Innovationsboost

Innovationsboost tar tillvara på lärdomarna från det tidigare projektet ASSAR och utvecklar områden som behövs för fortsatt konkurrenskraftig industri.

Innovationsboost syftar till innovation för hållbar omställning hos tillverkande industri (SME), dess värdekedja med teknikföretag och stora företag. Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets behov och tekniska och digitala framsteg kommer att nyttjas för att skapa minskad användning av resurser.

Cirkulärt Lab

Innovationsboost lägger grunden för ett Cirkulärt Lab i ASSAR Industrial Innovation Arena. Det cirkulära labbet kompletterar det ASSAR Labs och Material ConneXion Skövde som redan finns i miljön, och skapar möjligheter för fortsatt samverkan och innovativ utveckling. Den nya lärmiljön möjliggör visualisering av innovativa idéer samt utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. Lärmiljön byggs upp enligt modulära koncept för att möjliggöra kommande uppdateringar som håller den relevant i en snabbt föränderlig omvärld.

Innovativa idéer visas, utvecklas och sprids

Innovationsboost erbjuder aktiviteter där samverkan mellan företag, forskare och experter är centralt. Genom möten i ASSAR Industrial Innovation Arena sprids inspiration av och till innovation. Metoder, verktyg, nätverk och event som inspirerar till innovation erbjuds inom fyra insatsområden;

Ökad innovationskapacitet och kommersialiserad kunskap

Projektet syftar till att ge förutsättningar och kunskap om metoder och lösningar som leder till innovation. Insatserna ska ge ökad kunskap om effektiva och cirkulära lösningar för den tillverkande industrin utifrån den cirkulära lärmiljön.

Individer från olika organisationer möts och tar utvecklingskliv avseende produkt, process och metod. Det leder även till ökad innovationskapacitet och förmåga att kommersialisera ny kunskap. Förflyttningar följs och visualiseras med hjälp av mognadstrappor inom respektive insatsområde.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp är tillverkande små och medelstora företag (SME) och hela dess värdekedja med teknikföretag och stora företag. Projektets insatser sker i huvudsak genom lärande i innovationsmiljön ASSAR Industrial Innovation Arena. Det leder till högre innovationsgrad hos företag och i därmed även en fortsatt konkurrenskraftig industri. Projektet är en möjliggörare för industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande i Västsverige.

Projektägare är IDC West Sweden och projektet drivs i samverkan mellan Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Finansiärer

Projektet Innovationsboost finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.


En del i ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektet Innovationsboost är ett av flera projekt och initiativ som äger rum inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena. Initiativtagare till innovationsarenan är Science Park SkövdeHögskolan i Skövde, IDC West Sweden, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna, projektledare, om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

NYHETER OM PROJEKTET INNOVATIONSBOOST

IDCs erbjudande | Projekt

Nya möjligheter för industriföretag i Västsverige

Vi är verkligen stolta över att nu öppna upp för deltagande i våra två nya och betydelsefulla projekt som kommer…

26 september, 2023 — Lästid 5 min

Press | Projekt

ASSAR växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt…

14 juni, 2023 — Lästid 4 min