Välkommen att växa med oss!

Vi är utvecklingsbolaget för företagen och människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi fungerar som en ”kopplingsdosa” genom att vi identifierar industriföretags behov och sedan matchar dem med väl valda resurser och insatser för utveckling. Vi har jobbat på det här sättet för att stötta Skaraborgs industriföretag i mer än tio år, och har i nuläget ca 160 delägarföretag. Det är för industrin vår verksamhet finns till och vi utvecklas och växer tillsammans.

Bli delägare i Skaraborgs framtid – ju fler vi blir desto starkare är vi

Som delägare i IDC West Sweden AB är du med och påverkar regionens industriella utveckling. Vi är en industrinära aktör med direkt och tydlig koppling till finansiärer och politiker och arbetar för att stärka regionens tillverkningsindustri genom att med olika projekt, främst riktade mot SMF, stärka regionen.

Vi samlar genom våra delägarföretag en gemensam bild av Skaraborgs industrins behov, utmaningar och potential i relation till en hållbar framtida industri. Vi för din röst i dialoger kring regionala, nationella och europeiska satsningar gällande stöd och resurser för industrins utveckling.  Som delägare påverkar du även hur vi som regionalt utvecklingsbolag ska fokusera, och i nästa led även hur hela nätverket IUC Sverige ska fungera och prioritera (Här kan du läsa mer om det nationella nätverket IUC Sverige).

Att vara delägare i IDC är ett sätt att visa näringslivet, finansiärer och politiker att arbetet med hållbar industriell utveckling är viktigt. Delägarskapet stärker IDC som aktör lokalt, regionalt och nationellt.

Se och läs mer om våra delägarföretag

Ett delägarskap i IDC är också varumärkesbyggande! Du visar på ett socialt ansvarstagande för en hållbar region, och du syns genom våra reportage om delägarföretags utvecklingsresor som sprids i digitala kanaler som LinkedIn, Facebook och via vår hemsida.

Utvecklingsresan startar i ett behov

Våra första möten med ett nytt delägarföretag handlar om att behovsinventera verksamheten ur ett helhetsperspektiv. När behovsbilden klarnat gör vi en företagsanalys, särskilt utformad för den tillverkande industrin. Utifrån analysens resultat har vi en rad beprövade verktyg, flera insatser och projekt samt en bred kompetens att ta till för att ge företaget den ”hjälp till självhjälp” som det finns behov av. Genom delägarskapet i IDC får företaget även tillgång till kluster och nätverk som kan ge nya kontakter som gynnar företagets utveckling samt få tips och stöd i olika utmaningar, vi ses ofta som en kopplingsdosa som länkar företags behov med de optimala kontakterna.

Läs mer om hur vi jobbar för industrin här

Analyser, insatser och projekt

Att bli delägare ger dig även direkt ökade möjligheter till utveckling inom en rad olika områden, som exempelvis affärsmodellsutveckling, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet startar alltid i dina unika behov, alla utvecklingsresor ser olika ut.

Aktuella projekt och insatser

Seminarier, utbildningar, omvärldsspaning och nyheter

Vi driver flera nätverk och arrangerar seminarier, temadagar, fokusträffar och workshops dit alla våra delägare är välkomna. Vi erbjuder utbildningar anpassade för industrin i samverkan med Högskolan i Skövde och som delägare erbjuds du reducerat pris på mer än 250 diplomerade digitala utbildningar via Diploma utbildningar och ledarskapsutbildningar som hålls av IBLÅ Utveckling.

På vår hemsida publicerar vi löpande nyheter om industrins utveckling lokalt och i regionen och vi sätter även stort värde i att tipsa om aktiviteter, omvärldsspaningar och insatser som är relevanta för industrin, arrangerade av oss eller av andra. Som delägare får du även nyhetsbrev med utvalda artiklar och tips med jämna mellanrum. Här kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev. 

Aktuella event och utbildningar

Förmåner och finansiering

Som delägare kan du få stöttning i processen att söka finansieringsstöd. Vi har många års erfarenhet och ett bra kontaktnät vilket gör att vi kan ge dig råd och stöd kring såväl val av finansieringsalternativ som konkreta tips kring i själva ansökningsförfarandet. Särskilt för våra delägare koordinerar vi även ramavtal hos bland annat Staples, Diploma utbildningar och Nordel Energi AB.

