AVSLUTAT PROJEKT

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer.

Framrutan är ett regionalt och kostnadsfritt samverkansprojekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning. Dessutom erbjuder projektet kompetensutveckling och omställning av den egna verksamheten utifrån den teknikutveckling som sker för de som deltar. Då stärks företags konkurrenskraft och regionen fortsätter att vara världsledande. Leverantörerna är motorn i branschen med 375 leverantörer och 42 500 anställda i Västra Götaland, därför är detta otroligt viktigt.

Framrutan riktar sig mot leverantörer till fordonsindustrin med 15–249 anställda, med verksamheten i Västra Götaland. Och behov av kompetensomställningsinsatser och förmåga att klara av regelverket för statsstöd enligt EU-bestämmelserna för försumbart stöd är det som krävs av företagen. Utöver det behöver en uttalad vilja finnas,  och ett engagemang på ledningsnivå att under en period på 1-2 år delta i aktiviteter och coachning samt genomföra egna insatser. Däremot är det kostnadsfritt att delta, men om företag avbryter utgår en avgift.

Syfte och mål med projektet

Framrutan drivs för att hjälpa leverantörer att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån den utveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon. Målet med projektet är att företag ska påbörja en omställning av sin affärsverksamhet och att de ska arbetar strategiskt och operativt med kompetensförsörjning. Framrutan riktar sig mot är företag i hela Västra Götaland.

Projektpartners:

Läs mer om Framrutans erbjudande

Projektet finansieras av Västra GötalandsregionenEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Framrutan och Kompetensomställning inom fordonsindustrin

Göteborgsregionen och Västra Götaland har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Ett resultat av det är satsningen Kompetensnavet. Det är en verksamhet med personella och finansiella resurser som leder och driver genomförandet av olika insatser och projekt med olika projektägare och finansiärer. Som exempel på satsningar är en digital marknadsplats med utbildningar för industri och näringsliv, samverkan med kompetensråd för olika branscher, förstudier, analyser och Framrutan.

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om projektet Framrutan hör av dig till Fredrik eller Lars.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET FRAMRUTAN

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra…

24 november, 2021 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Framrutan - omställning för fordonsleverantörer

Är du leverantör till fordonsindustrin? Behöver du kompetensutveckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker inom elektrifiering…

4 november, 2020 — Lästid 3 min