Produktionslyftets utvecklingsprogram

Produktionslyftets beprövade utvecklingsprogram på 18 månader stärker företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Programmet riktar sig till fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter inom en koncern.

Observera: För ett begränsat antal företag med upp till 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande. Läs mer här →

Programmets innehåll

Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram är designat för att utveckla fristående företag, enskilda fabriker eller sammanhållna enheter. Arbetet genomförs enligt vår metod ”Sneda vågen” och bygger på sju principer:

  1. Hjälp till självhjälp – vi utmanar och bygger tillsammans kompetens och drivkraft
  2. Långsiktigt tänkande – bestående förändringsförmåga och förbättring
  3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
  4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – vi delar med oss av det vi lär oss och lär från andra
  5. Ett gemensamt arbetssätt – vi vet att vi når resultat när vi följer vår metod och vi förbättrar den ständigt
  6. Lära genom att göra – en del teori, mycket praktik och experiment
  7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut

Genomförande

För varje företag utser vi i samråd en huvudansvarig och en biträdande coach. Alla våra coacher har lång erfarenhet av förändringsarbete och är väl rustade att möta stora och skiftande utmaningar ute hos företag. Att hålla takten är avgörande och coacherna skapar en ”puls” genom att besöka företaget varannan vecka.

Ni tillsätter en styrgrupp för att driva arbetet och bygga den nödvändiga samsynen. Den bör bestå av ledning, fackrepresentanter, nyckelpersoner i förändringsarbetet och andra personer från olika delar av verksamheten. Med denna grupp genomförs ett antal seminarier med kartläggningar, studiebesök, pedagogiska spel etcetera – allt med syftet att skapa en samsyn och drivkraft för det fortsatta arbetet.

Ett par månader in i arbetet initieras konkreta förändringar i verksamheten. Metoden bygger på att företaget börjar i liten skala, i en pilotverksamhet. Tanken är att i grunden förstå de förändrade arbetssätt och metoder de själva skapar. Det sker genom att ”göra själv” och se med egna ögon: experimentera, reflektera, lära, justera, förstå. Produktionslyftets coacher hjälper till att introducera de nya arbetssätten – först till styrgruppen och sedan konkret i pilotgruppen, där vi stöttar införandet, avhjälper problem och utvärderar resultat.

När ett nytt arbetssätt etablerats och fungerar på önskat sätt, rullas det ut till resten av organisationen. Metoden bygger på att det är linjeorganisationen som har detta ansvar, men med stöd av den kunskap som byggts upp i styrgruppen och de lärdomar som alla hämtar från pilotgruppen.

Grundutbildning i Lean

En djup förståelse och kunskap förutsätts hos förändringsledarna inom företaget. Det är därför vår starka rekommendation att minst två personer inom företaget genomför grundutbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Det är väsentligt att de som genomgår utbildningen har position, befogenheter och resurser som gör det möjligt att genomdriva förändringar baserade på sina kunskaper. De bör ingå i företagets ledning, alternativt på annat sätt ha ett starkt mandat att driva förändringsarbetet. Rabatterade pris erbjuds för två deltagare.

Kommande Lean-ubildningar hittar du här

Praktisk information

Kostnad
34 000 kronor per månad i 18 månader i genomsnitt, plus rese- och traktamentskostnader (51 000 kronor månad 1-4, därefter 29 150 kronor per månad). Det mindre omfattande programmet kostar i genomsnitt 22 700 kronor per månad plus rese- och traktamentskostnader.

Avgiften för utbildningsplatser tillkommer och är 35 000 kr per plats för två platser i grundutbildningen i Lean produktion för kurs som startar under 2022. För kurs som startar senare är priset 36 000 kr per plats. Priser exklusive moms.

Observera: För ett begränsat antal företag med upp till 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande. Läs mer här →

Målgrupp

Programmet är öppet för alla typer av företag, men har sin grund i verksamhet av industriell karaktär. För att antas till programmet måste företaget ha (eller vara villiga att teckna) kollektivavtal.

Mindre företag, upp till cirka 30 anställda, kan genomföra ett mindre omfattande program där upplägget bygger på halvdagar alternativt heldagar samt delvis distansbaserat. När flera företag eller enheter som ingår i en koncernstruktur medverkar tillkommer ett behovsanpassat koordineringsarbete. Kontakta oss så berättar vi mer.

När

Startar löpande efter överenskommelse.

Vill du veta mer?

Hör av dig Fredrik eller Johan om du vill veta mer om Produktionslyftets utvecklingsprogram.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15