Produktionslyftets startprogram

I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering.

Startprogrammet genomförs på ert företag, eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen.

Programmets innehåll

Startprogrammet innehåller fyra moment:

  1. Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete och automation, arbete kring era behov och hur ert önskade framtida läge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
  2. Var står vi nu? Flödeskartläggning där vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör dess nuläge. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential, både generellt och kopplat till automation.
  3. Vad behöver vi lära mer om? Utifrån de frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi ett konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet – med ett automationsperspektiv om det är relevant för er verksamhet.
  4. Hur går vi vidare? Som sista moment summerar vi lärdomar och fördjupar oss kring förändringsarbete. Vi vill att ni själva ska beskriva ert nästa steg för er utveckling.
Genomförande

Från företaget deltar en grupp på 4-10 personer som inkluderar representant från högsta ledning och övriga relevanta delar av verksamheten. Startprogrammet genomförs på ert företag eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen. Ni avsätter tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Praktisk information

Kostnad
Kontakta oss för mer information om pris.

När
Starter genomförs löpande.

Hämta pdf med presentation av startprogrammet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik eller Johan om du vill veta mer om Produktionslyftets startprogram.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15