Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i kölvattnet av de stora aktörerna får nu även underleverantörerna fått stöd att ställa om.

Leverantörsklustret i Västsverige innehåller nästan 400 företag med cirka 42 000 anställda och deras förutsättningar har de senaste åren förändrats betydligt. De viktigaste drivkrafterna bakom detta är elektriska fordon, digitalisering och AI samt omställning till en mer hållbar produktion. Vår region är världsledande i flera av dessa områden och fokus ligger på att stärka konkurrenskraften ännu mer.

Hans Larsson, Business Region Göteborg.

– Den pågående globala omställningen innebär ett stort behov av att säkerställa att rätt kompetenser finns i hela leverantörskedjan i framtiden. Vi såg att leverantörsföretagen hade behov av coachning och vägledning för att svara upp mot framtidens kompetensbehov, därför lanserades samverkansprojektet Framrutan, säger Hans Larsson, projektledare på Business Region Göteborg.

– Generellt har fordonstillverkare stora leverantörer för de produkter och komponenter som används i fordonen, men vi har sett att det finns små och medelstora företag som påverkas, speciellt de som levererar till de fabriks- eller produktionssystem som möjliggör tillverkningen. En utmaning för företag som påverkas av omställningen är att kunna avsätta tid och arbeta proaktivt. I stort sett ser vi att alla företag kommer att påverkas av omställningen och för företag som idag inte är en del av värdekedjan innebär omställningen en stor möjlighet, säger Lars Tööj projektledare på IDC.

Lars Tööj, IDC West Sweden.

Kompetensutveckling är avgörande för fortsatt framgång

Utvecklingen inom fordonsbranschen accelererar vilket innebär att kompetensutveckling är avgörande för fortsatt framgång. Leverantörer behöver därför anpassa sin verksamhet och fortsatt arbeta med kompetensfrågor på såväl strategisk som operativ nivå.

– I Skaraborg har vi nu också startat initiativet Kompetensnavet Skaraborg som syftar till att stödja den kompetensomställning som är nödvändig, dit välkomnar vi alla företag intresserade av att hantera omställningen på bästa sätt. I det inledande skedet fokuserar vi där särskilt på fordonsbranschen men behovsinventeringar och åtgärdsprogram kommer att tas fram för hela den tillverkande industrin, säger Lars Tööj.

77 miljoner elektriska bilar 2025

Syftet med Framrutan var att regionens leverantörer skulle stärka och öka sin, och därmed regionens, konkurrenskraft i fordonsbranschens kraftiga omställning. Enligt analysföretaget BloombergNEF räknar man globalt med att antalet elektriska personbilar på vägarna går från dagens 20 miljoner till 77 miljoner redan år 2025. Tyngre fordon så som bussar och lastbilar väntas öka i antal från 1,3 miljoner till nästan 6 miljoner under samma period. Källa: EVO 2022 (turtl.co)

Gabriella Virdarson, FKG.

– Hur man än vänder och vrider på den omställning vi befinner oss i så kokas det ner till två nyckelfaktorer – nya affärsmodeller och ny kompetens. Det är de två man behöver fokusera på för fortsatt konkurrenskraft. De stora företagen har ofta själva resurserna att hantera dessa frågor, medan de mindre i många fall behöver en handpåläggande stöttning. Här har projektet Framrutan erbjudit en exceptionell möjlighet, förklarar Gabriella Virdarson på branschorganisationen FKG.

Bättre rustade inför framtiden – slipat på sitt erbjudande

De 25 företag som deltagit i Framrutan pratar om processen och coachningen som ögonöppnande. De känner sig bättre rustade inför framtiden och har fått ökad förståelse för vad deras kunder efterfrågar och vilka kompetenser de måste säkra upp. Ett av de företag som deltagit i Skaraborg är IPUR AB i Hjo som jobbar med att gjuta produkter av polyuretan. De är ett litet företag med kunder inom flera olika branscher och har sitt största kundsegment inom fordonsindustrin.

Mattias Jensen, VD, IPUR AB.

