Välkommen att växa med oss!

Att bli delägare i IDC West Sweden AB ger direkt ökade möjligheter till utveckling inom en rad olika områden, tillgång till stora kontaktnät och kontinuerlig coachning och rådgivning. Samarbetet startar alltid i företagens behov, alla utvecklingsresor ser olika ut.

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi jobbar i huvudsak mot små och medelstora tillverkande industriföretag (SMF) men delar av vår verksamhet riktar sig även till större företag.

Bli delägare i Skaraborgs framtid – ju fler vi är desto starkare blir vi

Vi arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer. Vi ägs av cirka 160 industriföretag och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri. Vi ses ofta som en ”kopplingsdosa” , vi identifierar företagens behov och kopplar sedan samman dem med resurser för utveckling.  Vi fokuserar alltid på långsiktigt stärkande och lärande insatser.

IDC West Sweden AB driver flera nätverk och arrangerar fokusträffar, temadagar, seminarier och workshops dit alla delägare är välkomna. Delägarföretag erbjuds även utbildningar till ett reducerat pris. Läs mer om våra event och utbildningar här. arbetsmodell rgbVi ställer också upp med stöttning och rådgivning när det gäller att söka finansiering, och vi koordinerar ramavtal för el och kontorsmaterial särskilt för våra delägarföretag. Läs mer om finansiering och förmåner här.

Samtliga delägarföretag får också varje månad ett nyhetsbrev där vi berättar om vad som händer hos industriföretagen i regionen och i våra projekt och samverkansinsatser. Registrera dig för vårt nyhetsbrev här.

Utvecklingsresan startar i ett behov

Våra första möten med ett nytt delägarföretag handlar ofta om att behovsinventera verksamheten ur ett helhetsperspektiv. När behovsbilden klarnat gör vi en kostnadsfri företagsanalys (gäller endast SMF). Utifrån analysens resultat har vi en rad beprövade verktyg, flera projektsatsningar och en bred kompetens att ta till för att ge företaget den ”hjälp till självhjälp” som det finns behov av. Genom delägarskapet i IDC får företaget även tillgång till kluster och nätverk som kan ge nya kontakter som gynnar företagets utveckling samt få tips och stöd i olika utmaningar. Läs mer om hur vi jobbar här.

Folder IDC West Sweden AB

Finansierade med ett tydligt uppdrag

Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, EU:s strukturfonder och Vinnova. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt – ju fler vi är, desto starkare blir vi. Vi som jobbar på IDC driver en rad spännande projekt med fokus på olika områden som exempelvis utveckling, miljö, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, strategisk kompetensförsörjning, återbruk och social hållbarhet. Projekten bygger ofta på att våra delägarföretag deltar på olika sätt, där nyttan för våra delägarföretag är det viktigaste resultatet. Läs mer om våra projekt här.

För de större företagen

Flera av våra delägarföretag, och andra industriföretag som är intresserade av vår verksamhet, är större än vad som ryms inom definitionen små och medelstora tillverkande industriföretag SMF. Vårt erbjudande till de större företagen skiljer sig något från vårt huvudsakliga utvecklingsarbete vilket riktar sig mot våra delägarföretag som är SMF. Vi utför inte företagsanalyser på företag som är större än SMF. Och möjligheterna att delta i projekt kan för större företag kan vara något begränsad, det beror på projektens olika förutsättningar. De större företagen kan ingå i vissa pilotstudier i projekt som gynnar SMF och i utveckling av metoder och arbetssätt. Det ser lite olika ut beroende på hur projektens krav är satta, och därför krävs en intern dialog på IDC inför varje enskilt tillfälle. Stora företag har även fina möjligheter att nätverka och att utbyta erfarenheter med mindre företag genom ett delägarskap i IDC!

Kostnaden för att gå in som delägare

Kostnaden varierar beroende på antal anställda i delägarföretaget enligt nedan.

 • 1–50 anställda, 4 000 kr (40 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 5 000 kr/år
 • 51–99 anställda, 9 000 kr (90 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 10 000 kr/år
 • 100–199 anställda, 17 000 kr (170 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 17 500 kr/år
 • 200–499 anställda, 21 000 kr (210 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 25 000 kr/år
 • > 500 anställda, 41 000 kr, (410 aktier á 100 kr
  Serviceavgift: 40 000 kr/år

Serviceavgifterna justerades senast juni 2019. I samband med aktietecknandet förbinder sig företaget att betala de beslutade serviceavgifterna till bolaget. Mer detaljerad information kring kostnader finns i avtalet. Du hittar det här. Vi värnar om din integritet, läs mer om hur i vår integritetspolicy, du hittar den här.

Försumbart stöd

Flera av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer om vad som gäller när det handlar om Försumbart Stöd.

Vill du växa tillsammans med oss och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen?

 

 

Se och läs mer om våra delägare