När restströmmar blir till nya träprodukter

Produktutveckling där man utgår från restströmmar, biprodukter och återvunnet material ställer nya krav på både företag och forskning, men det öppnar också upp för nya möjligheter.

Under en utställning och seminarium på ASSAR visade och berättade flera företag inom möbel- och inredningsbranschen hur de jobbar med restflöden och cirkulär design. Den nyligen etablerade testbädden för trä och design i Dals Långed presenterades av Sara Torsson Szyber, formgivare och också universitetslärare vid Högskolan för design och konsthantverk vid Campus Steneby,

Produkter av restmaterial från träindustrin

Det är i projektet ”The Bioeconomy Regions in Scandinavia” och ”Tillverka i Trä” som Fyrbodals kommunalförbund och Testbädd Trä i Dals Långed sammanfört möbel-och inredningsdesigners med träindustrin för att undersöka hur man bättre kan ta tillvara de restprodukter som blir över i produktion. För att förädla restmaterial till ett högre ekonomiskt och miljömässigt värde än värme och el som det skulle gått till annars. Restmaterial som använts är Spantex, KL-trä och regelvirke. Materialen har sedan formgivits och blivit nya produkter så som lampor, kök och golv. Under projekttiden har IDC stöttat med workshops och varit en brygga in till producenter.

Under förmiddagen hölls en rad intressanta föredrag om hur företag arbetar för att åstadkomma ökat klimat- och affärsvärde från restströmmar i trä.

På scenen; Irene Malmberg, projektledare Fyrbodals kommunalförbund, Fredrik Johansson, industriutvecklare IDC West Sweden AB och Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg Fyrbodals kommunalförbund.

IKEA: Att designa cirkulära produkter och omvärldens krav

Tayfun Avdan, Requirment Engineering leader på IKEA of Sweden gav sin bild av vad som pågår på lagstiftningsområdet och gav exempel på hur cirkulära strategier kan integreras i produktdesignen. Han lyfte till exempel vikten av att använda produktpass för att synliggöra materialval.

Skanska och Swedese: Kan kasserade betongkärnor, reglar och läder förvandlas till tidlösa och funktionella möbler med hög designivå?

Åsa Johansson, projektledare på Skanska för Hyllie Terrass och Linus Davidsson representative contract market Sweden. Skanska presenterade sitt projekt Hyllie Terass vilket är Sveriges första kontorsfastighet som är certifierat med NollCO2. Tillsammans med Swedese har de inrett fastigheten med möbler tillverkade av spillvirke från Skanskas byggnationer.

— Vi har utgått från det som känns rätt för oss, förändrat oss och tagit ett nytt steg. Det behöver inte bli så komplicerat, börja i det lilla enkla för att komma igång, tipsade Åsa Johansson på Skanska.

Rewo: Hvordan designe for morgendagen?

Olav Engelstad, VD Rewo (redesign waste wood). Rewo är ett miljöfokuserat designkontor, där de undersöker hur dagens restmaterial kan bli till morgondagens produkter. Olav förklarade att det är viktigt att ta hänsyn till träets beteende när man tar vara på spill. Olika delar beter sig på olika sätt. Hur mycket fukt innehåller det? Hur ser strukturen ut? Bra att ta hänsyn till är även hur sågningen av virket ser ut. Går det att såga på ett annat sätt för att minska spill?

Stolab Möbel AB: Historien om Lilla Snåland

Martin Johansson, VD Stolab som länge haft funderingar kring hur man på bästa vis skulle kunna använda de spillbitar som uppstår vid tillverkning av Lilla Åland. Han berättade att historien bakom Lilla Snåland och Lilla Åland barnstol började den 10 maj 2016. De fick kilformade spillbitar över i sin produktion och hade länge funderat över vad de kunde användas till. Det blev Marie-Louise Hellgren, svensk designer med fokus på hållbarhet, som knäckte gåtan och formgav sitsen till pallen Lilla Snåland. Köper du ett exemplar kan du kika under pallen, där står en siffra som talar om vilken i ordningen din är producerad.

Tre tips till producenter

Martin skickar med tre tips till dig som producent och som vill ta bättre vara på sitt spill och ge det ett nytt värde.

  1. Som producent är det viktigt att få med sig medarbetarna. Det är ju ett nytt tänk och ett beteende som skall ändras.
  2. Använd externa formgivare eller liknande för att få ett annat perspektiv på saker och ting.
  3. Testa, testa och testa.

Martin Johansson, vd på Stolab

OnSolidGround: Restmaterial eller råmaterial?

Det är frågan! Tomas Ekström har varit verksam i möbel- och inredningsbranschen i hela sitt yrkesliv, det senaste kvartsseklet med inriktning på miljö och hållbarhetsfrågor. Thomas presenterade en spaning om att på olika sätt att hantera framtidens cirkulära utmaningar, att det handlar om att minimera spillet redan vid ritbordet.

Designprocess/Tillvarata restmaterial till nya idéer

Sara Torsson Szyber, formgivare och universitetslärare vid HDK Campus Steneby berättade om när tio designer och produktutvecklare arbetade vid Testbädden i Dals Långed med att skapa nya idéer av restmaterial.

Bilder från utställningen

Eventet arrangerades av Fyrbodals kommunalförbund i samarbete med IDC och ASSAR inom ramen för Bioeconomy regions in scandinavia. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Information | Projekt

Rapport: Kompetensförsörjning i Skaraborgs tillverkande industriföretag

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i…

13 november, 2023 — Lästid 2 min