Kompetensnavet Skaraborg

Kompetensnavet stödjer och samordnar insatser för kompetensomställning i Skaraborg, inledningsvis med ett särskilt fokus på fordonsindustrins behov, för att trygga kompetensförsörjningen i delregionen.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren. Kompetensnavet ska stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling. Kompetensnavets mål är att:

  • Etablera effektiva och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt för insamlande, analys, kommunikation och leverans av kompetensutvecklingsåtgärder
  • Genom samverkan med arbetslivet bidra till en vidareutveckling av utbildningssystemets förmåga att möta kontinuerligt förändrade behov.
  • Säkerställa genomförande av efterfrågestyrda kompetensutvecklingsåtgärder.
Inledningsvis särskilt fokus på fordonsindustrin

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Därför är det naturligt att Kompetensnavet i det inledande skedet fokuserar särskilt på branschen.

Samarbeten och finansiering

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Målsättningen är en permanent verksamhet efter projektets avslut.

Kompetensnavet är en del i Skaraborgs kommunalförbunds arbete med regional utveckling. Kompetensnavet samverkar med bland andra Kompetensforum Skaraborg (övergripande funktion för strategisk samverkan kring kompetensförsörjning), branschråd, IDC, Högskolan i Skövde, Arbetsförmedlingen samt övriga delregioner i Västra Götaland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars, processledare Kompetensnavet Skaraborg, om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET kompetensnavet skaraborg

Medarbetare

Vi välkomnar fyra nya medarbetare!

Under hösten och vintern har fyra nya medarbetare startat upp sina resor här på IDC. Vi är glada att hälsa…

7 december, 2022 — Lästid 9 min

Projekt

Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en…

16 november, 2022 — Lästid 4 min