IPUR var ett av de första företagen som gick in i Framrutan i Skaraborg även om det till en början inte var helt självklart att delta. När de fick klart för sig att utvecklingsprojektet riktade sig mot alla leverantörer till fordonsindustrin valde de att delta, något de är glada för nu.

– Vi har blivit någon att räkna med i branschen och Framrutan har verkligen varit en viktig pusselbit i resan mot att bli en mer betydande aktör. Vi har blivit proffsigare, bättre på att både möta och ställa krav och vi känner oss tryggare i att göra affärer med de stora företagen, säger Mattias Jenssen, ägare och VD, IPUR.

Under sitt deltagande har de jobbat igenom ett program bestående av olika aktiviteter och coachningsinsatser i syfte att ställa om sin verksamhet utifrån den utveckling som sker inom fordonsindustrin när det gäller elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon. En viktig del för IPUR har varit att jobba med att definiera, förstå och kommunicera sitt värdeerbjudande.

– Vi har verkligen slipat på vårt erbjudande och jobbat med hur vi ska presentera oss och vad vi gör. Industriutvecklarna på IDC har hjälpt oss att se vår verksamhet i ett utifrånperspektiv vilket har varit jättebra! Vi har också haft löpande arbete på hemmaplan där vi hela tiden fått jobba med löpande förbättringar. Idag har jag mycket bättre möjligheter att presentera vårt erbjudande i olika sammanhang, säger Mattias Jensen.

– Förändringsprocessen som vi har utarbetat för Framrutan bygger på en lång erfarenhet och är generell och kan därför med fördel användas av alla företag i omställning, oberoende av bransch, både små, medelstora och stora, säger Lars Tööj på IDC.

Samarbete gör oss starkare!

Den viktigaste lärdomen som IPUR dragit i Framrutan är vikten av samarbete.

– Vi måste samverka för att fortsätta vara i framkant i Skaraborg och Västsverige. Vi vill inte stå kvar på perrongen när vi nu går igenom fordonsindustrins transformation – vi vill vara med! Och jobbar med frågor som cirkularitet, biobaserade material och återvinning. Kraven spiller över i alla led och alla behöver vara öppna för samarbete, då blir vi riktigt starka! avslutar Mattias Jensen.

Världsledande region ser möjligheter i omställningens utmaningar

– Det finns många storskaliga exempel på initiativ i Västsverige där bland annat Volvobolagen satt tuffa mål för sin elektrifiering de närmsta åren, Northvolt och Volvo Cars bygger och utvecklar batterifabrik, Einride testkör autonoma fordon för transporter och Heart Aerospace räknar med att leverera sina första elektriska flygplan år 2028, och planer finns på en batterifabrik i Mariestad. Vår region är världsledande på många områden men det gäller hela tiden att fortsätta vilja skapa nytt och bättre, förklarar Hans Larsson.

– För att regionen ska fortsätta att blomstra behöver alla företag hålla en konkurrenskraftig nivå. Det är nu det sker och många av de företag vi pratar med vill utvecklas och ser detta som en stor och härlig utmaning. Man behöver bara lite hjälp med hur man ska börja, avslutar Gabriella Virdarsson.

Läs mer om projektet Framrutan

Är du också intresserad av insatser kopplat till kompetensutveckling?

Projektet Framrutan är avslutat, men vi jobbar i flera projekt och insatser. Nyligen startade satsningen Kompetensnavet Skaraborg som syftar till att stödja och samordna insatser för kompetensomställning i Skaraborg.

Om fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen #fordonsindustrins transformation.


Framrutan är ett samverkansprojekt där följande organisationer deltar: Business Region GöteborgGöteborgs Tekniska College, Industrial Development Center West Sweden, Industriellt utvecklingscenter i SjuhäradIUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen.Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

 

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars Tööj om du vill veta mer om Framrutan eller Kompetensnavet Skaraborg, eller har frågor om hur vi kan stötta ditt företag i relation till fordonsindustrins transformation.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min