Om design, material och finansiering kopplat till cirkularitet

Ett fyrtiotal personer deltog under fördjupningsseminariet om cirkularitet som hölls vid ASSAR Industrial Innovation Arena under början av 2024. De fick lyssna till fem erfarna föreläsare som gav fördjupade dragningar kopplat till material, design och finansiering.

Tidigare under året föreläste Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås, under ett insiktsseminarium i cirkularitet. Där coachade han deltagarna genom begrepp inom cirkularitet samt belyste vikten av cirkulära affärer.

Läs mer om insiktsseminariet

Som en fortsättning på samma tema arrangerades detta fördjupningsseminarium om cirkularitet och då framförallt kopplat till designprocessen, materialval och finansieringsmöjligheter.

Cirkularitet öppnar upp möjligheter i designprocessen

Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign inledde förmiddagen med att prata om vikten av att tänka på cirkularitet tidigt i designprocessen. Anna visade också på flera exempel som tydliggör att det i regel inte behöver vara en svår process med en cirkulär omställning om man kommer i gång och tänker in det från början. Företag som påbörjar sin resa fortsätter enligt Annas erfarenhet i den riktningen när de ser möjligheterna med cirkularitet.

Hon berättade om kommande krav på omställning som exempelvis produktpass, ekodesigndirektivet och ESPR (Ecodesign for sustainable products regulation). Hennes dragning handlade i hög grad om design som förändringsmotor och vikten av att utveckla med användaren i fokus. Anna berättade att cirkulär design är  avgörande för omställning och att 80 procent av miljöpåverkan bestäms redan i designfasen. Hon belyste även vikten av att vara transparent och ärlig i sin kommunikation och marknadsföring av produkter och vikten av att optimera sin affärsstrategi och affärsmodeller kopplat till hållbarhet.

Anna berättade även att SVID erbjuder en lärplattform med kurser inom design och affärsutveckling. Här finns mer information om lärplattformen. 

Cirkulära materialval – så gör du

Sedan tog Thomas Nyström vid, forskare, RISE Research Institutes of Sweden, och gav en fördjupning kopplat till material. Han presenterade projektet Cirkulär Materialpalett (CMP). Projektet samlar fordonstillverkare, fordonsrenoverare, designkonsulter, underleverantörer m.fl. som tillsammans med RISE och IVL gemensamt utvecklar förbättrade arbetssätt kring cirkulära materialval och ett förbättrat cirkulärt affärsekosystem mellan fordonstillverkare, underleverantörer och materialförsörjare inom det västsvenska fordonsklustret. Arbetsmetoder, verktyg och erfarenheter från projektet kommer spridas internt hos deltagande organisationer och bli fritt tillgängligt. Läs mer om projektet cirkulär materialpalett här.

Thomas gav oss också en djupare inblick i hur materialflöden och innehållet i ett material kan påverka materialets möjlighet att cirkulera i framtiden.

Hur cirkularitet och resurseffektiv produktion hänger ihop

Därefter lyssnade deltagarna till Fredrik Johansson, industriutvecklare innovation, IDC West Sweden som utifrån en mångårig erfarenhet av projekt med cirkulärt fokus berättade om goda exempel på cirkularitet och resurseffektiv omställning i industrin. Fredrik berättade om produktpass, projektet REFUSE som handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar.

Mer om REFUSE
Mer om Produktpass och se exempel på hur det kan se ut

Han pratade även om cirkularitet kopplat till restflöden från industrin och verktyget HINT som tagits fram inom ramen för projektet HI – Hållbarinteriör. HINT är ett digitalt verktyg som mäter hållbarhet och guidar användare till hållbara val.

Läs mer om verktyget HINT
Mer om projektet Rethinkting Wood och restströmmar

Fredrik tipsade även den som vill lära sig mer om cirkularitet om två sidor med mycket bra information: www.cirkularitet.se och www.circularhub.se.

