Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action 2.0 som fungerar som en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning samt dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Nu fortsätter vi samarbetet inom området additiv tillverkning tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, IUC Väst AB, Göteborgs Tekniska College och Chalmers tekniska högskola. Det gemensamma målet är att stödja små och medelstora företag i hela Västra Götalandsregionen i fråga om additiv tillverkning. Projektet, med en budget på omkring 15 MSEK, är planerat att pågå till hösten 2026.

Läs mer om projektet

Vägledning för rätt nivå och riktning för additiv tillverkning

Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher. Det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager. Eller ren nyfikenhet kanske? Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan tyckas hög, men genom projektet 3D-Action 2.0 kan små- och medelstora företag få hjälp med vägledning och stöd för att säkerställa att företaget väljer rätt nivå och riktning redan från start.

Flera olika aktiviteter

3D-Action 2.0 är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Frukost- och Inspirationsseminarier, som visar på möjligheterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digitalisering, reservdelar med mera.
  2. Företagsbesök och förutsättningsstudier, vilket innebär att medarbetare inom 3D-Action 2.0 kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning med syftet att genom en strukturerad dialog med företagen utvärdera potentialen att använda tekniken och ge rekommendationer om nästa steg.
  3. Omställningsfas, genom kostnadsfri workshop med fokus på möjligheter med additiv tillverkning, hos de företag som identifierats ha potential att använda tekniken. Görs i anslutning till Applikationscenter för additiv tillverkning.

Delta i en förutsättningsstudie

Inom ramen för projektet 3D-Action 2.0 kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Då får du hjälp att identifiera hur additiv tillverkning skulle kunna användas i din verksamhet, hur tekniken skulle kunna stärka konkurrenskraften och bidra till en mer hållbar produktion.

Läs mer om förutsättningsstudie här

 


Projektet medfinansieras av Europeiska unionen, Västra Götalandsregionen (VGR) och RISE via Applikationscenter för additiv tillverkning.

Om du vill veta mer

Kontakta Josef Adolfsson för mer information om hur ditt företag kan dra nytta av projektet.

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 25

Josef Adolfsson

Chef för Tillämpad Innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min

Insikter med IDC | Projekt

Om design, material och finansiering kopplat till cirkularitet

Ett fyrtiotal personer deltog under fördjupningsseminariet om cirkularitet som hölls vid ASSAR Industrial Innovation Arena under början av 2024. De…

26 mars, 2024 — Lästid 7 min