Analys & Coachning

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Det gör vi genom att jobba utifrån filosofin ”hjälp till självhjälp”, vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser. Vår modell bygger på delarna;

 1. Behovsbild
 2. Analys
 3. Nästa steg

Längs med vägen får företagen stöd och stöttning i form av coachning och katalyserande samtal från en kontaktperson på IDC. En viktig del i vårt arbete med företag är även att ständigt jobba med omvärldsbevakning och innovation. På det sättet har vi både örat mot rälsen och blicken mot framtiden och kan lotsa företag rätt i riktning mot en hållbar framtida industri.

Vi har genom åren utvecklat unika arbetssätt med olika verktyg, metoder, analyser och processer som anpassas till varje företags egna situation, och utgår från våra strategiska fokusområden.

Coachning längs med vägen
Katalyserande samtal är en kraftfull coachningsmetod som stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten. Vi kallar det ofta för ”coachning längs med vägen” i företags utvecklingsresa. De katalyserande samtalen stärker ledaren och bidrar till att hitta den bästa lösningen, det svar som företag många gånger känner bäst själva, men som vi medvetandegör med katalyserande samtal. Vi har en rad olika verktyg att använda för olika ändamål och de skräddarsys efter situation och uppdrag.

Omvärldsbevakning och Innovation
Omvärldsbevakning handlar om att kontinuerligt hämta information från sin omvärld. Det är en organisatorisk aktivitet och det är viktigt att samla in information och data på ett systematiskt sätt. I nästa steg kan information och data användas för analys och slutligen användbara slutsatser. Som företagsfrämjande aktör stöttar vi våra företag i omvärldsbevakningen genom att hela tiden ha blicken mot framtiden, örat mot rälsen och en stadig dialog med företagen. För att bygga en hållbar framtida industri behöver vi även skapa förutsättningar för innovationer, alltså nya idéer som implementeras. Vi stöttar i att implementera och tillämpa produkter, tjänster, tekniker och andra viktiga och industrinära innovationer.

1. Behovsbild

Företags behov är det som styr vårt arbete och ger utvecklingsresan sin riktning. Ett företags potential klarnar i vårt första möte när vi gör en behovsinventering. I samband med den startar även en coachningsprocess och matchning mot olika förbättringsinsatser.

 • Behovsinventering
 • Nyfikna frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Identifiering av företagets potential
 • Coachning
 • Planering av förbättringsinsatser

2. Företagsanalys

I nästa steg genomförs en övergripande företagsanalys, en analys vi utvecklat särskilt för den tillverkande industrin. Den ger en bra nulägesbild över företagets situation. Utifrån resultatet kan vi sedan ta ut riktning och vision genom att identifiera de områden där störst potential finns. Vi sätter en gemensam handlingsplan där vi prioriterar insatser.

Områden i företagsanalysen
 • Ekonomi & Lönsamhet
 • Marknad & Omvärldskunskap
 • Produktutveckling
 • Produktion
 • Målbild & Utmaningar
 • Attraktiv arbetsplats /- givare
 • Organisation & Ledning
 • Hållbarhet – Sociala perspektivet
 • Digitalisering/Automation
 • Energi
 • Hållbarhet – Miljöperspektivet

3. Nästa steg

Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna i utvecklingsresan. Detta steg kallar vi förbättringsarbete och det leder till en större förändring, en transformation. Alla företag har olika utmaningar och potential, därmed blir detta steg unikt för varje företag. Exempel på ett nästa steg kan vara:

 • Fördjupade områdesanalyser
 • Deltagande i forskningssprojekt
 • Direkt problemlösning
 • Deltagande i utvecklingsprojekt
 • Deltagande i nätverk
 • Utbildningar & event
 • Kontakt samverkanspartners