Se hela Fredriks dragning från seminariet: 

Olika finansieringsmöjligheter kopplat till cirkularitet

Efter att ha rört oss kring designprocess, material och industriella processer och tester, övergick förmiddagen till att handla om hur allt detta kan möjliggöras. Johan Svensson, rådgivare affärsutveckling, innovation och hållbarhet, Almi Väst, gav exempel på hur de kan stötta i att hitta hållbara och cirkulära möjligheter. Han delade även med sig av tips hur man kan komma vidare i processen för att göra verklighet av sina visioner genom olika investeringsmöjligheter. Johan berättade också om EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Johan berättade om flera insatser som Almi Väst erbjuder kopplat till hållbarhet, bland annat Hållbarhetsdialog, fördjupad hållbarhetsworkshop och möjligheten att få hjälp att visualisera och simulera sin affär.

Se hela Johans dragning från seminariet: 

Företagsstöd från Västra Götalandsregionen

Gabriel Skarbäck, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen tog sedan vid och berättade om möjligheter för företag att söka stöd via nationella medel i Västra Götaland. Det finns olika typer av stöd och generellt ska de bidra till samhällsnytta och hållbarhet, av företaget krävs att det gör något nytt och tar någon form av risk. Gabriel pratade bland annat om det nylanserade stödet för hållbarhet som möjliggör för företag att söka upp till 500 000 kronor i stöd för hållbar utveckling, det kan du läsa mer om här. Han berättade även om andra stöd som digitaliseringscheck, internationaliseringscheck, FoU-kort och EU-kort.

Läs mer om företagsstöd i Västra Götaland

Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal på scenen med alla deltagare.

Möjligheter framåt

Victoria Korth, Industriutvecklare Innovation, IDC

Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal där alla föreläsare deltog på nytt. Panelsamtalet leddes av Victoria Korth, industriutvecklare innovation, IDC West Sweden och behandlade till stor del frågor om vilka möjligheter föreläsarna ser framåt inom cirkularitet. Till exempel hur man kan se skräp som resurs, hur medvetenhet om cirkularitet och hållbarhet behöver genomsyra hela företaget, resurseffektiva tillverkningsmetoder och hur man kan få stöd att komma igång och fortsätta arbeta vidare.

– Dagen gav en känsla av framtidstro med fokus på möjligheter och cirkularitet som en möjliggörare för en hållbar omställning i den tillverkande industrin. Efter att man har fått mer insikt om cirkularitet och vad det innebär finns det som vi sett idag, fantastisk hjälp att både komma igång och komma vidare i sitt hållbarhetsarbete, säger Victoria Korth, industriutvecklare innovation, IDC West Sweden.

Vi hjälper dig ta nästa steg!

Vill du utveckla din verksamhet att bli mer cirkulär? Tveka inte att höra av dig! Vi är medvetna om att varje företag är unikt och att utmaningarna varierar både mellan företag och över tid. Därför arbetar vi tillsammans med varje företag för att anpassa lösningar och utveckla nästa steg som passar den egna verksamheten.

Inom projektet Innovationsboost finns flera möjligheter i din utvecklingsresa inom cirkularitet. Vi jobbar utifrån mognadstrappor där det alltid finns ett nästa steg att ta för just ditt företags utveckling. Kontakta oss så ser vi tillsammans hur vi kan hjälpa er att nå ett mer hållbart företagande.

 


Aktiviteten anordnades inom ramen för projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.  I projektet samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden. För innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 18

Victoria Korth

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 18

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Insikter med IDC | Projekt

Inspirerande frukostseminarium om cirkulär design

IDC och SVID arrangerade tillsammans ett inspirerande frukostseminarium om cirkulär design som lockade många deltagare från näringslivet. Under morgonen fick…

2 maj, 2023 — Lästid 4 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Insikter med IDC

Insikter med IDC | Elmia Subcontractor 2023

Mässan där industrins experter möts för att dela med sig av sin kunskap och bli inspirerade av andra har gått…

23 november, 2023 — Lästid 4 min