Välkommen att växa med oss!

Att bli delägare i IDC West Sweden AB ger direkt ökade möjligheter till utveckling inom en rad olika områden, tillgång till stora kontaktnät och kontinuerlig coachning och rådgivning. Allt startar i företagets behov, alla utvecklingsresor ser olika ut.

Bli delägare i Skaraborgs framtid – ju fler vi är desto starkare blir vi

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Vi arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer. Vi ägs av cirka 150 små och medelstora tillverkande industriföretag, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Läs mer om våra delägare

Delägarkarta

Kostnaden för att gå in som delägare

Kostnaden varierar beroende på antal anställda i delägarföretaget enligt nedan.

 • 1–50 anställda, 4 000 kr (40 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 3 750 kr/år
 • 51–99 anställda, 9 000 kr (90 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 7 500 kr/år
 • 100–199 anställda, 17 000 kr (170 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 15 000 kr/år
 • 200–499 anställda, 21 000 kr (210 aktier á 100 kr)
  Serviceavgift: 22 500 kr/år
 • > 500 anställda, 41 000 kr, (410 aktier á 100 kr
  Serviceavgift: 37 500 kr/år

Mer detaljerad information kring kostnader finns i avtalet. Du hittar det via knappen nedan.

Ladda hem avtalet här

Finansierade med ett tydligt uppdrag

Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, EU:s strukturfonder och Vinnova. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt – ju fler vi är, desto starkare blir vi.

Vill du växa tillsammans med oss och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen?

 

Utvecklingsresan startar i ett behov

Efter att vi identifierat din behovsbild har vi en rad beprövade verktyg och analyser och en stor samlad kompetens att ta till för att ge ditt företag den hjälp till självhjälp som det finns behov av. Genom delägarskapet i IDC får ditt företag även tillgång till kluster och nätverk som kan ge dig nya kontakter som ni har nytta av i ditt företags utveckling samt få tips och stöd i finansieringsfrågor och andra utmaningar.

Läs mer om hur vi jobbar