Innehållet i träffarna varvas med erfarenhetsutbyte och…

9 april, 2021 — Lästid 5 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Sundlings fick nya insikter genom att jobba med modern affärsmodellsutveckling

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter för ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av nya eller…

9 april, 2021 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Tusentals innovativa material med tusentals möjligheter

På Material ConneXion Skövde, som både är en utställning och en databas, finns tusentals innovativa material uppställda. Här kan en designer…

8 april, 2021 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande

Tre tydliga trender just nu - autonoma fabriker, helhetslösningar och Building Information Modelling

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri. I…

7 april, 2021 — Lästid 6 min

IDCs erbjudande | Projekt

Seminarier om vägen till framgångsrik automation

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet…

22 mars, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Nu erbjuds genom IUC Sverige där vi är en del…

22 mars, 2021 — Lästid 8 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Ansök om stöd för elbilsladdning

Vill du som företagare se till att dina anställda kan ladda bilen på jobbet? Just nu finns statligt stöd att söka som täcker upp till halva kostnaden.

20 mars, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Talkshow om cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi har startat en serie talkshows – Studio Cirkulär. Under premieren lyftes frågan: Var hittar vi de…

18 mars, 2021 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Ny utbildning på Högskolan i Skövde möter industrins efterfrågan

Industrin blir mer och mer digitaliserad. Behovet av personal som har kunskap inom områdena produktion, automatisering och IT ökar. Och…

17 mars, 2021 — Lästid 3 min

Information | Press | Projekt

Nationell temperaturtagning av svensk industri: Stor vilja att satsa på utveckling

Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

16 mars, 2021 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Att leda med inre balans genom kaos och förändring - nu finns Fokusträffen att se i efterhand

Om att leda med inre balans och ha tillgång till 100% av sin förmåga. Hinder som kan rubba vår inre…

16 mars, 2021 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Kickstart Hållbarhet - för en framtidssäkrad, hållbar industri

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid…

10 mars, 2021 — Lästid 2 min

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17