Högskolan i Skövde kraftsamlar för digital industriutveckling

Projektet ShiftLabs har fått finansiering av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova för att stärka svensk tillverkningsindustri. Högskolan i Skövde utgör en av fyra noder i projektet och ska hjälpa företag i den digitala omställningen för ökad effektivitet och hållbarhet.

Högskolan i Skövde har, som en aktör i ASSAR Industrial Innovation Arena, etablerat sig som en nod inom den svenska innovationshubben ShiftLabs, som en del i ett stort, EU-finansierat projekt. Målet med Högskolans medverkan i projektet är att stötta Skaraborgs små och medelstora företag i frågor som rör hållbarhet och digitalisering samt att knyta akademi och industri tätare tillsammans.

– Jag ser fram emot kommande samarbeten inom ShiftLabs. Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Nu är vi ivriga att växla upp och se hur vi tillsammans kan förbättra och utvidga våra tjänster. En fantastisk möjlighet både för oss och deltagande företag, säger Magnus Holm, lektor i automatiseringsteknik och projektledare för Högskolans del i projektet.

Mer än kompetensutveckling

Skövdenoden har redan kommit igång med en liten minikurs i form av Introduktion till industriella samarbetsrobotar samt samarbete med företagen Furhoffs, Polarium och Björneborg. I början av 2024 planeras arbetet fortsätta med flera workshops, kurser, företagsbesök med mera. Men det handlar om mer än kompetensutveckling.

– ShiftLabs satsar inte bara på att utveckla företags kompetens, vi forskare från Högskolan kan också bistå företag med analyser, digitala lösningar och andra tjänster utifrån medverkande företags behov. Vad det blir kommer vi utforska i dialog med de företag som visar intresse. Det är en stor möjlighet för regionens företag att ta nästa steg i den digitala transformationen, säger Magnus Holm.

I det inledande steget av projektet har Högskolan utvärderat hur de kan stötta på bästa sätt och arbetat för att paketera den senaste forskningen för att kunna överföra den till olika aktörer i regionen.

Forskare kan stödja på plats i företagen

Näst ut med start i januari 2024 är en workshopserie om industriella samarbetsrobotar, speciella typer av robotar som är utformade för att arbeta sida vid sida med människor inom industrin. Istället för att robotarna är instängda i säkra områden, kan dessa robotar fungera tillsammans med mänskliga kollegor och de är utrustade med sensorer som gör det möjligt att känna av och undvika hinder, inklusive människor.

– Vi kommer gå igenom hur de fungerar och vad de kan användas till. Vi kan också utforska hur de skulle kunna användas rent konkret i befintliga industrier, säger Magnus Holm.

Öppna workshops, kurser och andra aktiviteter kommer att publiceras löpande på ASSARs och IDCs hemsida, håll utkik i aktivitetskalendern.

Läs mer om Shiftlabs

För mer information, kontakta:

Magnus Holm, lektor i automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde
Tel: 0500 – 44 85 51
E-post:


ShiftLabs är uppbyggt av fyra regionala noder där var och en består av ett ledande lärosäte inom produktionsforskning och ett teknologicentrum som kan tillhandahålla tjänster till industrin. Noderna förstärks också av två storskaliga tjänsteleverantörer: EIT-Manufacturing och RISE. På så sätt kan konsortiet tillhandahålla tjänster, lokalt, via ett nationellt och europeiskt nätverk av lärosäten, teknikcentra och tjänsteleverantörer. Noderna är:

Göteborg: Chalmers och Stena Industry Innovation Lab
Skövde: Högskolan i Skövde och ASSAR Industrial Innovation Arena
Mälardalen: Mälardalens universitet och Mälardalen Industrial Technology Center
Stockholm: KTH, KTH Leancentrum och Södertälje Science Park

ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Tillväxtverket och Vinnova med en total finansiering på 45 miljoner kronor. Högskolan i Skövdes projektdel finansieras med nära 7 miljoner kronor. I projektet samverkar Högskolan i Skövde och ASSAR Industrial Innovation Arena med KTH, Södertälje Science Park, Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens universitet, KTH, EIT-Manufacturing, RISE, Chalmers och Stena Industry Innovation Lab.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Josef om du vill veta mer om IDCs samverkan inom ASSAR.

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 25

Josef Adolfsson

Chef för Tillämpad Innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 25

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min