ASSAR Industrial Innovation Arena

Mötesplatsen där innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. För att möta de globala trenderna och utmaningarna som industrin står inför växte ASSAR fram; en arena som stödjer den tillverkande industrin genom utbildning, innovationsstöd, forskning och teknikutveckling.

Initiativtagare till arenan är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Science Park Skövde, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Resultatet av framgångsrik samverkan

Till grund för det framgångsrika samarbetet i delregionen ligger ett antal gemensamma projekt och satsningar sedan 2009, som tillsammans bidragit till att etablera den väl fungerande samverkan som idag kännetecknar Skaraborgsnoden. Satsningen på ASSAR utvecklade denna samverkan ytterligare och ett regionalt ansvarstagande för att stärka tillverknings- och teknikföretagen.

Mötesplats som ger nya lösningar för industrin

Målsättningen är att integrera befintliga strukturer och verksamheter för kompetensutveckling, forskning, utveckling och innovation och erbjuda tillverknings- och teknikföretag en öppen innovationsmiljö i världsklass. ASSAR Industrial Innovation Arena är mötesplatsen där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

För tillverkningsindustrin och teknikföretag

Den primära målgruppen för ASSAR utgörs av regionala små och medelstora tillverknings- och teknikföretag. Genom att ta del av och bidra i den öppna innovationsmiljön ska dessa företag öka sin konkurrenskraft och nå en hållbar tillväxt genom kunskapsutveckling samt ökad innovations- och innovationsledningsförmåga. Den sekundära målgruppen för ASSAR utgörs av företag och forskningsaktörer vars engagemang i ASSAR bidrar till att små- och medelstora tillverknings- och teknikföretag får möjlighet att ta del av kunskap och aktiviteter som bidrar till utveckling.

ASSAR är dörren in till en mängd olika insatser för att stärka konkurrenskraften hos den tillverkande industrin och teknikbolagen i regionen. Via ASSAR kan du som arbetar inom industrin idag ta del av seminarier, workshops, olika nätverk, se forskning i praktiken, få hjälp att starta företag och mycket mer.

Gå till ASSARs hemsida

Vill du veta mer om ASSAR?

Hör av dig till Tobias, koordinator på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

NYHETER OM ASSAR INDUSTRIAL INNOVATION ARENA

Information | Samverkan

Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en…

23 november, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med…

30 oktober, 2023 — Lästid 14 min

Information

Festival hos Volvo och öppet hus på ASSAR

Lördagen den 9 september är det dags för Festival hos Volvo i Skövde. Volvo öppnar dörrarna för att fira omställningen…

6 september, 2023 — Lästid 1 min

Projekt

Västra Götalandsregionen satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg

Miljö- och regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och…

9 juni, 2023 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

Skandia Elevator testar ASSAR Labs

Skandia Elevator i Arentorp är branschledande inom transport av spannmål och tillverkar och levererar utrustning över hela världen. Nyligen besökte…

25 maj, 2023 — Lästid 4 min

Samverkan | Tips från IDC

Science Park Skövde startar Navigator; ska stötta småföretag som vill växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar…

16 maj, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Nya material på Material ConneXion Skövde

14På Material ConneXion Skövde, som både är en utställning och en databas, finns tusentals innovativa material uppställda. Man får löpande…

14 maj, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Insikter med IDC | Projekt

Inspirerande frukostseminarium om cirkulär design

IDC och SVID arrangerade tillsammans ett inspirerande frukostseminarium om cirkulär design som lockade många deltagare från näringslivet. Under morgonen fick…

2 maj, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Supermaterialets aktörer träffades på ASSAR

SIO Grafen och ASSAR Industrial Innovation Arena arrangerade ett gemensamt event den 27 april med fokus på det växande svenska…

27 april, 2023 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Teknikcollege satsar för framtiden

Teknikcollege Skaraborg jobbar med utbildningar inom teknikindustrin. I vår gör man en stor satsning för att locka ännu fler ungdomar…

25 april, 2023 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Energidagen 2023 – solceller, energilagring och tekniksnack

Onsdagen den 29 mars 2023 kördes den första Energidagen på ASSAR. Under en heldag sattes all fokus på den viktiga…

29 mars, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Tusentals innovativa material med mängder av möjligheter

På Material ConneXion Skövde, som både är en utställning och en databas, finns tusentals innovativa material. Det ger fantastiska möjligheter för…

24 mars, 2023 — Lästid 5 min