Produktionslyftets startprogram

I Produktionslyftets startprogram arbetar vi med Lean som grund för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring, förnyelse och automatisering.

Startprogrammet genomförs på ert företag, eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen.

Programmets innehåll

Startprogrammet innehåller fyra moment:

  1. Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete och automation, arbete kring era behov och hur ert önskade framtida läge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
  2. Var står vi nu? Flödeskartläggning där vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör dess nuläge. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential, både generellt och kopplat till automation.
  3. Vad behöver vi lära mer om? Utifrån de frågeställningar och behov som synliggjorts gör vi ett konkret test av nya arbetssätt i er verksamhet – med ett automationsperspektiv om det är relevant för er verksamhet.
  4. Hur går vi vidare? Som sista moment summerar vi lärdomar och fördjupar oss kring förändringsarbete. Vi vill att ni själva ska beskriva ert nästa steg för er utveckling.
Genomförande

Från företaget deltar en grupp på 4-10 personer som inkluderar representant från högsta ledning och övriga relevanta delar av verksamheten. Startprogrammet genomförs på ert företag eller på distans med 6-8 utbildningstillfällen. Ni avsätter tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna. Efter avslutat program följer vi upp hur ni går vidare i det fortsatta arbetet.

Praktisk information

Kostnad
Kontakta oss för mer information om pris.

När
Starter genomförs löpande.

Hämta pdf med presentation av startprogrammet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik, Johan eller Oskar om du vill veta mer om Produktionslyftets fortsättningsprogram.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24