AVSLUTAT PROJEKT

Framrutan

Omställning för fordonsleverantörer.

Framrutan är ett regionalt och kostnadsfritt samverkansprojekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning. Dessutom erbjuder projektet kompetensutveckling och omställning av den egna verksamheten utifrån den teknikutveckling som sker för de som deltar. Då stärks företags konkurrenskraft och regionen fortsätter att vara världsledande. Leverantörerna är motorn i branschen med 375 leverantörer och 42 500 anställda i Västra Götaland, därför är detta otroligt viktigt.

Framrutan riktar sig mot leverantörer till fordonsindustrin med 15–249 anställda, med verksamheten i Västra Götaland. Och behov av kompetensomställningsinsatser och förmåga att klara av regelverket för statsstöd enligt EU-bestämmelserna för försumbart stöd är det som krävs av företagen. Utöver det behöver en uttalad vilja finnas,  och ett engagemang på ledningsnivå att under en period på 1-2 år delta i aktiviteter och coachning samt genomföra egna insatser. Däremot är det kostnadsfritt att delta, men om företag avbryter utgår en avgift.

Syfte och mål med projektet

Framrutan drivs för att hjälpa leverantörer att kompetensutveckla sig och ställa om sin verksamhet utifrån den utveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon. Målet med projektet är att företag ska påbörja en omställning av sin affärsverksamhet och att de ska arbetar strategiskt och operativt med kompetensförsörjning. Framrutan riktar sig mot är företag i hela Västra Götaland.

Projektpartners:

Läs mer om Framrutans erbjudande

Projektet finansieras av Västra GötalandsregionenEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Framrutan och Kompetensomställning inom fordonsindustrin

Göteborgsregionen och Västra Götaland har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Ett resultat av det är satsningen Kompetensnavet. Det är en verksamhet med personella och finansiella resurser som leder och driver genomförandet av olika insatser och projekt med olika projektägare och finansiärer. Som exempel på satsningar är en digital marknadsplats med utbildningar för industri och näringsliv, samverkan med kompetensråd för olika branscher, förstudier, analyser och Framrutan.

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om projektet Framrutan hör av dig till Fredrik eller Lars.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET FRAMRUTAN

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra…

24 november, 2021 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Framrutan - omställning för fordonsleverantörer

Är du leverantör till fordonsindustrin? Behöver du kompetensutveckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker inom elektrifiering…

4 november, 2020 — Lästid 3 min