ASSAR Labs

Stärker framtidens teknikområden. ASSAR Labs är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden och cirkularitet för en hållbar industri.

ASSAR Labs är en storsatsning mellan näringslivet och offentliga aktörer och en viktig del av arenan ASSAR Industrial Innovation Arena. Här arbetar företag tillsammans för att utveckla och bygga upp kunskap kring nya tillverkningsmetoder för elektrifierade drivlinor och kunskapsuppbyggnad kring cirkularitet.

Nya produktionstekniker och cirkulära lösningar

ASSAR Labs kopplar ihop stora företag med leverantörer och akademi, och tar fram effektiva produktionsprocesser genom hela värdekedjan. Arbetet med nästa generations laboratoriemiljö sker genom ett väl utvecklat samarbete mellan innovationsarenan ASSAR, den lokala industrin samt företagsnätverk och akademi. Den cirkulära lärmiljön i ASSAR Labs utvecklas inom ramen för Innovationsboost och möjliggör visualisering av innovativa idéer samt utveckling och spridning av kunskap kopplat till cirkularitet. ASSAR Labs har en viktig roll i uppbyggnaden av en underleverantörsstruktur inom segmentet smart industri och ökad innovationskapacitet och förmåga att kommersialisera ny kunskap hos industrin.

Testa dina produkter i ASSAR Labs

Du är varmt välkommen till ASSAR Labs produktionstekniska del för att titta på de test­möjligheter vi erbjuder i dagsläget och komma med dina tankar om nästa steg. Lämna en intresseanmälan för att testa dina egna produkter i ASSAR Labs. Lämna din intresseanmälan

Gå till ASSAR Labs hemsida

Hur kan vi utveckla ASSAR Labs för dig?

Vilka tillverkningsmetoder och applikationer ser du störst behov av framåt? Inom vilka ytterligare teknikområden/tillverkningsmetoder ­kopplade till eldrivlina, kraftelektronik och energilagring ­ser du det som värdefullt att få stöd i via ASSAR Labs? Vad ser du behov av att testa som nästa steg från ditt företags synvinkel?

Hör gärna av dig med dina tankar till Caroline!

Chef för Ekonomi, Kommunikation och Projekt

0500-50 25 23

Caroline Johansson Thim

Chef för Ekonomi, Kommunikation och Projekt

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 23

NYHETER OM ASSAR LABS

Press | Projekt

ASSAR växer – storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt…

14 juni, 2023 — Lästid 4 min

Projekt

Västra Götalandsregionen satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg

Miljö- och regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och…

9 juni, 2023 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

Skandia Elevator testar ASSAR Labs

Skandia Elevator i Arentorp är branschledande inom transport av spannmål och tillverkar och levererar utrustning över hela världen. Nyligen besökte…

25 maj, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

I ASSAR Industrial Innovation Arena finns ett antal labb för olika applikationer där man utvecklar många av de produktionsprocesser som…

10 februari, 2023 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Biobaserade skruvkorkar testas i ASSAR Labs

Blue Ocean Closures AB i Karlstad jobbar med hållbar, fiberbaserad materialteknik och innovation. De vill minska mängden plast i våra…

8 februari, 2023 — Lästid 4 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nimo testar CT-skanning för att upptäcka rost

Kan en CT-skanning hjälpa oss att se in i framtiden? Att upptäcka rost innan den syns på ytan, eller se…

18 oktober, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Labs

ASSAR Labs möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

ToWe Elektronik kvalitetssäkrar sin tillverkning i ASSAR Labs

ToWe Elektronik jobbar med konstruktion och produktion av framför allt kretskort. De tog chansen att analysera ett av sina kretskort…

30 mars, 2022 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Forskningsprojekt förbereder dagens svetsprocesser för morgondagens krav

Den tillverkande industrin världen över har stora krav på sig att skapa hållbara produkter och minska sin miljöpåverkan. Krav som…

8 februari, 2022 — Lästid 3 min