Stöttning i finansieringsfrågor & information om förmåner

IDC erbjuder:

  • Coachning & rådgivning.
  • Företagsanalyser.
  • Förbättringsinsatser inom olika områden.
  • Tillgång till metoder, verktyg & arbetssätt särskilt utvecklade för industrin.
  • Access till stora kontaktnät, IDC samverkar med flera aktörer och kan lotsa dig till rätt kontakt utifrån det behov du har.
  • Deltagande i olika funktionsnätverk.
  • Deltagande i fokusträffar, temadagar, seminarier, utbildningar och workshops.
  • Utbildningar för industrin till reducerat pris.
  • Stöttning och rådgivning i finansieringsfrågor.
  • Förmånliga avtal för el och kontorsmaterial.
För de större företagen

Våra projekt och insatser riktar sig i huvudsak mot små och medelstora tillverkande industriföretag (SMF) men vi jobbar för hela industrin, även de större företagen. Möjligheterna att delta i projekt kan för större företag kan vara något begränsad, beroende av projektens olika förutsättningar. De större företagen kan däremot ingå i pilotstudier i projekt som gynnar SMF, och vara en viktig del i utvecklingen av metoder och arbetssätt för industrin. Stora företag har som alla andra delägarföretag en stor påverkansmöjlighet för regionens industriella utveckling genom sitt delägarskap, och dessutom fina möjligheter att nätverka och att utbyta erfarenheter med mindre industriföretag genom ett delägarskap i IDC!

Vill du växa tillsammans med oss och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen? Varmt välkommen!

 

Läs mer om delägarskap och försumbart stöd

Berättelser om våra delägares utvecklingsresor

 

 

Delägare

Grattis CIDAN Machinery - årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg gick i år till CIDAN Machinery i Götene, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Priset delades…

8 oktober, 2021 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

Partex hållbarhetsarbete gynnar både företaget och omvärlden

Att som företag jobba strategiskt med hållbarhet har blivit mer och mer vanligt. Kanske för att begreppet och vad det…

23 september, 2021 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Lean i praktiken hos Åkerstedts Verkstad

Åkerstedts Verkstad AB i Kvänum bygger industrifläktar i alla storlekar och former. För några år sedan gick samtliga medarbetare introduktionskurser…

18 augusti, 2021 — Lästid 6 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Grattis årets produktionstekniker och produktionstekniska studenter

Årets produktionstekniker är Mika Tolonen på Partex Marking Systems AB. Priset för årets produktionstekniska student gick till Johan Melin och…

11 juni, 2021 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Migus väg från liten verkstad till fabrik

För att kunna växla upp sin kapacitet och kvalitetssäkra sin produktion har Migu Mekaniska genomfört en produktionsanalys som resulterade i…

24 maj, 2021 — Lästid 10 min

Delägare | Projekt

Kinnex och Blomdahls - två företag som stärkt sina affärsmodeller

AB Kinnex Mekaniska i Götene och Blomdahls Mekaniska i Herrljunga jobbar strategiskt med sina affärsmodeller och har under arbetet kunnat…

3 maj, 2021 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Ranaverken utvecklas hållbart genom automation, digitalisering och Lean

Ranaverken AB ligger i Tråvad mitt ute på Varaslätten och har två inriktningar i sin verksamhet, stålkonstruktioner och lantbruksmaskiner. Tack…

15 april, 2021 — Lästid 8 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Sundlings fick nya insikter genom att jobba med modern affärsmodellsutveckling

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter för ökad cirkularitet, hållbarhet och digitalisering påskyndar utvecklingen av nya eller…

9 april, 2021 — Lästid 5 min

Delägare | Projekt

Förbättringsarbete ger JB Villan effektivare tillverkning

JB Villan i Gudhem valde att ingå delägarskap med IDC under hösten 2020. Ett utvecklingsarbete startades nästan omgående då de…

8 mars, 2021 — Lästid 7 min

Delägare | Nätverk | Projekt

Följ med på en digital rundvandring hos AB Furhoffs Rostfria

Under den senaste träffen med Produktionstekniska nätverket gjorde deltagarna en digital rundvandring hos AB Furhoffs Rostfria i Skövde. Bland annat…

5 mars, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt | Samverkan

Brodit jobbar smart med utveckling

Under pandemin erbjuder ASSAR helt digitala industrifrukostar som riktar sig till tillverkande företag och teknikbolag i olika delar av Skaraborg…

12 februari, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Därför utmanar PLS delar av sin affärsmodell

Under två dagar har PLS AB tillsammans med IDC arbetat igenom sin affärsmodell. PLS kände behov av att strukturera sin…

9 februari, 2021 — Lästid 6 min