Så arbetar Skandia Elevator med agila arbetsmetoder

Vad innebär agila metoder och hur kan ett tillverkande industriföretag jobba agilt? Några av parterna i projektet UDI, nästa generations drivlinor, fick möjligheten att besöka Skandia Elevator i Arentorp för att få ta del av deras arbetsmetoder som bygger på det agila tankesättet.

IDC är en av parterna i projektet UDI – nästa generations drivlinor, som undersöker fordonsindustrins möjligheter för en snabb omställning mot elektriska drivlinor.  Vår roll är att samordna kompetensutveckling kopplat till industriella behov. Bland de utbildningsområden det gäller ingår bland annat agil metodik.

Agila metoder för effektiva flöden

Skandia Elevator tillverkar och levererar utrustning av transportsystem för spannmålsindustrin. Det är stora volymer som kräver utrymme och effektiv hantering av produktion och leverans. Fabriksytan uppgår till 15 000 m2 under tak respektive 10 000 m2 för last och lossning.

The Leading Way med fyra nycklar

Skandia Elevator har tagit fram ett strategiskt arbetssätt för sina beslut och förbättringsarbete och jobbar mot målet att bli The Leading Company – World Wide genom ”The Leading Way”. Det berättade Jerry Olsson, verksamhetsutvecklare på Skandia Elevator, som tog emot besökarna från UDI. The Leading Way är den sammanhållande rubriken som berör framgångsinsatser och aktiviteter inom fyra nyckelområden i handlingsplanen: kulturen, processen, produkten och kunden.

Fyra delar – en helhet

Tack vare att vi delat upp The Leading Way i fyra områden ger det oss en bred bild att jobba efter. I kulturen jobbar vi för att ha innovativa, ansvarstagande och positiva medarbetare (P I A), berättar Jerry.

-Att utveckla vår kultur är en av de viktigaste nycklarna då det är hur vi är och hur vi agerar som påverkar hur vi kan förbättra de övriga områdena. Vi vill nå ut med varför man ska jobba här på Skandia Elevator. För oss har det betytt mycket att vi har ett coachande ledarskap som gör medarbetarna delaktiga och engagerade i allt arbete. Området processen innebär att vi skapar konkurrenskraft genom att jobba med ständiga förbättringar. Vi får ledande produkter genom att bland annat implementera flexibla monteringsstationer i så stor utsträckning som möjligt inom produktion. Det skapar effektiva omställningar i monteringen. För att möta kundens behov försöker vi skapa helhetslösningar för få en bekymmersfri spannmålshantering. Vi utvecklade till exempel en APP, Grain Cloud, i just detta syfte.

Kulturen, processen, produkten och kunden är de fyra nyckelområdena i handlingsplanen – The Leading Way.

Mäter och utmanar verksamheten

För att kunna hitta förbättringsområden mäts alla delar i handlingsplanen som till exempel kvalitet, leveranssäkerhet, antal genomförda förbättringar och ekonomi, förklarar Jerry.

-Vi gör kundenkäter och medarbetarundersökningar. För att hitta förbättringar måste vi mäta och utmana verksamheten. Det finns en mängd utmaningar som vi inte ser om vi fortsätter göra på samma sätt som vi gjort förut.

Uppföljning och målstyrning

Utifrån handlingsplanen och de fyra nyckelområdena i The Leading Way identifierar vi relevanta förbättringsprojekt, fortsätter Jerry. Vi behöver veta vilken som är den rätta projektformen beroende på komplexiteten samt vilka verktyg som är lämpliga att använda för att få ett så bra resultat som möjligt.

– Vi driver det viktigaste projektet först och vi strävar alltid efter att nyttja våra resurser på bästa sätt genom att jobba i team. Vårt arbete följs kontinuerligt upp genom möten. Både grupp- och avdelningsmöten, vi har förbättringslagsmöten, verksamhetsutvecklingsmöten, projektmöte och daglig styrning. För att skapa en djupare förståelse för handlingsplanen i förbättringsprojektet bryter vi ner målen för respektive avdelning till processmål och kunskapsmål. Dessa bedöms och viktas för att veta att det finns en relevant koppling till vår strategi.

För att hitta förbättringar måste vi mäta och utmana verksamheten. Det finns en mängd utmaningar som vi inte ser om vi fortsätter göra på samma sätt som vi gjort förut.

Jerry Olsson, verksamhetsutvecklare på Skandia Elevator.

Coachar och stöttar för att hitta förbättringar

När Skandia Elevator utför förbättringsprojekt har vi en mängd olika verktyg att tillgå, berättar Jerry.

-För att få ett så bra resultat som möjligt behöver vi veta vilken som är den rätta projektformen och vilka verktyg som är lämpliga att använda för respektive projekt. Genomgående i hela produktionen jobbar vi med LEAN. Vi använder A3, PDCA och KATA. Vi jobbar även med Six Sigma och DMAIC. Alla i ledningen går ronder, fördelade under veckan, tillsammans med avdelningsansvarig, för att hitta förbättringar, coacha och stötta. Vi går Skyddsrond, Gemba -internt och externt, 5S, ISO – Internrevision och ISO – Externrevision / BV -A3. Allt visas visuellt och vi har inga, eller mycket få hemligheter för personal, kunder och andra besökare.

Förbättringstavlor finns på alla avdelningar.

Arbetstavlor på samtliga avdelningar

På alla avdelningar finns våra förbättringstavlor som visar pågående projekt, avvikelser och olyckor/tillbud. Det ger alla möjligheten att komma med förslag, fortsätter Jerry.

-När vi startar upp ett förbättringsprojekt får varje prototyper en egen sprinttavla där vi kan definiera, mäta och analysera respektive projekt. Vi tar reda på vilket som är det bästa arbetssättet genom att prova, analysera och utvärdera. För att skapa en helhetssyn över samtliga avdelningar och projekt finns tavlor monterade längs väggarna i ett eget rum i produktionen. Dessa visualiserar hur vi driver projekt och utför förbättringar. De ger oss även möjlighet att lättare följa upp och se så att de framskrider enligt överenskommen tidsplan.

IDC Skövde

Ett av rummen i produktionen är avsatt för arbetstavlor som visualiserar alla projekt och daglig styrning.

Anpassar arbetstavlor efter verksamhetens behov

Arbetstavlorna har Skandia Elevator byggt upp själva efter eget behov och Jerry uppmanar till att inte köpa in färdiga tavlor.

-Köp inga färdiga tavlor, att bygga upp det själv skapar en bättre insyn. Jag kan även rekommendera att inte genomföra så många projekt åt gången. Det underlättar att kunna driva dem färdigt för att få genomgående hög kvalitet. Vi går igenom alla våra projekt grundligt innan genomförande för att utvärdera om det är relevant och om det finns tillräckligt med grunddata. Saknas tillräcklig information är det bättre att avvakta tills allt är på plats för att kunna göra en tydlig handlingsplan, avslutar Jerry.

Fler bilder från Skandia Elevator

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

SMED effektiviserade omställningsprocessen hos Part Precision

Part Precision i Mariestad är en ledande aktör inom finmekanik och precisionsmekanik som samverkat med oss på IDC i många…

23 oktober, 2023 — Lästid 6 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Insikter med IDC | Projekt

Om design, material och finansiering kopplat till cirkularitet

Ett fyrtiotal personer deltog under fördjupningsseminariet om cirkularitet som hölls vid ASSAR Industrial Innovation Arena under början av 2024. De…

26 mars, 2024 — Lästid 7 min