3D-Action 2.0

Projektet 3D-Action 2.0 fungerar som en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning samt dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Målbilden för 3D-action 2.0 att skapa en världsledande position för svensk industri inom additiv tillverkning (AM). Sprunget ur erfarenheter från projektets föregångare (3D-action), ska 3D-action 2.0 vara den katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag. Därigenom kan dessa företag öka sina möjligheter att göra investeringar och satsningar i intelligent teknik.

Ge små och medelstora företag rätt stöd i omställningen

Projektet bidrar till att små och medelstora företag ökar sin beställarförmåga för kommersialisering av hållbara och digitala lösningar, genom den innovationspotential AM erbjuder. Projektet stärker även det regionala samarbetet mellan företagen, akademi, företagsfrämjare, offentliga organisationer samt stora företag – aktörer som primärt representerar affärsutveckling, praktisk tillämpning av tillverkning, perspektiv på hållbarhet och innovationer. Syftet med projektet är helt enkelt att små- och medelstora företag får rätt stöd i omställning till AM-teknik för en mer konkurrenskraftig verksamhet.

Vägledning för rätt nivå och riktning för additiv tillverkning

Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher. Det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager. Eller ren nyfikenhet kanske? Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan tyckas hög, men genom projektet 3D-Action 2.0 kan små- och medelstora företag få hjälp med vägledning och stöd för att säkerställa att företaget väljer rätt nivå och riktning redan från start.

Tre aktiviteter

3D-Action 2.0 är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Frukost- och Inspirationsseminarier, som visar på möjligheterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digitalisering, reservdelar med mera.
  2. Företagsbesök och förutsättningsstudier, vilket innebär att medarbetare inom 3D-Action 2.0 kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning med syftet att genom en strukturerad dialog med företagen utvärdera potentialen att använda tekniken och ge rekommendationer om nästa steg.
  3. Omställningsfas, genom kostnadsfri workshop med fokus på möjligheter med additiv tillverkning, hos de företag som identifierats ha potential att använda tekniken. Görs i anslutning till Applikationscenter för additiv tillverkning.

Applikationscenter för additiv tillverkning

3D-Action 2.0 är ett fristående projekt, men med koppling till Applikationscenter för additiv tillverkning genom delad infrastruktur och personal. På så vis kan vi säkerställa att små och medelstora företag i Västra Götaland får ett starkt och hållbart stöd, där nya forskningsresultat direkt förmedlas till rätt intressenter via projektet 3D-Action 2.0. Dessutom bildas en arena för samskapande och kunskapsöverföring, där partnerföretag i Applikationscenter för additiv tillverkning kopplas ihop med regionens små och medelstora företag.

Goda exempel från deltagare i 3D-Action

Här är två företag som delar med sig av sina erfarenheter av additiv tillverkning, möjligheter såväl som utmaningar:

Delta i en förutsättningsstudie

Inom ramen för projektet 3D-Action 2.0 kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Då får du hjälp att identifiera hur additiv tillverkning skulle kunna användas i din verksamhet, hur tekniken skulle kunna stärka konkurrenskraften och bidra till en mer hållbar produktion.

Läs mer om förutsättningsstudie här

Finansiering

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen, Västra Götalandsregionen (VGR) och RISE via Applikationscenter för additiv tillverkning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Josef om du vill veta mer.

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 25

Josef Adolfsson

Chef för Tillämpad Innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min