UDI – Nästa generations drivlinor i Sverige

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor och en av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion för tillverkning av nya drivlinor.

Målet med projekt UDI – nästa generations drivlinor, är att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av elektriska drivlinor och effektiva värdekedjor för produktion i Sverige. Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt andra steg.

Omställning av befintlig produktion

I projektets första steg har de behov, som en omställning mot elektriska drivlinor kan ge, kartlagts och åtgärder för att möta dem har identifierats. Projektet har identifierat ett förslag till en lösning som huvudsakligen består av:

  1. Snabb utvecklingsmetodik.
  2. Rekonfigurerbar produktion.
  3. Virtuell produktionsutveckling.

Kompetensutveckling utifrån industrins behov

Under projektets andra steg identifieras kunskapsbehov, dellösningar samt planer och logik för ett fortsatt samverkansprojekt. Steget är i en pilotfas och projektet pågår fram till sommaren 2020. Ett utvecklingslab finns uppställt i anslutning till ASSAR Industrial Innovation Arena där projektparterna erbjuds goda möjligheter till innovativ samverkan. IDCs roll är att samordna kompetensutveckling kopplat till industriella behov. De utbildningsområden det i första hand gäller är rekonfigurerbarhet, agil metodik, virtuell tillverkning, ingenjörsarbete i virtuella verktyg, produktionssystemsutveckling och automation.

Samarbetspartners och finasiering

Inom UDI-programmet finns möjlighet till ytterligare ett steg som kan bli ett genomförande av omställningen i industriell skala. UDI – nästa generations drivlinor i Sverige finansieras av Vinnova och genomför i samarbete med:

Vinnova logotyp

Vill du veta mer?

För mer information om projektet, kontakta projektledare Lotten Svensson, .
Kontaktperson på IDC är Lars Tööj.

Industriell utvecklare

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriell utvecklare

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10