AVSLUTAT PROJEKT

Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor och en av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion för tillverkning av nya drivlinor.

Målet med projektet Nästa generations drivlinor, är att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av elektriska drivlinor och effektiva värdekedjor för produktion i Sverige. Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt andra steg.

Omställning av befintlig produktion

I projektets första steg har de behov, som en omställning mot elektriska drivlinor kan ge, kartlagts och åtgärder för att möta dem har identifierats. Projektet har identifierat ett förslag till en lösning som huvudsakligen består av:

  1. Snabb utvecklingsmetodik.
  2. Rekonfigurerbar produktion.
  3. Virtuell produktionsutveckling.

Kompetensutveckling utifrån industrins behov

Under projektets andra steg identifieras kunskapsbehov, dellösningar samt planer och logik för ett fortsatt samverkansprojekt. Steget är i en pilotfas och projektet pågår fram till sommaren 2020. Ett utvecklingslab finns uppställt i anslutning till ASSAR Industrial Innovation Arena där projektparterna erbjuds goda möjligheter till innovativ samverkan. IDCs roll är att samordna kompetensutveckling kopplat till industriella behov. De utbildningsområden det i första hand gäller är rekonfigurerbarhet, agil metodik, virtuell tillverkning, ingenjörsarbete i virtuella verktyg, produktionssystemsutveckling och automation.

Teknikskifte

Det är fullt möjligt, till och med sannolikt, att vi närmar oss ett teknikskifte från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor. Detta kommer att kräva stora insatser inom svensk fordonsindustri, inklusive en beredskap att kunna ställa om produktionen till andra produkter än de som tillverkas idag.

Delar av styrgruppen framför projekttavlan. Från vänster: Björn Carlsten, Volvo, Lars Tööj, IDC, Anette Karltun, JU, Leif Pehrson, HIS, Stefan Ericson, HIS; Carin Rösiö, JU och Martin Andersson, ÅF.

I projektet Nästa generations drivlinor skapas lösningar för att långsiktigt säkra en effektiv och hållbar produktion av elektriska drivlinor i Sverige. Lösningen består i huvudsak av snabb utvecklingsmetodik, rekonfigurerbar produktion och virtuell produktionsutveckling.

Samarbetspartners och finansiering

Inom UDI-programmet finns möjlighet till ytterligare ett steg som kan bli ett genomförande av omställningen i industriell skala. UDI – nästa generations drivlinor i Sverige finansieras av Vinnova och genomför i samarbete med:

Reportage om projektet

Projektet Nästa generations drivlinor finansieras av Vinnova. Projektet drivs från Högskolan i Skövde och partners är IDC West Sweden AB, LEAX GROUP AB, Lunds universitet, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar Aktiebolag, Volvo Personvagnar Aktiebolag, XYLEM  water solutions manufacturing AB och Afry.

Vinnova logotyp

Vill du veta mer?

Kontaktperson på IDC är Lars Tööj, i filmen kan du höra honom berätta mer om hans roll i projektet. För mer information om projektet, kontakta projektledare Tehseen Aslam, .

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Projekt | Samverkan

Övergången till elektriska drivlinor - så hänger du med

Samarbeta med andra, skaffa en egen nisch och anpassa dig till förändringarna. Det är några viktiga faktorer för att skapa…

6 juli, 2020 — Lästid 6 min

Delägare | Projekt

Så arbetar Skandia Elevator med agila arbetsmetoder

Vad innebär agila metoder och hur kan ett tillverkande industriföretag jobba agilt? Några av parterna i projektet UDI, nästa generations…

26 augusti, 2019 — Lästid 7 min

Projekt | Samverkan

Kommande utbildningar i UDI-projekt

IDC är en av aktörerna i  det Vinnovafinansierade projektet – Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige. Målet med projektet är…

19 november, 2018 — Lästid 2 min